Історія кафедри

професор Я.В. Ролл

професор Я.В. Ролл


професор М. І. Борисов

професор М. І. Борисов

У ХФІ курс ботаніки був заснований у 1921 р. і базувався у приміщеннях кафедри ботаніки ХДУ ім. В.Н. Каразіна.

У 1924 р. для курсубуло виділено один кабінет у приміщенні фармацевтичного технікуму (вул. Московська, 8), а у 1930 р. – кілька кімнат у навчальному корпус по вул. Мельникова, 12. З 1924 до 1931 р. завідувач кафедри професор Я.В. Ролл, 1932-1936 – Н.О. Десятова-Шостенко (відомий флорист-систематик), 1945-1948 – доц. О.Н. Дем’яненко. У 1951 р. тимчасово створено кафедру ботаніки (завідувач – доцент Т.І. Михайловська). З 1957 р. по 1960 р. – в інституті була кафедра фармакогнозії з курсом ботаніки, з 1960 р. по 1973 р. – кафедра фармакогнозії з основами біохімії рослин і курсом ботаніки. У 1966 р. завідувачем кафедри був Юліан Галактіонович Борисюк — ректор ХФІ (1941–1942; 1944–1959).

М. І. Борисов завідував кафедрою фармакогнозії з курсом ботаніки з 1966 р. по 1973 р.); фундатор наукової школи по вивченню фенольних сполук і створення на їх основі лікарських і профілактичних засобів.

доцент П.М. Ляпунова

доцент П.М. Ляпунова


доцент Л.С. Картмазова

доцент Л.С. Картмазова

З 1961 року завідувачем курсу ботаніки була доцент Н.М.Ткаченко. П.М. Ляпунова – учениця Ю.Г. Борисюка, провідний викладач ботаніки (1949-1952, 1958-1977), яка виконувала обов’язки завідувача  курсу ботаніки 1969-1970 рр. З 1969 г. по 1974 р.  була куратором анатомо-морфологічних і гістохімічних робіт, що виконувалися в інституті.

Наукова школа П.М. Ляпунової: Городнянська Л.М., Картмазова Л.С., Сіренко Г.Т., Сіра Л.М., Сало Н.Д., Горобець Ф.Г.

У 1973 р. Надія Максимівна захистила докторську дисертацію. Була організована кафедра ботаніки як самостійний підрозділ інституту, яку очолила проф. Н.М. Ткаченко.

У двадцятих роках ХІХ століття ботаніку викладали видатний альголог Л.А. Шкорбатов, відомий вчений, фізіолог і біохімік рослин, член-кореспондент АН УССР (з 1925), заслужений діяч науки УССР (з 1935) В.К. Залеський.

професор Н.М. Ткаченко

професор Н.М. Ткаченко

У 60-ті роки було засновано Харківську школу морфолого-анатомічного аналізу рослин і лікарської рослинної сировини, яка активно розвивалася, і на сьогодні має певні здобутки. Провідними спеціалістами з цього напрямку були визнані доценти П.М. Ляпунова, Л.С. Картмазова, Л.М. Городнянська, Л.М. СіраВ.П. Руденко. З 1980 року доценти Л.С. Картмазова та Л.М. Сіра ( з 2012 р. асистент Т.В.Опрошанська) викладали ботаніку для слухачів підготовчих курсів, проводили заняття з учнями спеціалізованих ліцеїв і Малої шкільної академії.

доцент Л.М. Городнянська

доцент Л.М. Городнянська

Вони є співавторами програм та методичних рекомендацій для слухачів заочних підготовчих курсів. Майже 30 років співробітники кафедри брали участь у вступних іспитах з біології. Доц. Городнянська Л.М. протягом багатьох років займалася забезпеченням кафедри наочним матеріалом. Було розроблено макети понад 700 таблиць з анатомії, морфології та систематики рослин, які використовуються і сьогодні.

