ГАПОНЕНКО Валентина Петрівна. (28.02.1965, м. Харків) – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри ботаніки НФаУ. У 1987р. закінчила Харківський фармацевтичний інститут, з 1987 до 2004р. працювала старшим лаборантом, молодшим науковим та науковим співробітником лабораторії природних комплексів та біотехнології ДНЦЛЗ. З 2004р. асистент, з 2005р. – доцент кафедри ботаніки НФаУ. З 2007 до 2012р. –  відповідала за спеціальність «Фармація» у студентів іноземного факультету та  профорієнтаційну роботу кафедри, з 2013р. – відповідальна за забезпечення навчального процесу студентів заочної форми навчання,  проведення навчально-польової практики у денного та заочного відділення. Читає курси та веде практичні заняття з дисциплін фармацевтична та медична ботаніка для студентів спеціальностей «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів» денної та заочної форм навчання, проводить навчальну польову практику для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей. У 2016 році отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації в Навчально-науковому Інституті магістерської підготовки та післядипломної освіти за програмою «Інформаційні та комунікативні технології дистанційного навчання e-Tutor».

Навчально-методична робота. Співавтор 29 методичних видань, 18 навчальних програм, у т.ч. –  словника термінів з біотехнології (2007) та навчально-методичних рекомендацій: «Виконання, оформлення лабораторної та самостійної роботи з основ біотехнології рослин» (2007); «Methodical instruction for training in botany» (2008); «Підготовка до ліцензійного екзамену КРОК-1 з поясненнями» (2009); «Botany in figures. Anatomy and morphology of vegetative and generative organs. Plant systemetic» (2010-2017);  «Tests items for licensing examinathion KROK-1 «Phamacy» with explains» (2012, 2016);  Pharmaceutical botany. Metodical instruction for practical classes. Morphology of the generative organs and plant systematics. Modul 2 (2012-2017); методические указания к лабораторной и внеаудиторной работе (для студентов иностранного факультета); «Морфология генеративних органов. Основы систематики, фитоекологии и геоботаники. Модуль 2» (2012-2017);  Pharmaceutical botany. Metodical instruction for practical classes. Anatomy and morphology of the plants vegetative organs. Modul 1 (2013-2017); електронної версії «Botany in figures. Text and multimedia lectures»;  «Анатомия и морфология растений в рисунках» (2006–2015); « Фармацевтическая ботаника. Методические указания к лабораторной и внеаудиторной работе. Модуль 1. Анатомия и морфология вегетативных органов растений. (для студентов факультета подготовки иностранных граждан)» (2013-2016), «Збірник тестових завдань для підготовки до ліцензійного іспиту Крок 1 (ботаніка) з поясненнями та ілюстраціями» (2013)., «Збірник тесових завдань з поясненнями та ілюстраціями для контролю знань та підготовки до ліцензійного іспиту Крок 1 (ботаніка)» (2016), «Тестовые задания по медицинской ботанике для подготовки к лицензионному экзамену Крок 1»,  (2016), «Фармацевтична ботаніка. Методичні рекомендації з підготовки до аудиторних контрольних робіт та практичних занять  (для студентів заочної форми навчання)» (2017), «Навчальна польова практика з фармацевтичної ботаніки. Методичні вказівки для студентів факультету ступеневої фармацевтичної освіти» (2017).

Науково-дослідна робота. Кандидатську дисертацію захистила на тему «Деякі види роду звіробій – перспективне джерело створення лікарських препаратів» (1996, науковий керівник – доц. Левашова І.Г.). Є співавтором технологіі одержання субстанції «гіфларин» (1% розчин гіфларину для ін’єкцій, виробляється промисловістю), а також технологіі одержання екстракту звіробою сухого, який входить до складу таблеток «Фітоліт» (виробляється промисловістю). Співавтор 56 наукових праць, серед них – 3 промислові стандарти, патент, авторське свідоцтво, 23 наукових статей. Науковий напрямок – хімічне дослідження БАР лікарських рослин та створення на їх основі лікарських препаратів.

Перелік основних наукових праць.

