History of Botany Department

Professor J.V. Roll

Professor J.V. Roll

Курс ботаніки був заснований у 1921 р. і базувався у приміщеннях кафедри ботаніки ХДУ ім. В.Н. Каразіна. У 1924 р. для курсу було виділено один кабінет у приміщенні фармацевтичного технікуму (вул. Московська, 8), а у 1930 р. – кілька кімнат у навчальному корпус по вул. Мельникова, 12. З 1924 до 1931 р. завідувач кафедри професор Я.В.Ролл, 1932-1937 – доцент М.А.Шостенко, 1945-1948 – доц. О.Н.Дем’яненко. У 1951 р. тимчасово створено кафедру ботаніки (завідувач – доцент Т.І.Михайловська).

Professor N.M. Tkachenko

Professor N.M. Tkachenko

З 1961 року завідувачем курсу ботаніки була доцент Н.М.Ткаченко. У 1973 р. Надія Максимівна, після захисту докторської дисертації, організувала та очолила кафедру ботаніки як самостійний підрозділ інституту. У ці роки засновано Харківську школу морфолого-анатомічного аналізу рослин і лікарської рослинної сировини, яка активно розвивалася, і на сьогодні має певні здобутки. Провідними спеціалістами з цього напрямку були визнані доценти П.М.Ляпунова, Л.С.Картмазова, Л.М.Городнянська, Л.М.Сіра, В.П.Руденко. З 1980 року доценти Л.С.Картмазова та Л.М.Сіра викладали ботаніку для слухачів підготовчих курсів, проводили заняття з учнями спеціалізованих ліцеїв і Малої шкільної академії. Вони є співавторами програм та методичних рекомендацій для слухачів заочних підготовчих курсів (з 2012 року біологію для школярів, які відвідують підготовчі курси, викладає асистент Т.В.Опрошанська). Майже 30 років співробітники кафедри брали участь у вступних іспитах з біології. Доц. Городнянська Л.М. протягом багатьох років займалася забезпеченням кафедри наочним матеріалом. Було розроблено макети понад 700 таблиць з анатомії, морфології та систематики рослин, які використовуються і сьогодні.

Professor A.G. Serbin

Professor A.G. Serbin

З 1989 до 2012 року кафедру очолював професор Анатолій Гаврилович Сербін. У 1998 році кафедра набула статусу опорної. Відповідальні – доцент Л.М.Сіра (1998-2012), доцент В.П.Руденко (з 2012 р.). Щорічно на кафедрі ботаніки проходять наради завідувачів і викладачів однопрофільних курсів ВНЗ України, круглі столи. Дисципліна в різні роки називалася «Ботаніка» (до 1998), пізніше – «Медична ботаніка», а з 2006 року – «Фармацевтична ботаніка». За період завідування кафедрою професором А.Г.Сербіним розроблені та створені комплекти навчальних таблиць, гербаріїв лікарських рослин, планшети з морфології вегетативних та генеративних органів, фотогербарій лікарських рослин, блок навчально-методичної літератури для студентів усіх спеціальностей, написано 6 підручників, електронний підручник «Фармацевтична ботаніка», 62 посібники, 166 методичних рекомендацій, 8 збірників контролюючих завдань та тестів, 8 словників тощо. У лютому 2012 року кафедру ботаніки очолила доктор фармацевтичних наук, професор Тетяна Миколаївна Гонтова, яка продовжила розвиток кафедри. За 2 роки відремонтовано навчальні аудиторії, збільшено парк комп’ютерів, розпочато роботу над новими навчальними посібниками «Атлас по морфологии растений», «Фотогербарій лікарських рослин», «Збірник навчально-контролюючих тестових завдань», виданий підручник з фармацевтичної ботаніки англійською мовою «Pharmaceutical botany», продовжується розробка електронних версій навчально-методичної літератури для забезпечення самостійної роботи студентів очної та дистанційної форми навчання. Для навчання студентів відзняті відеофільми українською, російською та англійською мовами.

Науковим напрямком кафедри є морфолого-анатомічне та фітохімічне вивчення лікарських рослин України та країн СНД. Співробітниками кафедри захищено 5 докторських та біля 20 кандидатських дисертацій, одержано 25 авторських свідотств та патентів України. Професором А. Г. Сербіним у співавторстві із суплідь вільхи сірої та клейкої розроблено оригінальну рослинну субстанцію «Альтан», на основі якої створені шлунково- та кишковорозчинні таблетки «Альтан» і мазь альтанова 2%, які виробляються підприємствами. Професор А. Г. Сербін та доцент В. П. Руденко є співавторами препарату «Ерикан» з трави злинки канадської. Таблетки «Елгацин» проходять клінічні випробування, субстанція «Альнікортин» та густий екстракт з кори вільхи клейкої та сірої – доклінічні дослідження. На сьогодні кафедра певною мірою оснащена всім необхідним для проведення наукових робіт. Працюють фітохімічна і анатомо-гістохімічна лабораторії. Виконуються 2 докторські, 2 кандидатські та одна магістрантська роботи. Велика увага приділяється профорієнтаційній роботі, яка проводиться серед школярів – майбутніх абітурієнтів шкіл м. Харкова, Харківської області та інших регіонів України. Співробітники кафедри беруть активну участь у конкурсах та виставках творчих робіт міського та обласного рівня.