МИХАЙЛЕНКО Ольга Олександрівна (15.01.1985, м. Харків) – кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри ботаніки НФаУ. У 2007 р. закінчила Національний фармацевтичний університет. З  2008 по 2011р. –  аспірант кафедри фармакогнозії; з 2010р. – керівник СНТ НФаУ;  з 2011р. – асистент кафедри ботаніки. З 2012р. – відповідальна за роботу СНТ на кафедрі. Веде практичні заняття з дисциплін фармацевтична та медична ботаніка для студентів спеціальності «Фармація» денної та заочної форм навчання, проводить навчальну польову практику для студентів усіх спеціальностей.

Навчально-методична робота. Співавтор 3 методичних видань, у т.ч. – навчального посібника «Крок-1 «Фармація», Ботаніка» (2012); «Систематика растений в рисунках» (2012), банку тестів для самопідготовки та контролю знань (2012-2013).

Науково-дослідна робота: Кандидатську дисертацію захистила на тему «Фармакогностичне дослідження Iris pseudacorus L.» (2011, науковий керівник – доц. Ковалев С.В.). Співавтор понад 30 наукових праць, у т.ч. – 4 патентів, 13 статей,  18 тез доповідей. Брала участь у проведенні Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів». Науковий напрямок – дослідження та виділення фенольних сполук з сировини рослин родини Iridaceae, стандартизація рослинної сировини, розроблення способів одержання лікарських субстанцій.

Перелік наукових праць.

Патенти:
 1. Пат. 58690 Україна, МПК А61К 36/00, А61К 125/00, А61Р 3/00, А61Р 31/00. Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з анаболізуючою, адаптогенною, антимікробною активністю / Ковальов С. В., Затильнікова О. О., Деркач Н. А., Осолодченко Т. П.; заявник та патентовласник НФаУ – № u 201010253; заявл. 20.08.2010; опубл. 26.04.2011, Бюл. № 8.
 2. Пат. 58691 Україна, МПК А61К 36/00, А61К 127/00, А61Р 13/00, А61Р 31/00, А61Р 3/00. Спосіб одержання засобу з діуретичною, антимікробною та анаболізуючою активністю / Ковальов С. В., Затильнікова О. О., Деркач Н. А., Осолодченко Т. П.; заявник та патентовласник НФаУ. – № u 20101254; заявл. 20.08.2010; опубл. 26.04.2011, Бюл. № 8.
 3. Пат. 97192 Україна, МПК А61К 36/88, А61К 127/00, А61Р 13/00, А61Р 31/00, А61Р 3/00. Спосіб одержання засобу з діуретичною, антимікробною та анаболізуючою активністю / Ковальов С. В., Затильнікова О. О., Деркач Н. А., Осолодченко Т. П.; заявник та патентовласник НФаУ. – № а 201010256; заявл. 20.08.2010; опубл. 10.01.2012, Бюл. № 1.
 4. Пат. 96694 Україна, МПК А61К 36/882, А61К 125/00, А61Р 3/00А, А61Р 31/00. Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з анаболізуючою, адаптогенною, антимікробною активністю / Ковальов С. В., Затильнікова О. О., Деркач Н. А., Осолодченко Т. П.; заявник та патентовласник НФаУ. – № а 201010252; заявл. 20.08.2010; опубл. 25.11.2011, Бюл. № 22.
Статті:
 1. Морфолого-анатомічне дослідження кореневищ з коренями Iris pseudacorus / В. М. Ковальов, А. Г. Сербін, Т. О. Краснікова, Я. С. Кічимасова, О. О. Затильнікова, С. В. Ковальов // Фармацевтичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 99 – 102.
 2. Затильнікова О. О. Хімічне вивчення ліпофільної фракції з кореневища півників болотяних / О. О. Затильнікова, В. М. Ковальов, Т. П. Осолодченко // Вісник фармації. – 2008. – № 3 (55). – С. 9 – 12.
 3. Затильнікова О. О. Вивчення амінокислотного та мінерального складу підземних органів Iris pseudacorus L. / О. О. Затильнікова, С. В. Ковальов / Фармаком – 2009. – № 1. – С. 45 – 47.
 4. Ксантоны корневищ Iris imbricate и Iris pseudacorus / Д. И. Исаев, Ю. Б. Керимов, С. В. Ковалев, О. А. Затыльникова // Фармаком – 2009. – № 4. – С. 45 – 48.
 5. Изофлавоноиды корневищ Iris imbricate и Iris pseudacorus / Д. И. Исаев, Ю. Б. Керимов, С. В. Ковалев, О. А. Затыльникова // Фармаком – 2010. – № 1. – С. 38 – 42.
 6. Хохлова Н. А. Влияние сухих гидрофильных экстрактов ириса на показатели белкового обмена / Н. А. Хохлова, Н. В. Деркач, О. А. Затыльникова // Український біофармацевтичний журнал. – 2010. – № 3. (8). – С. 45 – 49.
 7. Затильнікова О. О. Антимікробна активність екстрактів з Iris pseudacorus L. / О. О. Затильнікова, Т. П. Осолодченко, В. М. Ковальов // Анали Мечниковського Інституту. – 2010. – № 4. – С. 43 – 47.
 8. Мазурець С. І. Вивчення якості сировини сортів хмелю звичайного на відповідність вимогам Державної Фармакопеї України / С. І. Мазурець, С. В. Ковальов, А. Г. Котов, М. І. Ляшенко, О. В. Гамуля, О. О. Затильнікова // Фармаком – 2010. – № 2. – С. 30-35.
 9. Затильнікова О. О. Дослідження ліпофільної фракції з листя Іris pseudacorus / О. О. Затильнікова, С. В. Ковальов, Т. П. Осолодченко, Е. Ю. Ахмедов // Вісник фармації. – 2012. – № 3 (71). – С. 57-59.
 10. Фармакологическое изучение Iris pseudacorus / Н. А. Хохлова, Н. В. Деркач, О. А. Затыльникова, В. Н. Ковалев, В. А. Волковой. // Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – № 1-2 (18-19). – С. 42 – 45.
 11. Ковалев В. Н. Новый изофлавон из Iris pseudacorus / В. Н. Ковалев, О. А. Затыльникова, С. В. Ковалев // Химия природных соединений. – 2013, № 1, С. 32 – 33.
 12. Kovalev V. N. A New Isoflavone from Iris pseudacorus / V. N. Kovalev, O. A. Zatylˈnikova, S. V. Kovalev. / Chemistry of Natural Compounds. – March 2013, Volume 49, Issue 1, pp 34 – 35. SpringerLink
 13. Ковалев В. Н., Затыльникова О. А., Ковалев С. В. Кумарины ириса болотного / В. Н. Ковалев, О. А. Затыльникова, С. В. Ковалев // Химия растительного сырья. – 2013, № 3.