Михайленко Ольга Олександрівна

Асистент кафедри ботаніки, кандидат фармацевтичних наук

E-mail: Mykhailenko.farm@gmail.com

Науковий профіль:

МИХАЙЛЕНКО Ольга Олександрівна (15.01.1985, м. Харків, Україна) –кандидат фармацевтичних наук (PhD) за спеціальністю «Фармацевтична хімія та фармакогнозія» (2011). Закінчила Національний фармацевтичний університет (2007) за спеціальність “Фармація”, кваліфікація – фармацевт (провізор); магістратуру (2008). Працювала лаборантом кафедри медичної хімії (2005-2006), старшим лаборантом кафедри фармакогнозії (2007-2008), фахівцем відділу аспірантури та докторантури НФаУ (2010-2011). Керівник Студентського наукового товариства НФаУ (2008-2011). Актор театру дітей та юнацтва «STEL», Харківський український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка (1998-2011). З 2011 працює асистентом кафедри ботаніки, виконує обов’язки відповідального за роботу СНТ (2012-2013; 2019-2020). Докторант кафедри фармакогнозії (з 2018). З 2018 р. – учасник проекту Creative Spark: Higher Education Enterprise Programme від British Council (Велика Британія). З 2019 – учасник наукового проекту International Cooperation Add-on Project (MAGIC) (Тайвань). Член Українського ботанічного товариства (з 2019).

Підвищення кваліфікації. Курс “Лікарські рослини та фітотерапія” (НФаУ, 2007); курси англійської мови «Upper-Intermidiate» (ХНУ ім. Каразіна, 2012-2013); курс «Лекторська майстерність викладача» (ІПКСФ, 2013); курс “Школа молодого вчителя” (НФаУ, 2012-2013); семінар «Використання хроматографії в сучасних наукових дослідженнях» (НФаУ, 2018). Тренінги у рамках проекту Creative Spark: тренінг-семінар “Grant Writing” (2019); «Starting and piching entrepreneurial project» (2019); «Коворкінг та стартап-інкубатори» (2019).

Стажування. Литовський університет медичних наук, факультет фармації, кафедра аналітичної та токсикологічної хімії: «Хроматографічний аналіз хімічних речовин та рослинної сировини» (48 год., 18-23.03.2019). Університет Кінгстона, Лондон, Сполучене Королівство: «Підтримка інновацій та підприємництва» (30 год., 29.04-03.05.2019).

Навчально-методична робота. Співавтор 6-х методичних видань, у тому числі – підручник “Крок-1 “Фармація”, Ботаніка” (2012); “Систематика растений в рисунках” (2013) та ін. Проводить практичні заняття з дисциплін фармацевтичної ботаніки для іноземних та відчизняних студентів спеціальності «Фармація».

Організаційна робота. Голова оргкомітету щорічної міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і студентів «Актуальні питання розвитку нових лікарських засобів» (2010-2013рр.). Нагороджена Почесними грамотами та подяками НФаУ за внесок у науку (2012, 2013, 2015, 2019).

Науково-дослідна робота. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Фармакогностичне дослідження Iris pseudacorus L.» (науковий керівник – к.фарм.н., доц. Ковалев С.В.). Науковий керівник та консультант з науково-дослідних робіт за напрямом “Використання принципів Належної практики вирощування та збору лікарських рослин, вплив екологічних чинників та умов культивування рослин на якість вихідної сировини для фармацевтичної, косметичної, харчової промисловості”. За результатами науково-дослідної роботи має 133 наукових праць, серед них: 9 патентів, 3 інформаційних листів, 1 авторське свідоцтво, 54 наукових статей (з них 14 публікацій, що індексуються базами даних Scopus та Web of Science) та більше 60 матеріалів конференцій. Член редакційної колегії журналів «Insight – Pharmacy» (Сінгапур), журнал «SCIREA Journal of Pharmacy», науково-дослідна асоціація журналів (Індія). Рецензент у журналах «Chemistry & Biodiversity» (Wiley, Швейцарія), «Phytotherapy Research» (Wiley, Швейцарія), «Хімія рослинної сировини» (Російська Федерація).

