Завідувач кафедрою:
Гонтова Тетяна Миколаївна, доктор фарм. наук, професор.

Кафедра ботаніки Національного фармацевтичного університету, відомого в Україні та за її межами провідного закладу фармацевтичної освіти і науки, заснована у 1921 р., має багаторічне педагогічне і науково-дослідницьке надбання. Вона затверджена як опорна з дисциплін “Фармацевтична ботаніка” і “Медична ботаніка” для однопрофільних курсів медичних закладів України (наказ МОЗ України №352 від 27 листопада 1998 р.). З 2017 року кафедра також викладає навчальну дисципліну за вибором “Цілющі рослини та гриби, що культивуються”. Кафедра координує навчально-методичну діяльність, удосконалення навчальних планів та програм, надає консультативну допомогу, сприяє підвищенню педагогічної майстерності й професійного рівня викладачів, забезпечує обмін досвідом викладання, організації та методичного забезпечення навчального процесу, впровадження сучасних технологій, ефективних форм контролю тощо.

Відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» та Положення «Про організацію освітнього процесу у Національному фармацевтичному університеті», кафедра оснащена навчально-методичним комплексом, відповідає вимогам Статуту Національного фармацевтичного університету, документам системи управління якістю.

На цей час в її кадровому складі 2 доктора фарм. наук, професора, 12 кандидатів фарм. наук  та 1 кандидат біол. наук. Виконуються докторські та кандидатські дисертації, магістерські та дипломні кваліфікаційні роботи. Результати досліджень друкуються у провідних журналах, доповідаються на вітчизняних та міжнародних симпозіумах, з’їздах, конференціях.

Запорукою здобутків колективу є творча і практична працездатність досвідчених та молодих фахівців, а також матеріальна база кафедри.