Е-mail:  tetianaviola@ukr.net

ГОНТОВА Тетяна Миколаївна  – доктор фармацевтичних наук (2012), професор, завідувач кафедри ботаніки (з 2012). У 1991р. закінчила Харківський фармацевтичний інститут. З 1991 по 1993р. – старший лаборант кафедри ботаніки, з 1993 по 1996р. – аспірант. У 1996 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Фармакогностичне вивчення рослин роду ліщина» (науковий керівник проф. Сербін А.Г.).  З 1996 р. – асистент кафедри, з 2001р. – доцент. У 2012 захистила докторську дисертацію на тему «Фармакогностичне дослідження рослин родин фіалкові та шорстколисті, перспективи їх використання в медицині» (науковий консультант – проф. Хворост О.П.). З 2012 р. очолює кафедру ботаніки.

Громадська діяльність. Є членом Вченої ради НФаУ, апробаційних комісій НФаУ з спеціальностей 15.00.01 та 15.00.02,  об’єднаної ради факультетів, циклової методичної ради НФаУ. Виконувала обв’язки члена оргкомітату з підготовки VIII Національного з’їзду фармацевтів України. З 2014 року є головою оргкомітету Міжнародної науково-практичної internet-конференції «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин».

Нагороджена почесною грамотою харківської обласної ради (2015), почесною грамотою об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України (2016) за вагомий особистий внесок у розвиток фармацевтичної галузі України, високий професіоналізм, відданість праці та з нагоди святкування дня фармацевтичного працівника. У 2014 році ім’я Гонтової Т.М. внесено до «Золотої книги пошани» за вагомий внесок у розвиток університету.

Наукова школа. Підготувала одного кандидата наук (Золотайкіна М. Ю. «Фармакогностичне дослідження та стандартизація сировини пижма звичайного та розроблення фітосубстанцій» (2017 р.)). Сьогодні є науковим консультантом із виконання однієї докторської дисертації (Крюкова Я. С. «Фармакогностичне дослідження інулінвмісних рослин та створення субстанцій на їх основі») та керує виконанням 4 кандидатських дисертацій:

 1. Соколова О. О. «Фармакогностичне вивчення видів та сортів роду соняшник»;
 2. Ільїнська Н. І. «Фармакогностичне вивчення роду Жоржина»;
 3. Яременко М. С. «Фармакогностичне вивчення кореневищ і листя лепехи звичайної і отримання субстанцій різної біологічної дії»;
 4. Гордєй К. Р. «Фармакогностичне вивчення маруни дівочої та створення лікарських засобів на її основі».

 Підручники (с грифом МОЗ):

 1. Pharmaceutical botany : textbook / T. M. Gontova, A. H. Serbin, S. M. Marchyshyn et. al. ; edited by T. M. Gontova. – Ternopil: TSMU, 2013. –  380 p.

 Навчальні посібники (с грифом МОЗ):

 1. Атлас по анатомии растений (растительная клетка, ткани, органы) / А. Г. Сербін, Л. С. Картмазова, В. П. Руденко, Т. М. Гонтова : навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів. – Х.: Колорит, – 86 с.: іл. – Текст: рос.
 2. Збірник тестових завдань з поясненнями та ілюстраціями для контролю знань та підготовки до ліцензійного іспиту Крок 1 (ботаніка) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [уклад.: Т. М. Гонтова, Л. М. Сіра, Т. В. Опрошанська та ін.]; за ред. Т. М. Гонтової, Л. М. Сірої. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2015. – 168 с.
 3. Фотогербарий лекарственных растений = Photoherbarium of medicinal plants : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / Т. Н. Гонтовая, А. Г. Сербин, В. П. Руденко и др.; под общ. ред. проф. Т. Н. Гонтовой, доц. В. П. Руденко. – Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2017. – 274 с.

 Методичні рекомендації. Розроблено 7 типових і 38 робочих програм з профільних дисциплін. Приймала активну участь у розробці навчально-методичного блоку з дисциплін «Фармацевтична ботаніка», «Медична ботаніка» для здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів», «Технології фармацевтичних препаратів», дисципліни вільного вибору «Цілющі рослини та гриби, що культивуються». У співавторстві підготувала блок навчально-методичної літератури загальною кількістю 107 для студентів денної та заочної форми навчання, для іноземних англомовних студентів.

