Машталер Вікторія Володимирівна

Доцент кафедри ботаніки, кандидат фармацевтичних наук

Науковий профіль:

МАШТАЛЕР Вікторія Володимирівна (07.03.1971р., сел. Новоекономічне Донецької області) – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри ботаніки НФаУ. Закінчила Горлівське медичне училище Міністерства охорони здоров’я УРСР (1986р.), Українську фармацевтичну академію (1994р.). Працювала провізором в аптеках м. Димитрова Донецької області та м. Харкова (1994 – 2003рр.). Працювала старшим лаборантом (2003 – 2011рр.), асистентом (2011 – 2018рр.), старшим викладачем (2018 – 2019рр.) кафедри ботаніки НФаУ. Виконувала обов’язки секретаря кафедри (2012 – 2018рр.), секретаря методичних нарад (2014-2015 рр.), відповідального за організацію навчально-методичного забезпечення студентів спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів» (2012 – 2016рр.) та спеціальності «Фармація» (англомовне відділення) (2016 – 2018рр.).

З 2019 р. працює доцентом кафедри ботаніки НФаУ. Виконує обов’язки відповідального за організацію навчально-методичного забезпечення студентів спеціальності «Фармація» (англомовне відділення) та дистанційний курс «Фармацевтична ботаніка. Модуль ІІ».

Підвищення кваліфікації. Цикл «Школа молодого викладача» 2013р., цикл «Технології розробки дистанційного курсу» 2015р., міжнародне стажування «Академічна доброчесність: виклики сучасності» 2018р.

Навчально-методична робота. Співавтор 30 навчально-методичних видань, 17 навчальних програм. Приймала участь у розробці дистанційного курсу «Фармацевтична ботаніка. Модуль ІІ» (2015р.). Є тьютором дистанційних курсів «Фармацевтична ботаніка. Модуль І» та «Фармацевтична ботаніка. Модуль ІІ». Дані курси відповідають вимогам «Положення про експертизу ДК в НФаУ» та рекомендовані для використання у навчальному процесі (сертифікат затверджено на засіданні ЦМР НФаУ, протокол № 1 від 20.09.2018 р.).

Організаційна робота. Виконувала обов’язки секретаря кафедри (2012 – 2018рр.) секретаря методичних нарад (2014-2015рр.). Була куратором двох академічних груп (2015-2018 рр.). Приймала участь у проведенні Днів відкритих дверей, профорієнтаційній роботі. Нагороджена Почесною грамотою НФаУ (2018р.).

Науково-дослідна робота. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Фармакогностичне вивчення Borago officinalis L. та створення субстанцій на його основі» (науковий керівник – проф., д.фарм.н. Хворост О.П.).

Здійснює науково-дослідну роботу за напрямом: «Фармакогностичне дослідження рослин України (родини шорстколисті, фіалкові, айстрові, глухокропивні)». Проводить науково-дослідну роботу зі студентами, які приймають участь у наукових конференціях. За результатами науково-дослідної роботи має більше 50 наукових праць, серед них: 2 патенти на винахід, 2 інформаційні листи, 25 наукових статей (серед них 4 – у Scopus) та більше 20 матеріалів конференцій.

Перелік наукових праць.

Патенти:

 1. Пат. 95570 Україна, МПК А61К 36/30, А61К 127/00, А61К 135/00, А61Р 29/00. Спосіб одержання засобу з мембраностабілізуючою та протизапальною дією / В. В. Машталер, Т. М. Гонтова, О. П. Хворост; заявник та патентовласник НФаУ. – № а 2010 06955; заявл. 07.06.10; опубл. 10.08.11, Бюл. № 15.
 2. Пат. 96678 Україна, МПК А61К 36/30, А61Р 29/00. Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з мембраностабілізуючою та протизапальною дією / В. В. Машталер, Т. М. Гонтова, О. П. Хворост; заявник та патентовласник НФаУ. – № а 2010 06988; заявл. 07.06.10; опубл. 25.11.11, Бюл. № 22.

Статті:

 1. Машталер В. В. Дослідження ліпофільних фракцій сировини Borago officinalis L. / В. В. Машталер, Т. М. Гонтова, О. П. Хворост // Фітотерапія. Часопис. – 2008. – № 4. – С. 53 – 55.
 2. Машталер В. В. Кількісний вміст деяких груп біологічно активних речовин трави та насіння бораго лікарського та субстанцій, отриманих з даних видів сировини / В. В. Машталер, Т. М. Гонтова, О. П. Хворост // Укр. журн. клініч. та лаб. мед. – 2009. – № 2. – С. 70 – 72.
 3. Машталер В. В. Вільні та зв’язані амінокислоти субстанцій трави та насіння бораго лікарського / В. В. Машталер, Т. М. Гонтова, О. П. Хворост // Укр. журн. клініч. та лаб. мед. – 2009. – № 3. – С. 163 – 165.
 4. Машталер В. В. Дослідження основних параметрів трави бораго лікарського / В. В. Машталер, Т. М. Гонтова, О. П. Хворост // Фармацевтичний часопис. – 2009. – № 4. – С. 27 – 30.
 5. Машталер В. В. Елементний склад сировини та густих екстрактів з бораго лікарського / В. В. Машталер, Т. М. Гонтова, О. П. Хворост // Медична хімія. – 2010. – № 1. – С. 125 – 127.
 6. Гонтова Т. М. Дослідження білково-полісахаридних комплексів трави та плодів бораго лікарського / Гонтова Т. М., Машталер В. В., Хворост О. П. // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наук. пр. – Київ –Луганськ, 2011. – Вип. 2 (104). – С. 314-319.
 7. Гонтова Т. М. Хімічне вивчення ліпофільних екстрактів з сировини рослин родин Violaceae та Boraginaceae / Т. М. Гонтова, В. П. Гапоненко, В. В. Машталер // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наук праць. – 2012. – Вип. 4 (112). – С. 247 – 253.
 8. Машталер В. В. Вміст амінокислот в густих екстрактах з сировини синяка звичайного / В. В. Машталер // Запорожский медицинский журнал. – № 4, 2013. – С. 43-44.
 9. Гонтова Т. М. Перспективи вивчення розеткового листя бораго лікарського / Гонтова Т. М., В. В. Машталер // Фармацевтичний часопис. – № 3, 2013. – С. 6-8.
 10. Chromatography-mass-spectrometric determination of the essential oils components of wild lentils / T. N. Gontovaya, S. V. Romanova, V.P. Gaponenko, V. V. Mashtaler // Фармация Казахстана. – № 1, 2015. – С. 49-52.
 11. Левашова О. Л. Поліфенольні сполуки деяких видів роду Hypericum L. – перспективне джерело лікарських препаратів / О.Л. Левашова, В.П. Гапоненко, В.В. Машталер // Збір. наук. праць співробіт. НМАПО ім. П. Л. Шупика. –  2015. – Вип. 24(5) . – С. 143-147.
 12. Gontova T.M. Identification of flavanoids in thick extracts of violet’s herb and hybrid violet’s herb by HPLC method / T.M. Gontova, Mashtaler V.V. // Фармация Казахстана. – № 1, 2016. – С. 49-53.
 13. Шанайда М. І. Мікроскопічний аналіз трави монарди трубчастої Monarda fistulosa L. (Lamiaceae) / М. І. Шанайда, Л. М. Сіра, В. В. Машталер // Фармацевтичний журнал. – № 5, 2016. – С. 76-85.
 14. Gontova T. A study of the component composition of phenolic compounds obtained from Dahlia varieties Ken’s Flame herb / T. Gontova, N. Ilyinska, O. Golembiovska et. al. // Der Pharma Chemica, 2016. – № 8 (18). – P. 455-459.
 15. Сіра Л. М. Флора України / Л. М. Сіра, В. В. Машталер // Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В.П. Черних. – 3-тє видання, переробл. і доповн. –  К.: «МОРІОН», 2016. – С. 1804-1806.
 16. Determination of essential oil component composition of common sunflower marginal flowers / T. M. Gontova, O. O. Sokolova, A. G. Kotov, S. A. Kutsenko, V. V. Mashtaler // Research Journal of Pharmacy and Technology. – № 11 (5), 2018. – Р. 1971-1973. https://www.researchgate.net/publication/326941728_Determination_of_essential_oil_component_composition_of_common_sunflower_marginal_flowers
 17. Development of method for identification and determination of limit content of asarone in Acorus Calamus rhizomes / M. S. Yaremenko, T. M. Gontova, V. V. Mashtaler, E. E. Kotova // Research Journal of Pharmacy and Technology. – № 11 (6), 2018. – Р. 2263-2266. https://www.researchgate.net/publication/327218599_Development_of_method_for_identification_and_determination_of_limit_content_of_asarone_in_Acorus_calamus_rhizomes
 18. A screening study of hepatoprotective activity of liquid extract from common tansy (Tanacetum vulgare L.) herb in the setting of subchronic hepatitis in rats / K. О. Kalko, O. Ya. Mishchenko, L. V. Derymedvid, M. Yu. Zolotaikina, Т. M. Gontova, V. V. Mashtaler, S. A. Kutsenko // Research Journal of Pharmacy and Technology. – № 11 (10), 2018. – P. 4393-4396.
 19. Hepatoprotective and choleretic activity of Tanacetum vulgare flowers extract / O. Ya. Mishchenko, K. O. Kalko, M. Yu. Zolotaikina et. al. // Thai Journal of Pharmaceutical Sciences. – № 43 (1), 2019. – Р. 30-35.
 20. Визначення якісного складу та кількісного вмісту жирних та органічних кислот у листках рододендрону пурдома (Rhododendron purdomii R.) методом газової хроматографії з мас-спектрометричним детектором / Т. М. Гонтова, В. П. Гапоненко, К. І. Проскуріна, В. В. Машталер, О. С. Мала // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2019. – №3 (59). – С. 12-17. DOI: https://doi.org/10.24959/uekj.19.17

Інформаційні листи:

  1. Гонтова Т. М. Макро- та мікроскопічні ознаки трави огірочника лікарського (Borago officinalis L.) : інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 46 / Т. М. Гонтова, В. В. Машталер, О. П. Хворост. – К., 2012. – Вип. 13. – 6 с. (Рішення ПК «Фармація», протокол № 73 від 21.12.2011).
  2. Шанайда М. І. Макро- та мікроскопічні ознаки трави васильків американських (Ocimum americanum ) : інформ. лист № 179 / М. І. Шанайда, Л. М. Сіра, В. В. Машталер. – К. : Центр „Укрмедпатентінформ” МОЗ України, 2016. – № 179. – 2016. – 8 с.