Завідувач кафедрою:
Гонтова Тетяна Миколаївна, доктор фарм. наук, професор.

Кафедра ботаніки Національного фармацевтичного університету, відомого в Україні та за її межами провідного закладу фармацевтичної освіти і науки, заснована у 1921 р., має багаторічне педагогічне і науково-дослідницьке надбання. Вона затверджена як опорна з дисциплін “Фармацевтична ботаніка” і “Медична ботаніка” для однопрофільних курсів медичних закладів України (наказ МОЗ України №352 від 27 листопада 1998 р.). Кафедра також викладає навчальну дисципліну за вибором “Цілющі рослини та гриби, що культивуються”. Кафедра координує навчально-методичну діяльність, удосконалення навчальних планів та програм, надає консультативну допомогу, сприяє підвищенню педагогічної майстерності й професійного рівня викладачів, забезпечує обмін досвідом викладання, організації та методичного забезпечення навчального процесу, впровадження сучасних технологій, ефективних форм контролю тощо.

На цей час в її кадровому складі 2 доктора фарм. наук, професора, 11 кандидатів фарм. наук  та 2 кандидати біол. наук. Виконуються докторські та кандидатські дисертації, магістерські та дипломні кваліфікаційні роботи. Результати досліджень друкуються у провідних журналах, доповідаються на вітчизняних та міжнародних симпозіумах, з’їздах, конференціях.

Запорукою здобутків колективу є творча і практична працездатність досвідчених та молодих фахівців, а також матеріальна база кафедри.