Основні навчально-методичні посібники та рекомендації 2017–2018 р.:

 1. Pharmaceutical botany. Morphology of the generative organs. Plant systematics: methodical instruction for practical classes for higher education students of the 2nd course / T. M. Gontova, V. P. Gaponenko., V. V. Mashtaler, O. S. Mala. – Kh. : PC Esin, 2018. – 47 p.
 2. Фармацевтична ботаніка. Модуль 2. Генеративні органи. Систематичний огляд лікарських рослин з елементами фітоекології і ценології. Методичні вказівки до самопідготовки і виконання аудиторних робіт здобувачами вищої освіти зі спеціальності «Фармація» / Т. М. Гонтова, Л. М. Сіра, В. П. Руденко. – Харків: Вид-во ПП «Єсін», 2018. – 66 с.
 3. Фармацевтична ботаніка. Методичні рекомендації до виконання та оформлення аудиторної і самостійної роботи (для молодших спеціалістів за напрямом «Медицина») / Т. М. Гонтова, Л. М. Сіра, В. П. Руденко. – Харків: Вид-во ПП «Єсін», 2018. – 74 с.
 4. Фармацевтична ботаніка. Методичні рекомендації до виконання та оформлення аудиторної і самостійної роботи (для молодших спеціалістів за напрямом «Фармація») / Т. М. Гонтова, Л. М. Сіра, В. П. Руденко. – Харків: Вид-во ПП «Єсін», 2018. – 74 с.
 5. Фармацевтична ботаніка. Методичні рекомендації до самостійного післяаудиторного опрацювання програмних тем і практичних завдань / Т. М. Гонтова, Л. М. Сіра, В. П. Руденко. – Харків: Вид-во ПП «Єсін», 2018. – 108 с.
 6. Фармацевтическая ботаника. Генеративные органы. Систематический обзор лекарственных растений с элементами фитоэкологии и ценологии. Методические указания к самоподготовке и выполнению аудиторных работ соискателями высшего образования 2 курса факультета по подготовке иностранных граждан специальности «Фармация» / Т. Н. Гонтовая, В. П. Гапоненко, Л. М. Серая, В. П. Руденко. – Х. : ЧП «Есин», 2018. – 56 с.
 7. Фармацевтическая ботаника. Модуль 2. Вегетативные органы. Генеративные органы. Систематический обзор лекарственных растений с элементами фитоэкологии и ценологии. Методические указания к самоподготовке и выполнению аудиторных работ соискателями высшего образования 2 курса факультета по подготовке иностранных граждан специальности «Фармация» / Т. Н. Гонтовая, В. П. Гапоненко, Л. М. Серая, В. П. Руденко. – Х. : ЧП Есин, 201 – 60 с.
 8. Фармацевтична ботаніка. Анатомія і морфологія вегетативних та генеративних органів рослин. Морфологія органів рослин : метод. рек. До виконання лабораторної і позааудиторної роботи для здобувачів вищої освіти 2 курсу освітньої програми «Технологія фармацевтичних препаратів» / Т. М. Гонтова, В. П. Руденко О. С. Мала. – Х. : Вид-во ПП «Єсін», 2018. – 58 с

Членство у фахових асоціаціях:

 • Міжнародна асоціація фармацевтів (FIP);
 • Комісія медичних наук Польської Академії Наук у Любліні.

 Статті у фахових іноземних та наукових журналах України:

