Вітаємо з блискучим захистом дисертації Золотайкіну М.Ю. та наукового керівника проф. Гонтову Т.М.!

14.12.2017 р. аспірант кафедри ботаніки Золотайкіна Маргарита Юріївна захистила дисертацію на здобуття кандидата фармацевтичних наук за темою “Фармакогностичне вивчення сировини пижма звичайного і розробка лікарських рослинних засобів на її основі”, науковий керівник – д. фарм. н., проф. Гонтова Т.М.