Публікації:

Статті:

 • Mykhailenko , Gudžinskas Z., Kovalyov V., Desenko V., Ivanauskas L., Bezruk I., Georgiyants V. Effect of ecological factors on the accumulation of phenolic compounds in Iris species from Latvia, Lithuania and Ukraine. Phytochemical Analysis. – 2020 (in press), doi: 10.1002/pca.2914
 • Kovalyov V., Chetvernia S., Krechun A., Mykhailenko О. Establishment of the main technological parameters of Iris raw material. Research Journal of Pharmacy and technology 2019. – 12(7). – с. 3359-3364. doi 10.5958/0974-360X.2019.00567.5 http://rjptonline.org/AbstractView.aspx?PID=2019-12-7-42
 • Mykhailenko O., Kovalyov V., Goryacha O., Ivanauskas L., Georgiyants V. Biologically active compounds and pharmacological activities of species of the genus Crocus: A review Phytochemistry. – 2019. – 162. – p. 56-89 doi: 10.1016/j.phytochem.2019.02.004 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031942218306770
 • Кєрімова Г.Ф., Кречун А.В., Рибак В.А., Михайленко О.О., Ковальов В.М. Дослідження антиексудативної активності сухих екстрактів листя і кореневищ Iris hungarica. Український біофармацевтичний журнал. – 2019. – № 4 (61). – c. 55-58 doi: 10.24959/ubphj.19.247 http://ubphj.nuph.edu.ua/article/view/ubphj.19.247/184656
 • Кречун А.В., Михайленко О.О., Ковальов В.С., Орлова Т.Г. Скринінг накопичення біологічно активних речовин в ірисі угорському впродовж вегетаційного періоду. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2019. – Т. 12, №2 (30). – с. 135-140 doi: 10.14739/2409-2932.2019.2.170975 http://pharmed.zsmu.edu.ua/article/view/170975
 • Шаталова О.М., Михайленко О.О. Експериментальне дослідження протизапальної активності екстрактів з рослин родини Iridaceae. Український біофармацевтичний журнал. – 2019. – № 1(58). – с. 39–43. doi: 10.24959/ubphj.19.205 http://ubphj.nuph.edu.ua/article/view/ubphj.19.205
 • Михайленко О.А., Орлова Т.Г., Ковалев В.Н., Коновалова М.А. Изучение биологически активных соединений листьев Iridodictyum reticulata. «Наука и инновация» (Таджикистан). – 2019 (подано до друку)
 • Михайленко О.О., Десенко В.Г., Дмитренко Т.Е. Вплив добрив на біоакумуляційні властивості кореневищ Iris pumila “Violet carpets”. Збірник наукових праць Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН» (Рослинництво) – Київ: ВП «Едельвейс», 2020 (подано до друку)
 • Михайленко О.О. Дослідження біологічно активних речовин приймочок крокусу посівного (шафран) з України. Фармацевтичний журнал, 2019, вып 6 (подано до друку)
 • Mykhailenko O. Composition of volatile oil of Iris pallida from Ukraine. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences. 2018, 15(1): 85–90. doi: 10.4274/tjps.07379  http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_16970/TJPS-15-85-En.pdf
