Навчальна практика – заочне відділення

УВАГА! Всі матеріали для заліку приймаються тільки на першому занятті з фармацевтичної ботаніки. Студенти, які не надали  матеріали з польової практики (щоденник, практичне завдання),  залік не отримають.

ДЛЯ ЗАЛІКУ ТРЕБА НАДАТИ: заповнений щоденник, практичне завдання, гербарій.

1. Практичні завдання для студентів спеціальності Фармація, 2017-2018 навч. рік

2. Список рослин для виготовлення гербарію (тільки для студентів ЗАО, у яких сесія з 28.05.18).

3. Інструкція з виготовлення гербарію

4. ЗРАЗОК заповнення щоденника