 1. Гонтова Т. М. Порівняльний аналіз монографії Європейської Фармакопеї «Wild pansy» та статті ГФ XI «Трава фиалки» / Т. М. Гонтова, А. Г. Котов, О. П. Хворост // Збірник наукових праць «Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології». Вип. № 1 (109). – 2012. –– С. 294 – 303.
 2. Гонтова Т.М. Хімічне вивчення ліпофільних екстрактів з сировини рослин родин Violaceae та Boraginaceae / Т.М. Гонтова, В.П. Гапоненко, В.В. Машталер // Збірник наукових праць «Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наукових праць». – 2012. – Вип. 4 (112). – С. 247-253.
 3. Гонтова Т. М. Порівняльне вивчення анатомічної будови листків дев’яти видів родини пасльонові / Т. М. Гонтова, В. А. Міщенко, Ю. А. Прокопенко // Фітотерапія часопис. – 2012. – № 4 – С. 34 – 42.
 4. Гонтовая Т. Н. Содержание фенольных соединений в цветках культивированных фіалок / Т. Н.Гонтовая, Е. Д. Мишнева // Сборник материалов «Инновационные процессы в лекарствоведении», 18-19 декабря 2012, Ярославль. – 2012. – С. 82–84.
 5. Гонтова Т. М. Динаміка накопичення основних діючих речовин у коренях живокосту лікарського / Т. М. Гонтова // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 2. – С. 46 – 47.
 6. Гонтова Т. М. Макро- та мікроскопічні ознаки коренів живокосту лікарського і шорсткого / Гонтовая Т. Н. // Збірник наукових праць «Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології». – Вип. № 6 (114). – 2012. – С. 40–45.
 7. Гонтова Т. М. Вивчення органічних кислот та вітамінів в сировині представників родів Symphytum та Echium / Т. М. Гонтова // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 1 (25). – С. 44-46.
 8. Gontovaya, T. Morphological and anatomical research of Jerusalem artichoke’s inflorencence / T. Gontovaya, Ya. Kichimasova, O. Sokolova // Modern Phytomorphology. – 2013. – № 4. – Р. 69-74.
 9. Гонтова Т. М. Амінокислотний склад густих екстрактів з трави та коренів живокосту шорсткого. / Т. М. Гонтова // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки і практики. – № 2. – 2013. – С. 4-6.
 10. Гонтова Т. М. Вивчення амінокислотного складу густих екстрактів з трави та коренів живокосту лікарського. / Т. М. Гонтова // Український медичний альманах. – № 2 (T.16) – 2013. – С. 22-24.
 11. Кічимасова Я.С. Визначення макро- та діагностичних ознак кошиків соняшника однорічного / Я.С. Кічимасова, Гонтова Т.М., О.О. Соколова // Вісник фармації. – № 3(75). – 2013. – С. 45-49.
 12. Гонтова Т.М. Дослідження полісахаридів синяка звичайного / Т.М. Гонтова // Збірник наукових праць «Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наукових праць». – 2013. – Вип. 2 (16). – С. 132-138.
 13. Гонтова Т.М. Вивчення органічних кислот та вітамінів в сировині представників родів Symphytum та Echium / Т.М. Гонтова // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 1 (25). – С. 44-46.
 14. Gontova T.N. Comparative morphological and anatomical study of leaves and stems of  iris pseudacorus and  iris sibirica International / N. Gontova, O. A. Zatylnikova // Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences   2013. –  Vol. 5, (3) – Р. 574-578.
 15. Гонтова Т.М. Перспективи вивчення розеткового листя бораго лікарського / Т.М. Гонтова, В.В. Машталер // Фармацевтичний часопис – № 3(27). – 2013. – С.6-8.
 16. Потішний І. М. Морфолого-анатомічне дослідження підземних органів дягеля ікарського [Електронний ресурс] / І. М. Потішний, С. М. Марчишин, Т. М. Гонтова // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 4. – С. 21–23.
 17. Гонтова Т. М., Ільїнська Н. І. Вивчення компонентного складу ефірної олії бульб жоржини німфейної. Український біофармацевтичний журнал. 2013. №3 (26). С. 49–51.