 • Mikhailenko O., Krechun A.V., Kovalev V.N. Carboxylic Acids from Iris graminea and halophila. Chemistry of Natural Compounds. 2018, 54 (5): 956–958. Doi 10.1007/s10600-018-2520-y https://link.springer.com/article/10.1007/s10600-018-2520-y
 • Михайленко О.О., Десенко В.Г., Чабовська О.І. Дослідження умов культивування рослин родів Crocus, Iris, Gladiolus / О.О. Михайленко, В.Г. Десенко, О.І. Чабовська // Збірник наукових праць Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН» (Рослинництво) – Київ: ВП «Едельвейс», 2018. – Вип. 1. – с. 95 – 109. Травень
 • Kovalyov V. M., Krechun A. V., Mykhailenko O., Gryshyna О. V. The study of the elemental composition of Iris hungarica and varieties of irises. Vìsnik farmacìï 4 (96) 2018, 9-15 серпень doi: 10.24959/nphj.18.2223 http://nphj.nuph.edu.ua/article/view/nphj.18.2223
 • Kovalev V.M., Mykhailenko O., Krechun A.V., Osolodchenko T.P. Antimicrobial activity of extracts of Iris hungarica and Iris sibirica. Annals of Mechnikov Institute. 2017, 2: 57 – 64. DOI: 10.5281/zenodo.803878 http://www.imiamn.org.ua/journal/2_2017/PDF/13.pdf
 • Mykhailenko O., Kovalyov V., Kovalyov S., Toryanik E., Osolodchenko T., Buidin Y. Fatty acid composition of lipids of Iris Sibirica. Ceska a Slovenska Fmacie. 2017; 66(5): 220–227. PMID: 29623715 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29623715
 • Mykhailenko O., Kovalyov V., Kovalyov S., Krechun A. Isoflavonoids from the rhizomes of Iris hungarica and antibacterial activity of the dry rhizomes extract. Ars Pharmaceutica. 2017; 58(1): 39–45. 4321/S2340-98942017000100005 http://revistaseug.ugr.es/index.php/ars/article/view/5919
 • Isaev J.I., Mykhailenko О., Kovalyov V.N., Gurbanov G.M., Suleymanov M.Y. Gas chromatography-mass spectrometry studies of the component composition of carboxylic acids of the rhizomes of Iris medwedewii and Iris carthaliniae (Iridaceae). Čes. slov. Farm. 2017; 66, 9-14. PMID: 28569513 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28569513
 • Mykchailenko O., Kovalyov V.M. Phenolic compounds of the genus Iris plants (Iridaceae). Česká a slovenská farmacie. 2016; 65(2): 70-77. PMID: 27356596 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27356596
 • Isaev J.I., Mykhailenko О., Gurbanov G.M., Kovalyov V.N. Constituents of essential oils from Azerbaijan Iris medwedewii and carthaliniae rhizomes. Chemistry of Natural Compounds. 2016; 52(3): 748-750. doi:10.1007/s10600-016-1764-7 http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10600-016-1764-7
 • Mykhailenko O.O., Kovalyov V.M., Kovalyov S.V., Krechun A.V. Biologically active compounds from the rhizomes of Iris hungarica. Journal of organic and pharmaceutical chemistry. 2016; 14 (4(56)): 63–66. http://journals.uran.ua/index.php/2308-8303/article/view/89646; http://ophcj.nuph.edu.ua/article/view/89646/85185
