Вітаємо! Вийшов з друку навчальний посібник з Грифом МОН “Фотогербарий лекарственных растений = Photoherbarium of medicinal plants”!

Вітаємо колектив авторів: Гонтову Т.Н. , Сербіна А.Г., Руденко В.П., Сіру Л.М., Гапоненко В.П., Курякіну Л.М.  з виходом з друку навчального посібника з Грифом МОН “Фотогербарий лекарственных растений = Photoherbarium of medicinal plants”!

Навчальний посібник складено на базі навчальних програм з фармацевтичної ботаніки, медичної ботаніки, навчальної практики з ботаніки, фармакогнозії для спеціальностей “Фармація. Промислова фармація” російською та англійською мовами.

Видання вміщує історію виникнення та розвиток гербарію, фотографії гербарних зразків лікарських рослин, що оформлені співробітниками кафедри ботаніки НФаУ, та додатки. Кожен гербарний зразок за необхідності доповнено фотографіями або малюнками окремих органів рослини, що відображають їх природний стан та колір, а також супроводжуються пояснювальними підписами. Наведені життєві форми рослини, вид сировини та застосування в медицині.

Навчальний посібник представлено здобувачам вищої освіти та на міжкафедральному науково-практичному семінарі 20.03.2018 р. “Питання розробки та стандартизації лікарських засобів рослинного походження”.