Анатолій Гаврилович Сербін у 1972 р. – закінчив аспірантуру і з успіхом захистив кандидатську дисертацію. Працював асистентом курсу ботаніки при фармакогнозії.

доцент Л.М. Сіра

доцент Л.М. Сіра

1979-1989 рр. – по сумісництву заступник декана. У 1989 р.  захистив докторську дисертацію і був призначений завідувачем кафедри ботаніки, яку очолював до 2012 року. У 1998 році кафедра набула статусу опорної. Відповідальними були методисти кафедри – доцент Л.М.Сіра (1998-2012), доцент В.П.Руденко (з 2012 р.). Щорічно на кафедрі ботаніки проходять наради завідувачів і викладачів однопрофільних курсів ВНЗ України, круглі столи.

професор А.Г.Сербін

професор А.Г.Сербін

Дисципліна в різні роки називалася «Ботаніка» (до 1998), пізніше – «Медична ботаніка», а з 2006 року – «Фармацевтична ботаніка». За період завідування кафедрою професором А.Г.Сербіним співробітники розробили та створили комплекти навчальних таблиць, гербаріїв лікарських рослин, планшети з морфології вегетативних та генеративних органів, фотогербарії лікарських рослин, блок навчально-методичної літератури для студентів усіх спеціальностей.

У лютому 2012 року кафедру ботаніки очолила доктор фармацевтичних наук, професор Тетяна Миколаївна Гонтова, яка продовжила розвиток кафедри. Відремонтовано навчальні аудиторії, науково-дослідна лабораторія, збільшено парк комп’ютерів. Видан підручник з фармацевтичної ботаніки англійською мовою «Pharmaceutical botany» (2013 р.), навчальні посібники «Збірник тестових завдань з поясненнями та ілюстраціями для контролю знань та підготовки до ліцензійного іспиту Крок 1 (ботаніка)» (2013 р.), «Фотогербарий лекарственных растений = Photoherbarium medicinal plants» (2017 р.), Енциклопедичний тулмачний словник фармацевтичних термінів : україно-латинсько-російсько-англійський : [навч. Посібн. Для студ. Вищих навч. закладів] (2014 р.).

Продовжується розробка електронних версій навчально-методичної літератури для забезпечення самостійної роботи студентів очної та дистанційної форми навчання. Для навчання студентів відзняті відеофільми українською, російською та англійською мовами.

За період існування кафедри було видано 9 підручників, 65 посібників, 166 методичних рекомендацій, 8 збірників контролюючих завдань та тестів, 8 словників.

Науковим напрямком кафедри є морфолого-анатомічне та фітохімічне вивчення лікарських рослин України та країн СНД. Співробітниками кафедри захищено 5 докторських та біля 20 кандидатських дисертацій, одержано 25 авторських свідотств та патентів України. Професором А. Г. Сербіним у співавторстві із суплідь вільхи сірої та клейкої розроблено оригінальну рослинну субстанцію «Альтан», на основі якої створені шлунково- та кишковорозчинні таблетки «Альтан» і мазь альтанова 2%, які виробляються підприємствами. Професор А.Г.Сербін та доцент В.П.Руденко є співавторами препарату «Ерикан» з трави злинки канадської. Таблетки «Елгацин» проходять клінічні випробування, субстанція «Альнікортин» та густий екстракт з кори вільхи клейкої та сірої – доклінічні дослідження.

На сьогодні кафедра певною мірою оснащена всім необхідним для проведення наукових робіт. Працюють фітохімічна і анатомо-гістохімічна лабораторії. Виконуються 3 докторськ, 3 кандидатські. Захищено 3 кандидатські дисертації, 4 дипломні роботи.

Велика увага приділяється профорієнтаційній роботі, яка проводиться серед школярів – майбутніх абітурієнтів шкіл м. Харкова, Харківської області та інших регіонів України. Співробітники кафедри беруть активну участь у конкурсах та виставках творчих робіт міського та обласного рівня.