 18. Мала О.С. Порівняльний аналіз елементного складу кори берези бородавчастої з різних місць заготівлі / О. С. Мала, Т.М. Гонтова // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: збірник наукових праць. Київ – Луганськ. – 2013. – Вип. 3 (117). – С. 28 – 32.
 19. Гонтовая Т. Н. Изучение органических и жирных кислот, компонентов эфирного масла в клубнях подсолнечника клубненосного /  Т. Н. Гонтовая, Я. С. Кичимасова, О. А. Соколова // Весник Волгоградского государственного медицинского университета / Юбилейная Всеросийская научно-практическая конференція «Геномные и протеомные технологи при создании лекарственных средств», 6-8 ноября 2013. – г. Волгоград, 2013 – С. 28 – 30.
 20. Гонтова Т.М. Дослідження компонентного складу ефірної олії листя лепехи звичайної / Т.М. Гонтова, О.Ю. Таллер // Збірник наук. праць співробітників НМАПО ім. П. Л. – Шупика. Київ –– 2014 – Вип. 23, книга 4. – С. 254-259.
 21. Гонтова Т.М. Порівняльний аналіз жирно кислотного складу органів соняшника однорічного / Т.М. Гонтова, О. О. Соколова // Збірник наук. праць співробітників НМАПО ім. П. Л. – Шупика. Київ –– 2014 – Вип. 23, книга 4. – С. 250-254.
 22. Гонтова Т.М. Вивчення вітамінного та елементного складу трави та бульб жоржини німфейної сорту Ken’s Flame / Т.М. Гонтова, Я.С. Кічимасова, Н.І. Ільїнська // Збірник наук. праць співробітників НМАПО ім. П. Л. – Шупика. Київ –– 2014 – Вип. 23, книга 4. – С. 245-250.
 23. Гонтова Т. М., Ільїнська Н. І., Кічимасова Я. С. Вивчення вітамінного та елементного складу трави та бульб жоржини німфейної сорту Ken’s Flame Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. 2014. Вип.23, кн. 4. С. 245-
 24. Соколова О.О. Порівняльний аналіз жирнокислотного складу органів соняшника однорічного / О.О. Соколова, Т.М. Гонтова // Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П.Л.Шупика. – 2014. – №23 (4). – С. 250–253.
 25. Kulagina M.A. Morpho-anatomic investigation of vegetative organs of water avens (Geum rivale L.) / M.A. Kulagina, S.A. Kozyra, E.V. Radko and N. Gontova // International Journal of Pharmaceutical Sciens and Research 2015. –  Vol. 6, (1) – Р. 111-116.
 26. Марчишин С. М., Морфолого-анатомічне дослідження бедринцю ломикаменевого (Pimpinella saxifraga L.). // С. М. Марчишин, Т. М. Гонтова, Е. А. Панасюк // Фармацевтичний Часопис – № 2 (34). – 2015. – С. 9-17.
 27. Золотайкіна М.Ю. Порівняльний аналіз компонентного складу ефірної олії у квітках та листках пижмо звичайного / М.Ю. Золотайкіна, Т.М. Гонтова // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім.. П.Л. Шупика. – 2015. – вип. 24. – с. 67–72.
 28. Ільїнська Н.І. The qualitative and quantitative analysis of volatile compounds of the herb Dahlia nymphaeales of Ken’s Flame cultivar / Н.І. Ільїнська, Т.М. Гонтова, Я.С. Крюкова // Вісник фармації. – № 4 (84). – 2015. – С. 13-17.
 29. Проскурова Я.О. Стандартизація трави золототисячника за макроскопічними і мікроскопічними характеристиками / Проскурова Я.О., Губарь С.М., Гонтова Т.М., ЄвсєєваЛ.В. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика 2015 року. – Випуск 24(5). – С.194–200.
 30. Актуальні питання щодо розробки монографії «Трава золототисячника» до Державної Фармакопеї України / Я. О. Проскурова, С. М. Губарь, Т. М. Гонтова, Е. Е. Котова, , Л. В. Євсєєва, А. Г. Котов // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 2.(40) – С. 28–31.
 31. Гонтова Т.М. Хромато-мас-спектрометричне вивчення летких сполук кореневищ лепехи звичайної / Т.М. Гонтова, М.С. Яременко // Збірник наук. праць співробітників НМАПО ім. Шупика– Вип.24 (5). – 2015. – С. 77-82.
