Козира Софія Андріївна

Асистент кафедри ботаніки, кандидат фармацевтичних наук

Науковий профіль:

КОЗИРА Софія Андріївна (09.12.1979, м. Москва) – кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри ботаніки НФаУ. Закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (2002р.), Працювала старшим лаборантом (2002-2003рр.), асистентом з 2003р. У 2008р. закінчила магістратуру НФаУ за фахом «Педагогіка вищої школи» і здобула кваліфікацію магістр педагогіки. Секретар кафедри з 2018 р. Відповідальна за виховну роботу на кафедрі. Куратор 2 груп студентів першого курсу. Працювала у складі робочої групи І та ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Ботаніка» 2019р. Нагороджена Почесною грамотою НФаУ (2018р.) та Подякою НФаУ (2018р., 2019р.).

Підвищення кваліфікації: Цикл підвищення рівня володіння українською мовою «Український розмовний клуб» (2019р).

Навчально-методична робота. Співавтор 12 навчально-методичних видань.

Науково-дослідна робота. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Фармакогностичне дослідження рослин роду Geum L.» (2010, науковий керівник – проф. Сербін А.Г.).

Проводить науково-дослідну роботу зі студентами, які приймають участь у конференціях із доповідями. За результатами науково-дослідної роботи має більше 70 наукових праць, серед них: 4 патента, 5 інформаційних листів, 27 наукових статей та більше 50 матеріалів конференцій.

Перелік наукових праць

Патенти:

 1. Пат. 49151 Україна, МПК А61К36/73. Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною, протизапальною та антиоксидантною дією / Козира C.А., Сербін А.Г., Кулагіна М.А., Радько О.В., Вороніна Л.М., Осолодченко Т.П.; заявник та патентовласник НФаУ; заявл. 27.08.2009; опублик. 26.04.2010, Бюл. № 8.
 2. Пат. 96621 Україна, МПК А61К36/73. Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною, протизапальною та антиоксидантною дією / Козира C.А., Сербін А.Г., Кулагіна М.А., Радько О.В., Вороніна Л.М., Осолодченко Т.П.; заявник та патентовласник НФаУ; заявл. 27.08.2009; опублик. 25.11.2011, Бюл. № 22.
 1. Патент на корисну модель № UA 94600 U. (2014) Україна, МПК 51 А61К 36/73, А61Р 31/04. / Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною та протизапальною дією з трави гравілату міського». / С. А. Козира, А. Г. Сербін, М. А. Кулагіна, О. В. Радько, Т. М. Гонтова, Т. П. Осолодченко. – № u 201404265. Заявл. 22.04.2014; опубл. 25.11.14, Бюл. № 22.
 2. Патент на винахід. № UA 110664 C2 (2016) Україна, МПК 51 А61К 36/73, А61Р 31/04, А61Р 29/00. / Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною та протизапальною дією з трави гравілату міського». / С. А. Козира, А. Г. Сербін, М. А. Кулагіна, О. В. Радько, Т. М. Гонтова, Т. П. Осолодченко. – № а 201404267. Заявл. 22.04.2014; опубл. 25.01.16, Бюл. № 2.

Статті:

 1. Козира С. А. Вивчення хімічного складу надземної та підземної частин Geum urbanum L. / С. А. Козира, М. А. Кулагіна, А. Г. Сербін // Фармац. часопис. – 2008. – № 3(7). – С. 95–97.
 2. Козира С. А. Жирнокислотний та амінокислотний склад Geum urbanum L. / С. А. Козира, М. А. Кулагіна, А. Г. Сербін // Запорожский мед. журн. – 2008. – № 1. – С. 130–131.
 3. Козира С. А. Хімічний склад та використання в медицині рослин роду Geum L. / С. А. Козира, М. А. Кулагіна, А. Г. Сербін // Запорожский мед. журн. – 2008. – № 2. – С. 80–82.
 4. Kozyra S. A. Study of phenolic connections in plants of Geum L. sort / S. A. Kozyra, M. A. Kulagina, A. G. Serbin // VII международный симпозиум по фенольным соединениям: фундаментальные и прикладные аспекты : материалы симп., г. Москва, 19-23 окт. 2009 г. – М., 2009. – С. 297–298.
 5. Козира С. А. Отримання фітокомплексів з рослин роду Geum L. та вивчення їх фармакологічної дії / С. А. Козира, М. А. Кулагіна, А. Г. Сербін // Фармац. часопис. – 2009. – № 4(12) – С. 90–93.
 6. Анатомічне вивчення вегетативних органів Geum urbanum L. / С. А. Козира, Л. М. Сіра, А. Г. Сербін, М. А. Кулагіна // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наук. пр. – К. ; Луганськ, 2009 – Вип. 8(95). – С. 43–51.
 7.   Козира С. А. Одержання екстрактів з трави і кореневища гравілату міського (Geum urbanum L.) та вивчення їх імуностимулюючої дії / С. А. Козира, А. Г. Сербін, М. А. Кулагіна // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наук. пр. – К. ; Луганськ, 2010 – Вип. 1(97). – С. 349–356.
 8.  Козыра С. А. Изучение состава эфирного масла подземных органов Geum urbanum L. / С. А. Козыра, М. А. Кулагина, А. Г. Сербин // Сборник мат. VIII съезда фармацевтов Республики Беларусь. – Витебск, 2010. – С. 215–218.  
 9. Studying of the quantitative content of tanning agents and oxidizable phenols in vegetative and generative organs of Duschekia Opiz genus plants. M.A. Kulagina, S.A. Kozyra, E.V. Radko, A.G. Serbin // Биологически активные веществ: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения. Матер. научно-практич. конференции, 23-28 мая 2011, Новый Свет. С. 218- 221.
 10. Вивчення компонентного складу ефірної олії у сировині Geum urbanum L. / С.А. Козира, М.А. Кулагiна, О.В. Радько, Ю.Ю. Малиновський / Медична хімія/ – 2011. Т. 4, № 3. – С. 111-116.
 11.  Кількісне визначення дубильних речовин та окиснюваних фенолів у вегетативних органах рослин роду Geum L. / С.А. Козира, М.А. Кулагiна, О.В. Радько, Ю.Ю. Малиновський. // Фармац. часопис. – 2011. – № 4. – С. 115– 121.
 12. Вивчення ресурсів сировини (кореневищ з коренями) Geum urbanum L. та основні прийоми його вирощування / С.А. Козира, М.А. Кулагіна, О.В. Радько, А.Г. Сербін // Збірник наукових праць Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики ЗДМУ, – Запоріжжя, 2011. – № 2. С. 74–76.
 13.  Дослідження макро- і мікро елементного складу сировини Geum urbanum L. / С.А. Козира, М.А. Кулагіна, О.В. Радько, А.Г. Сербін // Збірник наукових праць Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики ЗДМУ, – Запоріжжя, 2011. – № 3. С. 70–75.
 14.  Якісний та кількісний вуглеводний склад вегетативних органів гравілату міського (Geum urbanum L.) / С.А. Козира, М.А. Кулагіна, О.В. Радько, А.Г. Сербін // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наук. пр. – К. ; Луганськ, 2011 – Вип. 1 (103). – С. 324–331.
 15.  Оптимізація процесу екстракції поліфенольних сполук з сировини (кореневищ з коренями) Geum urbanum L. / С.А. Козира, М.А. Кулагіна, О.В. Радько, А.Г. Сербін // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наук. пр. – К. ; Луганськ, 2011 – Вип. 2 (104). – С. 349–353.
 16.  Козыра С. А. / Вивчення кількісного вмісту гідроксикоричних кислот у вегетативних органах рослин роду Geum L. // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наук. пр. – К. ; Луганськ, 2012 – №6. – С. 54–58.
 1. Софія А. Козира, Олена В. Радько, Марія А. Кулагіна, Анатолій Г. Сербін /Анатомічне дослідження вегетативних органів Geum aleppicum Jacq. //Modern Phytomorphology, Volume 4, 2013, С. 337-344.
 2. Марія А. Кулагіна, Олена В. Радько, Софія А. Козира, Анатолій Г. Сербін /Анатомо-морфологічні дослідження суплідь Duschekia viridis (Chaix) Opiz.//Modern Phytomorphology, Volume 4, 2013 С. 345-350.
 3. М.А. Кулагіна, С.А. Козира, О.В. Радько, А.Г. Сербін /Дослідження мікроелементного складу сировини Duschekia viridis (Chaix) Opiz. //Актуальнi питання фармацевтичної та медичної науки та практики: Зб. наук. ст. – Запорiжжя, 2013, № 3 – С. 75-83.
 4. Козыра С.А. Гравилат речной (Geum rivale) как таннидоносное растение / С.А. Козыра, М.А. Кулагина, Е.В. Радько // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: зб. наукових праць.– 2014. -Вип. 2 (122). – С. 25-29.
 5. Козыра С.А. Визначення оптимальних умов екстракції поліфенольних сполук з трави Geum urbanum L. / С.А. Козыра, М.А. Кулагина, Е.В. Радько // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: зб. наукових праць.–2014. -Вип. 3 (123). – С. 84-88.
 1. Kulagina M.A. Morpho-anatomic investigation of vegetative organs of water avens (Geum rivale) / M.A. Kulagina, S.A. Kozyra, E.V. Radko and N. Gontova // International Journal of Pharmaceutical Sciens and Research 2015. – Vol. 6, (1) – Р. 111-116.
 2. Гравілат. Козира С.А., Радько О.В. / Фармацевтична енциклопедія // голова ред. ради В. П. Черних. – 3-ге вид., перероб. і допов. – К.: Моріон, 2016. – С. 436–437.
 3. Вивчення флавоноїдів та гідроксикоричних кислот у траві сортів жоржин, що культивуються в Україні / Т. М. Гонтова, Н. І. Ільїнська, В. П. Гапоненко, С. А. Козира // УБЖ, № 1 (58) 2019. С. 56-60.
 4. Kozyra S. Immunomodulating effect of polysaccharides and water extracts of Geum urbanum L. / Kozyra S., Gontova T., Stepanova S., Romanova S., Taranenko L. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології: мат. VIII наук.-практ. конф. з міжнародною участю (7-8 листопада 2019 р.) – Х : НФаУ, 2019. – C. 22-23.