Патенти та авторські свідоцтва:

 1. А. с. № 1810326 СССР, Способ получения 1,6,8–триокси–3–метилантра-хинона  / И. Г. Левашова, Н. П. Бублик, Н. Ф. Комісаренко, В. П. Жданова (СССР).  –  № 4825001;  заявл. 14.05.90;  опубл. 10.10.92.
 2. Пат. 25318 Україна, А61 К 9/08. Спосіб отримання розчину гіфларину для ін’єкцій» / Затула Е. І., Науменок Л. Г., Левашова І. Г., Жданова В.П. ; заявник та патентовласник ДНЦЛЗ. – № 97031193; заявл. 18.03.97 ; опубл. 30.10.98.

    Промислові стандарти:

 1. Система обеспечения качества. Технологические процессы производства фитохимических препаратов «Подготовка лекарственного растительного сырья» / Л. В. Караванова, И. Г. Левашова, В.П.Жданова – Стандарт предприятия. – ПХФО «Биостимулятор» СТП 00480916-014-99.
 2. Система обеспечения качества. Технологические процессы производства фитохимических препаратов «Ректификация водно-спиртовых отгонов» / Л. В. Караванова, И. Г. Левашова, В. П.Жданова – Стандарт предприятия. – ПХФО «Биостимулятор» СТП 00480916-014-99.
 3. Система обеспечения качества. Технологические процессы производства фитохимических препаратов «Фасовка и упаковка жидких фитохимических препаратов» / Л. В. Караванова, И. Г. Левашова, В. П. Жданова – Стандарт предприятия. – ПХФО «Биостимулятор» СТП 00480916-014-99.

      Статті:

 1. Левашова И. Г. Кумарины и флавоноиды некоторых видов Polygonum / И. Г. Левашова, В. П. Жданова // Химия природ. соедин. 1990. – № 4. – С. 551-552.
 2. Комиссаренко Н. Ф. Флавоноиды Hypericum Ascyron L. / Н. Ф. Комиссаренко, И. Г. Левашова, В. П. Жданова // Химия природ. соедин. 1990. – № 4. – С. 551-552.
 3. Гапоненко В.П. Исследование липофильного комплекса зверобоя продырявленного и четырехгранного / В. П. Гапоненко, И. Г.Левашова, А. Г. Сербин // Запорожский медицинский журнал. – 2006. – Т. 1. – С. 235.
 4. Словник термінів з біотехнології  та генетики  / В. П. Руденко, А. Г. Сербін, О. В. Білінська, В. П. Гапоненко. – Харків НФаУ, 2007. – 25 с.
 5. Гапоненко В. П. Изучение возможностей рационального использования представителей рода Hypericum L. в Украине / В. П. Гапоненко, И. Г. Левашова, А. Г. Сербин // Запорожский медицинский журнал. – 2006. – Т. 2. – С. 45-47.
 6. Гапоненко В. П. Хімічне вивчення ліпофільних фракцій деяких видів роду Hypericum L. / В. П. Гапоненко, И. Г.Левашова, А. Г. Сербин // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2009. – Т. 4, № 4. – С. 48-49.
 7. Гапоненко В. П. Сербін А. Г. Ботанічні музеї //Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних.– 2-ге вид., перобл. і доповн. – К. : „МОРІОН”, Ф24 2010. – С. 211.
 8. Гапоненко В. П. Сербін А. Г. Заповідники //Фармацевтична енциклопедія /Голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 2-ге вид., перобл. і доповн. – К. : „МОРІОН”, Ф24 2010. – С. 567.
 9. Гапоненко В. П. Отходы производства подсолнечного масла – перспективный источник биологически активних веществ / В. П. Гапоненко, И. Г.Левашова // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2010. – № 3. – С. 27-29.
 • Гапоненко В. П. Фітохімічне вивчення Polygonum alpinum All. / В. П. Гапоненко, І. Г. Левашова, А. Г. Сербін // В зб. мат. конгрессу світової федерації українських лікарських товариств 30 вересня – 3 жовтня 2010, місто Львів. – Львів-Київ-Чикаго, 2010. – С. 622.
 1. Gontova T. N. The plants of Boraginaceae  and  Polygonaceae family is the sourse of biologically active substenses / T. N. Gontova, V. P. Gaponenko, V. V. Mashtaler // The 17th intrnational congress “Phytopharm 2013”. Abstracts book, Venna, Austria 8-10 Juli 2013. –  Venna, 2013.  –  38.
 2. Гонтова Т. М. Хімічне вивчення ліпофільних екстрактів з систематики рослин родин Violaceae та Boraginaceae / Т. М. Гонтова, В. П. Гапоненко, В. В. Машталер // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наукових праць. – 2012. – Вип. 4 (112). – С. 247-253.
 3. Гапоненко В. П. Хімічне вивчення коренів Polygonum alpinum All. / В .П. Гапоненко, І. Г. Левашова, А. Г. Сербін // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наукових праць. – 2011. – Вип. 5 (107). – С. 25-31.
 4. Гапоненко В.П. Флавоноиды как активный ингредиент препаратов гипоазотемического и диуретического действия / В.П. Гапоненко, О.Л. Левашова // Урология, андрология, нефрология-2014 : материалы научно-практической конференции «Урология, андрология, нефрология-2014» 28-30 мая 2014 г. – Харьков, 2014. – С. 149.
 5. Levashova O. L. Plant polyphenol’s, their structure, properties and application / O. L. Levashova, V. P. Gaponenko // They international young scientists symposium Wroclaw, 30th may, 2014.- p. 83
 6. Гапоненко, В. П. Фитохимическое изучение фенольных соединений багульника болотного (Ledum palustre L.) / В. П. Гапоненко, О. Л. Левашова // Scientific Journal «ScienceRise». – 2015. – № 11. – С. 14-19.
 7. Левашова О. Л. Поиск и создание анальгетиков природного происхождения / О. Л. Левашова, В. П. Гапоненко // Світ медицини та біології. – 2015. – № 2. – с. 89.
 8. Левашова О. Л. Микроэлементный состав некоторых растений рода HYPERICUM L. / О. Л. Левашова, В. П. Гапоненко // Вестник Пермской Государственной фармацевтической академии. – Пермь, – № 15. – С. 226.
 9. Gontovaya T. Chromatography-mass-spectrometric determination of the essential oils components of wild lentils / T. N. Gontovaya, S. V. Romanova, V. P. Gaponenko, V. V.Mashtaler // Фармация Казахстана. – 2015. – № 1. – с. 49
 10. Gaponenko V. P., Levashova O. L. Hypericum perforatum L. major application in medicine. // Perspective trends in scientific research – 2015: mater. internat. scientific and practical confer. 17-22 Oct. Bratislava. – Vol. 2. – P. 106-107.
 11. Левашова О. Л. Поліфенольні сполуки деяких видів роду Hypericum L. – перспективне джерело лікарських препаратів / О. Л. Левашова, В. П. Гапоненко, В.В. Машталер // Збір. наук. праць співробіт. НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2015. – Вип. 24, (5). – С. 143-148.
 12. Левашова О. Л. Изучение биологически активных веществ некоторых видов рода ясенец (Distamnus L.) / О. Л. Левашова, В. П. Гапоненко // В сб. мат. Научно-практической конференции (с международным участием) «Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации» 13 октября 2015. – Ташкент :  – с. 41.
 13. Левашова О. Л., Антивирусная активность флавоноидов Desmodium Canasensis Dc. / О. Л.Левашова, В. П.Гапоненко // Матер. Междунар.науч.-практич.Конф., посвященной 81-летию Курского государственного медицинского университета и 50-летию фармацевтического факультета (4-5 февраля 2016 года). – Курск : 2016. – Т. 3 – С. 71.
 14. Визначення якісного складу та кількісного вмісту жирних та органічних кислот у листках рододендрону пурдома (Rhododendron purdomii R.) методом газової хроматографії з мас-спектрометричним детектором / Т. М. Гонтова, В. П. Гапоненко, К. І. Проскуріна, В. В. Машталер, О. С. Мала // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2019. – №3 (59). – С. 12-17. DOI: https://doi.org/10.24959/uekj.19.17