 32. Гонтова Т. М. Порівняльний аналіз компонентного складу ефірної олії кошиків та листків соняшника однорічного / Т. М. Гонтова, О. С. Мала, О. О. Соколова //  Збір. наук. праць співробіт. НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2015. – Вип. 24, (5). – С. 72–77.
 33. Золотайкіна М. Ю. Визначення підходів до розробки монографії «Пижмо квіток» до ДФУ / М.Ю. Золотайкіна, Гонтова Т.М., Губарь С.М., Котов А.Г., Котова Е.Е. // журн. «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації». – 2015. – № 6 (44). – с. 9–12.
 34. Вивчення гідроксикоричних кислот в бульбах ряду сортів роду жоржина / Гонтова Т. М., Ільїнська Н. І., Грищенко І. В., Кічимасова Я. С. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. Вип. 24 (5). С.109-113.
 35. Ilyinska N. I. The qualitative and quantitative analysis of volatile compounds of the herb of dahlia Nymphaeales of Ken’s Flame cultivar / N. I. Ilyinska, M. Gontova, Ya. S. Kryukova // News of Pharmacy – № 4 (84), 2015. – P. 13-16.
 36. N. Gontovaya. Chromatography-mass-spectrometric determination of the essential oils components of the wild lentils / Gontovaya T.N., Romanova S.V., Gaponenko V.P., Mashtaler V.V. // Фармация Казахстана. – № 1. – 2015. – С. 49–52.
 37. Золотайкина М.Ю. Накопление элементов в сырье пижмы обыкновенной в зависимости от места произростания / М.Ю. Золотайкина, Т.Н. Гонтовая // журн. «Рецепт». – 2016. – № 1. – С. 27-30.
 38. Золотайкіна М.Ю. Морфолого-анатомічні ознаки надземних органів пижма звичайного / М. Ю. Золотайкіна, Л. М. Сіра, Т. М. Гонтова // журн. «Фармацевтичний часопис». – – № 1. – С. 23-29.
 39. Золотайкіна М.Ю. Розробка методики ідентифікації фенольних сполук у пижма квітках / М.Ю. Золотайкіна, Т.М. Гонтова, Е.Е. Котова, А.Г. Котов, С.М. Губарь // журн. «ScienceRise» – 2016. – № 4 (21). – с. 38-41.
 40. Розробка методики кількісного визначення фенольних сполук у пижма квітках / М. Ю. Золотайкіна, Т. М. Гонтова, Е. Е. Котова, А. Г. Котов, С. М. Губарь. ScienceRise: Pharmaceutical Science. № 5. С. 34–40.
 41. Study of dry extract of tansy (Tanacetum vulgare) using the method of high-performance liquid chromatography / M. Yu. Zolotaikina, T. M. Gontova, A. G. Kotov, T. V. Ilyina, O. V. Kryvoruchko. Der Pharma Chemica. No. 9. Р. 1–4. (http://www.derpharmachemica.com/archive.html)
 42. Gontova T.M. Of violets herb and hybrid violets herb by HPLC method / T.M. Gontova, Mashtaler V.V. // Фармация Казахстана. – № 1, 2016. – С. 49-53.
 43. Підходи до розробки монографії «Лепехи звичайної кореневища» для включення у Державну Фармакопею України / М.С. Яременок, Т.М. Гонтова, Л.М. Сіра, Е.Е. Котова, А.Г. Котов // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації – 2017. № 1(49). – С. 22-28.
 44. Гербіна Н.А. Перспективи застосування лікарської рослинної сировини та ефірних олій при патологіях біліарного тракту (огляд літератури) / Н.А. Гербіна, О.А. Рубан, Т.М. гонтова, С.А. Куценко // Фітотерапія часопис – 2017. – №1 – С. 8-16.
 45. Study of the component composition of phenolic compounds obtained from Dahlia varieties Ken’s Flame herb / Gontova T., Ilyinska N., Golembiovska O., Mashtaler V. Der Pharma Chemica. 2016. Vol. 8, Issue 18, Р. 455-459.
 46. Підходи до розробки монографії «Лепехи звичайної кореневища» для включення у Державну фармакопею України / М. С. Яременко, Т. М.  Гонтова, Л. М. Сіра та ін. // Управління, економіка та забезпечення якості в  фармації. – 2017. – № 1 (49). – С. 22–26.
 47. Соколова О.О. Вивчення водорозчинного полісахаридного комплексу кошиків соняшника однорічного / О.О. Соколова, Т.М. Гонтова, О.С. Мала // Фітотерапія. Часопіс. – 2017. – С. 51–53.
 48. Ільїнська Н. І., Гонтова Т. М. Дослідження флавоноїдів у траві деяких сортів рослин роду жоржина. Український біофармацевтичний журнал. 2017. № 2 (49). С. 50-