 • Kovalev V. N., Mikhailenko O.A., Isaev D.I., Gurbanov G.M. Quantitative determination of mangiferin in rhizomes of Iris hungarica and Iris sibirica by HPLC. Azerbaijan Pharmaceutical and Pharmacotherapy Journal. 2016, 1: 13–17.
 • Mykchailenko O.A., Kovalyov V.N., Kovalyov S.V. Chromatography-mass spectrometric study of bioactive substances of rhizomes with roots of Iris pseudacorus f. alba. Фармация Казахстана. 2015, 3 (166): 38-41. http://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/6480/1/25-28.pdf
 • Kovalev V.N., Mikhailenko O.A., Vinogradov B.A. Aromatic Compounds and Terpenoids of Iris hungarica. Chemistry of Natural Compounds. 2014, 50(1): 161 – 162. doi:10.1007/s10600-014-0900-5 http://rd.springer.com/article/10.1007/s10600-014-0900-5
 • Gontova T.N., Zatylnikova O.A. Comparative morphological and anatomical study of leaves and stems of Iris pseudacorus and Iris sibirica. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 2013, 5(3): 574 – 578. http://www.ijppsjournal.com/Vol5Suppl3/7401.pdf
 • Kovalev V.N., Zatylnikova O.A., Kovalev S.V. A New Isoflavone from Iris pseudacorus // Chemistry of Natural Compounds. 2013, 49(1): 34 – 35. http://rd.springer.com/article/10.1007/s10600-013-0499-y
 • Ковалев В.Н., Михайленко О.А., Ковалев С.В. Кумарины ириса болотного. Химия растительного сырья. 2013, 3: 201 – 205. http://journal.asu.ru/cw/article/view/jcprm.1303201/116
 • Затильнікова О. О. Елементний склад Iris sibirica L. Український медичний альманах. 2013, 16(2): 30–31. file:///C:/Users/Olga/Downloads/Umapdf
 • Затильнікова О.О., Ковальов С.В., Осолодченко Т.П., Ахмедов Е.Ю. Дослідження ліпофільної фракції з листя Іris pseudacorus. Вісник фармації. 2012, 3(71): 57–59. http://en.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2012/09/57-59.pdf
 • Хохлова Н.А., Деркач Н.В., Затыльникова О.А., Ковалев В.Н., Волковой В.А. Фармакологическое изучение Iris pseudacorus. Український біофармацевтичний журнал. 2012, 1 – 2 (18-19): 42 – 45. http://91.234.42.22/bitstream/123456789/2399/1/42-45.pdf
 • Исаев Д.И., Керимов Ю.Б., Ковалев С.В., Затыльникова О.А. Изофлавоноиды корневищ Iris imbricate и Iris pseudacorus. Фармаком. 2010, 1: 38 – 42. http://sphu.org/wp-content/uploads/2017/01/Farmacom_1_2010.pdf#page=38
 • Затильнікова О.О., Осолодченко Т.П., Ковальов В.М. Антимікробна активність екстрактів з Iris pseudacorus L. Анали Мечниковського Інституту. 2010, 4: 43 – 47
 • Исаев Д.И., Керимов Ю.Б., Ковалев С.В., Затыльникова О.А. Ксантоны корневищ Iris imbricate и Iris pseudacorus. Фармакомю 2009, 4: 45 – 48. http://sphu.org/wp-content/uploads/2017/08/Farmacom_4_2009.pdf#page=24
 • Мазурець С.І., Ковальов С.В., Котов А.Г., Ляшенко М.І., Гамуля О.В., Затильнікова О.О. Вивчення якості сировини сортів хмелю звичайного на відповідність вимогам Державної Фармакопеї України. Фармаком. 2010, 2: 30 – 35

