ГОРДЄЙ Карина Романівна (28.09.1995  м. Харків), аспірант кафедри ботаніки. У 2017 році закінчила Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Фармація». З вересня 2017 р. – старший лаборант кафедри ботаніки, з 2017-2021 р. – аспірант кафедри ботаніки.

Науково-дослідна робота. Виконує кандидатську дисертацію на тему «Фармакогностичне вивчення маруни дівочої та створення лікарських засобів на її основі» (керівник – проф. Гонтова Т. М.). Співавтор 7 наукових праць, серед них – 7 тез науково-практичних конференцій.

Перелік наукових праць:

Тези:

  1. Гордей К.Р., Кононенко А.Г. Изучение репаративной активности водного экстракта листьев кукурузы // Актуальні проблеми та сучасні досягнення, Травень, 14, 2014 – Харків, НФаУ : 2014. – с. 10-11.
  2. Gordey R. Studies on vitamin composition of Syringa vulgaris bark / K.R. Gordey,  A. I. Popyk  // Topical issues of new drugs development, April, 23, 2015 – Kharkiv, NUPh : 2015. – p. 68.
  3. Gordey R. A study of the phenolic compounds in the flowers of Common lilac of Buffon variety / K.R. Gordey,  A.I. Popyk // Topical issues of new drugs development, April, 21, 2016 – Kharkiv, NUPh : 2016. – V. 1. – p. 67-68.
  4. Gordey R.. Prospects for pharmacognostic research of Tanacetum parthenium / K.R.Gordey,  T.N. Gontova  // Topical issues of new drugs development: Abstracts of XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, April 20, 2017 ‒ Kharkiv, NUPh : 2017. V. 1. – p.67.
  5. Gordey R..Research on the syringing content in the flowers of Common lilac of Buffon variety / K.R. Gordey,  A.I. Popyk // Topical issues of new drugs development: Abstracts of XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, April 20, 2017 ‒ Kharkiv, NUPh : 2017. V. 1. – p.68.
  6. Гордей К. Р., Гонтова Т. Н. Исследование минерального состава травы tanacetum parthenium. XVII Международная конференция «Студенческая медицинская наука XXI века», 15-16 ноября 2017, г. Витебск: ВГМУ, 2017. С. 85-86
  7. Гордєй К. Р., Гонтова Т. М. Підбір екстрагенту та вивчення числових показників трави маруни дівочої. Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: III Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 14-15 листоп. 2017 р. Харків, 2017. С. 60-61.