 49. Яременко М.С. Азарон / М.С. Яременко, Т.М. Гонтова, Л.М. Сіра // Фармацевтична Енциклопедія [Електронний ресурс] : [Режим доступу] – http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/14192/azaron
 50. Гонтова Т. М., Ільїнська Н. І. Жоржина [Електронний ресурс] // Фармацевтична енциклопедія : [сайт] Харків, 2017. URL: http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/14209/zhorzhina
 51. Levashova O. Bioactive Components of Soybean as a Source of Medicinal Рroducts / O. Levashova, V. Gaponenko, A. Syrovaya, Т. Gontova // Der Pharma Chemica, 2017. – № 9 (12) – Р. 24-27.
 52. Study of dry extract of tansy (Tanacetum vulgare) using the method of high-performance liquid chromatography / M. Yu. Zolotaikina, T. M. Gontova, A. G. Kotov, T. V. Ilyina, O. V. Kryvoruchko. Der Pharma Chemica. No. 9. Р. 1–4.
 53. Studying the  polysaccharide dahlia’s tubers of genus of Ken’s Flame type and its standardization / Ilyinska N. I., Gontova T. M., Chushenko V. M., Bezugly P. O. Science Rise. 2017. № 5 (9). P. 4–9.
 54. Chain length distribution of inulin from dahlia tubers as influenced by the extraction method / Kriukova Ya., Jakubiak-Augustyn A., Ilyinska N., Krotkiewski H., Gontova T., Evtifeyeva O., Özcelik T., Matkowski A. International Journal of Food Properties. 2018. Published Online 1–11.
 55. Гордєй К. Р., Гонтова Т. М., Золотайкіна М. Ю., Сіра Л. М. Морфолого-анатомічні ознаки трави маруни дівочої ( Tanacetum parthenium (L.) Schultz ). Фармацевтичний часопис. 2018. № 1. С. 16–22.
 56. Hordiei K. R., Gontova T. M., Zolotaikina M. Yu. The study on the elemental composition of the feverfew herb (Tanacetum parthenium (L.) Schultz bip.). Вісник фармації. 2018. № 3 (95). С. 25-29.
 57. Соколова О. А., Котов А. Г., Гонтовая Т. Н., Котова Э. Э. Стандартизация сырья подсолнечника однолетнего по макро- и микроскопическим признакам для разработки проекта монографии Государственной Фармакопеи Украины. Вестник фармации. 2018. № 1 (79). С. 6–11.
 58. Соколова О. А., Котов А. Г., Гонтовая Т. Н., Котова Э. Э. Разработка методики идентификации фенольных соединений в цветках и листьях подсолнечника однолетнего. Вестник фармации. 2018. № 2 (80). С. 18–23.
 59. Gontova T.M., Sokolova O.O., Kotov A.G., Kutsenko S.A., Mashtaler V.V. Determination of essential oil component composition of common sunflower marginal flowers. Research J. Pharm and Tech., 2018. 11(5). P. 1971-1973.
 60. До питань використання та ідентифікації неофіцинальної сировини – листя Acorus Calamus L. / М. С. Яременко, Т. М. Гонтова, Л. М. Сіра // . Медична та клінічна хімія. – 2018. – № 0 (1). – Режим доступу : https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/MCC/article/view/8772/8161
 61. Development of method for identification and determination of limit content of asarone in Acorus Calamus rhizomes / [ M.S. Yaremenko, T.M. Gontova, V.V. Mashtaler and other] // Research J. Pharm. and Tech. – 2018. – Vol. 11(6). P. 2263-2266.
 62. Гонтова Т. М. Вивчення флавоноїдів та гідроксикоричних кислот у траві сортів жоржин, що культивуються в Україні / Т. М. Гонтова, Н. І. Ільїнська, В. П. Гапоненко, С. А. Козира // Український біофармацевтичний журнал, № 1 (58). – 2019. – С. 56-60.
 63. Визначення якісного складу та кількісного вмісту жирних та органічних кислот у листках рододендрону пурдома (Rhododendron purdomii R.) методом газової хроматографії з мас-спектрометричним детектором / Т. М. Гонтова, В. П. Гапоненко, К. І. Проскуріна, В. В. Машталер, О. С. Мала // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2019. – №3 (59). – С. 12-17. DOI: https://doi.org/10.24959/uekj.19.17

