Крюкова Яна Сергіївна

кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри ботаніки НФаУ

КРЮКОВА Яна Сергіївна

КРЮКОВА  Яна Сергіївна (24.10.1980, м. Миколаїв) – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри ботаніки НФаУ. У 2002р. закінчила Національну фармацевтичну академію України. З 2002р. – старший лаборант, 2003р. аспірант, 2006р. – асистент, 2012р. – доцент кафедри ботаніки. З 2009р. відповідає за спеціальність «Фармація» у англомовних студентів, 2013р. – у студентів іноземного факультету та СНД. З 2007р. проводить профорієнтаційну роботу серед школярів м. Харкова та Миколаївської області. З 2013 року є членом комісії медичних наук PAN (Польської Академії Наук). Читає курси та веде практичні заняття з дисциплін фармацевтична та медична ботаніка для студентів спеціальностей «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів» денної та заочної форм навчання, для англомовних студентів, проводить навчальну польову практику для студентів усіх спеціальностей. Навчально-методична робота. Співавтор підручника «Pharmaceutical botany» (2013),  та 11 методичних видань, у т.ч. навчально-методичних рекомендацій «Botany in figures (Anatomy and morphology of organs)» (2007); «Botany in figures (Morphology of vegetative and generative organs. Plant systematic)» (2007); «Methodical instruction for training in botany» (2008); «Test items for licensing examination Krok 1 Botany» (2010); «Test items for licensing examination Krok 1 (Pharmacy) with explains» (2012); «Pharmaceutical botany. Metodical instruction for practical classes. Anatomy and morphology of the plants vegetative organs. Modul 1 (2013); електронної версії «Botany in figures. Text & multimedia lectures». Науково-дослідна робота. Кандидатську дисертацію захистила на тему «Фармакогностичне вивчення ясена звичайного та розробка субстанцій на його основі» (2006, науковий керівник – проф. Хворост О.П) Автор і співавтор понад 40 друкованих праць, серед них – 1 патент, 1 корисна модель, 12 наукових статей, 16 тез доповідей та 12 методичних видань. Науковий напрямок – пошук, фармакогностичне, хімічне вивчення інулінвмісних рослин; вивчення макро- та мікроскопічних ознак рослин родів Salvia L., Helianthus L, Dahlia Cav.

Перелік наукових праць.

Патенти:
 1. Пат. 79873 Україна, МПК А61К 36/63, А61Р 31/04. Спосіб отримання комплексу біологічно активних речовин з протимікробною та мембрано-стабілізуючою дією / О.П. Хворост, Я.С. Кічимасова, В.М. Маркова, Л.М. Малоштан, В.В. Малий; заявник та патентовласник НФаУ. – № a 2010 06988; заявл. 07.06.10; опубл. 25.11.11, Бюл. № 22.
Статті:
 1. Морфолого-анатомічне і гістохімічне дослідження трави Aristolochia clematitis род. Aristolochiaceae / А.Г. Сербін, Я.С. Крюкова, Л.С. Картмазова, Т.О. Краснікова // Фармацевтичний журнал. – 2001. – №6. – С. 88-91.
 2. Морфолого-анатомічне і гістохімічне дослідження трави Asarum europaeum род. Aristolochiaceae / А.Г. Сербін, Л.С. Картмазова, Т.О. Краснікова, Я.С. Крюкова // Вісник фарамації. – 2001. – №3 (27). – С. 43.
 3. Фармакогностичне дослідження насіння Strophantus gratus./ І.В. Горієв, Т.О. Краснікова, А.М. Ковальова, А.М. Комісаренко, Я.С. Крюкова // Фармаком. – 2002. – №3. – С. 127-130.
 4. Исследование анатомического строения ассимилирующих и одревесневших побегов растений рода Ясень Fraxinus L. (Oleaceae) / Я.С. Кічимасова, О.П. Хворост // Запорожский мед. журн. – 2004. –Т.2, №1. – С.101-103.
 5. Амінокислотний склад сировини та субстанцій ясена звичайного./ В.В. Малий, Я.С. Кічимасова, О.П. Хворост // Медична хімія. – 2008. – Т. 10, №2. – С. 106-108.
 6. Морфолого-анатомическая стандартизация травы мелиссы / Н.В. Попова, В.И. Литвиненко, Л.С. Карамазова, Я.С. Кічимасова // Фармаком – 2008. – №2. С.45-51.
 7. Морфолого-анатомічне дослідження кореневищ з коренями півників болотних (Iris pseudoacorus) / В.М. Ковальов, А.Г. Сербін, Т.О. Краснікова, О.О. Затильнікова, Я.С. Кічимасова, С.В. Ковальов // Фармац. журн. – 2008. – №4. – С. 99-102.
 8. Морфолого-анатомическая стандартизация листа розмарина лекарственного / Н.В. Попова, В.И. Литвиненко, Я.С. Кічимасова // Фармаком – 2009. – №3. С.48-52.
 9. Ясен / Я.С. Кічимасова, О.П. Хворост // Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В.П.Черних. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.:”МОРІОН”, 2010. – 1632 с.: іл. 16 с. с.1618-1619.
 10. Анатомічне дослідження листя представників роду Ясен (Fraxinus L.) / В.В. Малий, Я.С. Кічимасова, О.П. Хворост // Фітотерапія. Часопис. – 2010. – №1. – С. 95-98.
 11. Анатомічне дослідження черешків рослин представників роду ясен (Fraxinus L.) / В.В. Малий, Я.С.Кічимасова, О.П. Хворост // Фармац. журн. – 2010. – №4. – С. 111-113.
 12. Визначення макро- та мікроскопічних діагностичних ознак кошиків соняшника однорічного Я.С. Кічимасова, Т.М. Гонтова, О.О. Соколова. Матеріали 2-ї міжнародної наукової конференції з морфології рослин (Львів, 14-16 травня 2013 р.). – Львів, 2013. – Т.4. – С.69-74