 Патенти

 1. Пат. на корисну модель № 34709 (2008), Україна, МПК А61К 36/00, А61Р 37/00. / Спосіб одержання комплексу полісахаридів з мембраностабілізуючою та імуномоделюючою дією. / Мішнєва К.Д., Гонтова Т.М., Хворост О.П.; заявник та патентовласник НФаУ. – № u 2008 00489; заявл. 14.01.08; опубл. 26.08.08.,  Бюл. №16.
 2. Пат. на винахід № 87066 Україна, (А61К) МПК А61К 36/86, А61К 127/00, А61Р 37/00. Спосіб одержання комплексу полісахаридів з мембраностабілізуючою та імуномоделюючою дією / Мішнєва К. Д., Гонтова Т. М., Хворост О. П.; заявник та патентовласник НФаУ. – № а 2008 00491; заявл. 14.01.08 ; опубл. 10.06.09, Бюл. № 11.
 3. Пат. на винахід № 96678 (2011) Україна, МПК А61К 36/30, А61Р 29/00. / Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з мембраностабілізуючою та протизапальною дією./ Машталер В.В, Гонтова Т.М., Хворост О.П.; заявник та патентовласник НФаУ.  – № a 2010 06988;  заявл. 07.06.10; опубл. 25.11.11., Бюл. № 22.
 4. Пат. на винахід № 95570 Україна, МПК А61К 36/30, А61К 127/00, А61К 135/00, А61Р 29/00. Спосіб одержання засобу з мембраностабілізуючою та протизапальною дією / Машталер В.В., Гонтова Т.М., Хворост О.П.; заявник та патентовласник НФаУ. – № а 2010 06955; заявл. 07.06.10; опубл. 10.08.11, Бюл. № 15.
 5. Пат. на корисну модель № 56055 Україна, МПК А61К 36/00, А61Р 29/00. Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з мембраностабілізуючою та протизапальною дією / Машталер В.В., Гонтова Т.М., Хворост О.П.; заявник та патентовласник НФаУ. – № u 2010 06984; заявл. 07.06.10; опубл. 27.12.10, Бюл. № 24.
 6. Пат. на корисну модель № 56259 Україна, МПК А61К 36/86, А61К 127/00, А61Р 37/00. Спосіб одержання засобу з противиразковою дією / Дроговоз С.М., Хворост О.П., Куценко Т.О., Гонтова Т.М., Мішнєва К.Д., Позднякова А.Ю.; заявник та патентовласник НФаУ. – № u 2010 06950; заявл. 07.06.10; опубл. 10.01.11, Бюл. №1.
 7. Пат. на корисну модель 66893 Україна (2011), МПК А61К 36/00, А61К 135/00, А61Р 29/00, А61Р 31/00. / Спосіб отримання комплексу біологічно активних речовин з протизапальною та антимікробною дією з трави медунки темної. / М.С. Лобурцова, О.П.Хворост, Л.М. Малоштан; заявник та патентовласник НФаУ. – № u 2011 07467, заявл. 14.06.11; опубл. 25.01.12. – Бюл. №2.
 8. Пат. на винахід 98899 Україна (2011), МПК А61К 36/30, А61Р 29/00, А61Р 31/00. – Бюл. №7. / Спосіб отримання комплексу біологічно активних речовин з протизапальною та антимікробною дією з тарви медунки темної / М.С. Лобурцова, О.П. Хворост, Л.М. Малоштан; заявник та патентовласник НФаУ. – № а 2011 07425; заявл. 14.06.11; опубл. 25.06.12.
 9. Пат на корисну модель 75922 Україна, МПК 51, А61К 36/30, А61Р 29/00. / Спосіб одержання настойки з коренів живокосту / Гонтова Т.М., Щокіна К.Г., Хворост О.П. заявник та патентовласник НФаУ. – № u 2012 02796; заявл. 12.03.12; опубл. 25.12.12, Бюл. № 24.
 10. Пат на корисну модель 77944 (2013) Україна, МПК 51 А61К 36/86, А61К 9/20, А61Р 37/04. / Фармацевтична композиція у формі таблеток з інуліностимулюючою дією / Гонтова Т.М., Рубан О.А.; заявник та патентовласник НФаУ. -№ u 2012 03969; заявл. 02.04.12.
 11. Патент на корисну модель № UA 94600 U. (2014) Україна, МПК 51 А61К 36/73, А61Р 31/04. / Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною та протизапальною дією з трави гравілату міського». / С. А. Козира, А. Г. Сербін, М. А. Кулагіна, О. В. Радько, Т. М. Гонтова, Т. П. Осолодченко. – № u 201404265. Заявл. 22.04.2014; опубл. 25.11.14, Бюл. № 22.
 12. Патент на винахід. № UA 110664 C2 (2016) Україна, МПК 51 А61К 36/73, А61Р 31/04, А61Р 29/00. / Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною та протизапальною дією з трави гравілату міського». / С. А. Козира, А. Г. Сербін, М. А. Кулагіна, О. В. Радько, Т. М. Гонтова, Т. П. Осолодченко. – № а 201404267. Заявл. 22.04.2014; опубл. 25.01.16, Бюл. № 2.
 13. Патент на корисну модель № UA 107819 U (2017) Україна, МПК 51 С08В 37/18, А61К 31/733, А61К 36/28. / Спосіб одержання інуліну з бульб жоржини німфейної для медичних цілей». / Ільїнська Н. І., Гонтова Т. М., Крюкова Я. С., Матковські А. – № u Заявл. 08.12.2015; опубл. 24.06.16, Бюл. № 12.
 14. Ільїнська Н. І., Гонтова Т. М., Крюкова Я. С., Матковські А. Спосіб одержання інуліну з бульб жоржини німфейної для медичних цілей : пат. на корисну модель № 107819 України, МПК : C08B 37/18 A61K 31/733  A61K 36/28; заявл. 4.06.16; опубл. 24.06.16, Бюл. № 12.
 15. Гонтова Т. М., Ільїнська Н. І., Чушенко В. М., Осолодченко Т. П. Спосіб одержання поліфенольного комплексу з трави жоржини сорту Ken’s Flame з антимікробною дією : пат. на корисну модель № 117559 України, МПК : А61К 36/28, А61К 135/00 А61Р 31/04; заявл. 26.06.17; опубл. 26.06.16, Бюл. № 12.
 16. Пат. 113431 України, МПК А 61 К 133/00. Спосіб одержання сухого екстракту з квіток пижма звичайного / Золотайкіна М. Ю., Гонтова Т. М. ; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № u201608022 ; заявл. 19.07.2016 ; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2 – 4 с.
 17. Патент корисну модель 123024 України, МПК А61К 36/23, А61К 135/00, А61Р 1/16. Лікувально-профілактичний засіб з гепатопротекторною та холекінетичною дією з трави пижма звичайного / М.Ю. Золотайкіна, Т.М. Гонтова, К.О. Калько, Л.В. Деримедвідь; Заявка №u201707213, заявл. 10.07.2017, опубл. 12.02.2018. Бюл. №3. – 3с.
 18. Патент корисну модель 123025 України, МПК А61К 36/27, А61Р 1/16, А61К 133/00. Лікувально-профілактичний засіб з гепатопротекторною дією з квіток пижма / М.Ю. Золотайкіна, Т.М. Гонтова, К.О. Калько, Л.В. Деримедвідь; Заявка №u201707215, заявл. 10.07.2017, опубл. 12.02.2018. Бюл. №3. – 3с.
 19. Соколова О.С, Гонтова Т.М. Спосіб одержання сухого екстракту з кошиків соняшника однорічного: пат. № заявки u201705217 від 29.05.2017.
 20. Гонтова Т. М., Ільїнська Н. І., Чушенко В. М., Осолодченко О. П. Спосіб одержання сухого екстракту з трави жоржини сорту Ken’s Flame з антимікробною дією: пат. на винахід № 118295 України, МПК: A61K 36/28 A61K 135/00 A61P 31/04. № 118295: заявл. 19.02.2017; опубл. 26.12.2018, Бюл. № 24.

Інформаційні листи

 1. Гонтова Т. М. Макро- та мікроскопічні ознаки трави огірочника лікарського (Borago officinalis L.) : інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 46 / Т. М. Гонтова, В. В. Машталер, О. П. Хворост. – К., 2012. – Вип. 13. – 6 с. (Рішення ПК «Фармація», протокол № 73 від 21.12.2011).
 2. Гонтова Т. М. Порівняльні макро- та мікроскопічні ознаки фіалки триколірної, фіалки польової та перестріча гайового : інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 47 / Т. М. Гонтова, О. П. Хворост. – К ., 2012. – Вип. 14. – 6 с. (Рішення ПК «Фармація», протокол № 73 від 21.12.2011).
 3. Гонтова Т. М. Макро- та мікроскопічні ознаки бульб жоржини сорту Ken’s Flame : інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 316 / Т. М. Гонтова, Я. С. Крюкова, Л. М. Сіра та ін. – К., 2015. – Вип. 27. – 3 с.
 4. Визначення кількісного вмісту суми флавоноїдів у квітках пижмо звичайного та фітопрепаратів на його основі : інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 317 / М. Ю. Золотайкіна, Т. М. Гонтова, С. М. Губарь, Я. О. Проскурова. – К., 2015. – Вип. 28. – 3 с.
 5. Терміни заготівлі лікарської рослинної сировини пижма звичайного (Tanacetum vulgare L.) : інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 130 / М. Ю. Золотайкіна, Т. М. Гонтова, С. М. Губарь, Н. І. Ільїнська. – К., 2016. – Вип. 20. – 5 с.
 6. Гонтова Т. М. Порівняльні макро– та мікроскопічні ознаки крайових  квіток кошиків соняшника однорічного сортів Ranok, Moulin Rouge, Teddy Bear: інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № / Гонтова Т. М., Соколова О. О., Мала О. С., Проскурова Я. О. – К., 2016. – Вип. №128. – 4 с.

Загальна кількість друкованих наукових праць 209, з них 60 наукові статті, 12 статей до Фармацевтичної енциклопедії, 15 патентів, 6 інформаційні листи, 87 тез доповідей.

Професор Гонтова Т. М. читає курс лекцій та веде практичні заняття з дисциплін «Фармацевтична ботаніка», «Медична ботаніка», дисципліни вільного вибору «Цілющі рослини та гриби, що культивуються» для здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів» денної та заочної форми навчання, для англомовних студентів.

 Хобі: подорожі.

News-Ukrainian

25.11.2019 р. Профорієнтаційний візит до Чернігівського базового медичного коледжу

25  листопада 2019 року завідувач кафедри ботаніки, професор Гонтова Т.М. та доцент кафедри ботаніки Філатова О. В.  провели профорієнтаційний візит до Чернігівського базового медичного коледжу. В рамках візиту провели профорієнтаційну…
News_Conferention
21.11.2019 р. Участь у VІІ Науково-практичній конференції Школа молодих науковців АТ “Фармак”
conferencii-rus
13.11. – 17.11.2019 р. Участь у Х міжнародній фармацевтичній конференції «Science and Practice 2019» (м. Каунас, Литва)
News-Ukrainian
12.11.2019 р. Вітаємо з блискучим захистом дисертації Соколову О.О. та наукового керівника проф. Гонтову Т.М.!
News-English
19.06.2019 Візит до фармацевтичного факультету Ризького університету ім. Страдіня
Новини
29.05.2019 р. Професора Гонтову Т.М. нагороджено Почесною грамотою
News_Conferention
10-12.04.2019 р. Участь у XXVІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів “Актуальні питання створення нових лікарських засобів”
News-Ukrainian
09.04.2019 р. Проведено міжкафедральний науково-практичний семінар
News-Ukrainian
22.03.2019 р. Проведено засідання кафедри ботаніки НФаУ як опорної з однопрофільними кафедрами ВНЗ України
News-Ukrainian
21.03.2019 р. відбувся ІІ тур «Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Ботаніка»