 

Oral presentation (as author and co-author):

 • Phenolic compounds of Iridodictyum reticulatum Konovalova M. A., Orlova T.G., Mykhailenko O.O., Kovalyov V.M. Topical issues of new medicines development: матеріали XXVI Міжнар. Наук.-практ. Конф. молодих учених та студентів (10-12 квіт. 2019 р.). – Харків, Україна [Oral, Konovalova]
 • Antiviral Effects of Herbs from Ukraine against Influenza and Enterovirus. M. Korinek, O. Mykhailenko, C.-F. Hsieh, V. Georgiyants, M. El-Shazly, H. Handoussa, J.-T. Horng, T.-L. Hwang. The 34th symposium of Natural products. Chang Gung University of Science and Technology (October 17-19th, 2019), Taoyuan, Taiwan [Oral, Korinek]
 • Anti-allergic activities of saffron extracts. O. Mykhailenko, M. Korinek, B.-H. Chen, T.-L. Hwang, Kovalyov, L. Ivanauskas, V. Georgiyants. 10th Intern. Pharm. Conf. «Sciences and Practice» (November 15, 2019), Kaunas, Lithuania [Oral, Mykhailenko]
 • The prospect for phytochemical and pharmacological research of Epilobium hirsutum L. Volochai, O. Mykhailenko, S. Romanova, N. Klymovich. 10th Intern. Pharm. Conf. «Sciences and Practice» (November 15, 2019), Kaunas, Lithuania [Oral, Volochaiia]
 • Chemical compositions of the essential oil of Irises hybrid rhizomes. A. Krechun, O. Mykhailenko, V. Kovalyov. 10th International Pharmaceutical Conference «Sciences and Practice» (November 15, 2019), Kaunas, Lithuania [Oral, Krechun]
 • Comparative study on the composition of phenolic compounds in Iris species from Ukraine, Lithuania and Latvia. Mykhailenko O., Gudžinskas Z., Kovalyov V., Ivanauskas L., Georgiyants V. 9th Pharmac. Conf. «Sciences and Practice» dedicated to the 100th years anniversary of independent Lithuanian’s Pharmacy (November 9, 2018), Kaunas, Lithuania [Oral, Mykhailenko]
 • Lecture “The Use of GACP   Principles for Cultivation of Iris genus Medical  Plants”. Mykhailenko O.O. Certificate No PS-10-184-126 530. 9th Pharm. Conf. «Sciences and Practice» dedicated to the 100th years anniversary of independent Lithuanian’s Pharmacy (November 9, 2018), Kaunas, Lithuania [Oral, Mykhailenko]
 • Analysis of essential oil of leaves of Iris germanica Mykhailenko O.O. 6th Intern. Pharm.Conf. «Science and Practice 2015» (November 5 – 6th, 2015), Kaunas, Lithuania [poster, Mykhailenko]

Патенти

 1. Патент № 58690 Україна, МПК А 61 К 36 / 00, А 61 К 125 / 00, А 61 Р 3 / 00, А 61 Р 31 / 00. Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з анаболізуючою, адаптогенною, антимікробною активністю / Ковальв С.В., Затильнікова О.О., Деркач Н.А., Осолодченко Т.П. ; патентовласник Нац. фармац. ун-т. – № u 201010253; заявл. 20.08.2010 ; опубл. 26.04.2011, Бюл. № 8.
 2. Патент № 58691 Україна, МПК А 61 К 36 / 00, А 61 К 127 / 00, А 61 Р 13 / 00, А 61 Р 31 / 00, А 61 Р 3 / 00. Спосіб одержання засобу з діуретичною, антимікробною та анаболізуючою активністю / Ковальв С.В., Затильнікова О.О., Деркач Н.А., Осолодченко Т.П. ; патентовласник Нац. фармац. ун-т. – № u 20101254 ; заявл. 20.08.2010; опубл. 26.04.2011, Бюл. № 8.
 3. Патент № 97192 Україна, МПК А 61 К 36 / 88, А 61 К 127 / 00, А 61 Р 13 / 00, А 61 Р 31 / 00, А 61 Р 3 / 00. Спосіб одержання засобу з діуретичною, антимікробною та анаболізуючою активністю / Ковальв С.В., Затильнікова О.О., Деркач Н.А., Осолодченко Т.П. ; патентовласник Нац. фармац. ун-т. – № а201010256; заявл. 20.08.2010; опубл. 10.01.2012, Бюл. № 1.
 4. Патент № 96694 Україна, МПК А 61 К 36 / 882, А 61 К 125 / 00, А 61 Р 3 / 00А, А 61 Р 31 / 00. Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з анаболізуючою, адаптогенною, антимікробною активністю / Ковальв С.В., Затильнікова О.О., Деркач Н.А., Осолодченко Т.П. ; патентовласник Нац. фармац. ун-т. – № а201010252; заявл. 20.08.2010; опубл. 25.11.2011, Бюл. № 22.
 5. Патент № 135620 Україна МПК (2018.01): A61K 36/88, A61K 127/00. Спосіб одержання засобу з антигерпетичною, антиоксидантною та антимікробною активністю з листя півників угорських / В.М. Ковальов, А.В. Кречун, О.О. Михайленко, А.П. Домарьов ; власник НФаУ «Національний фармацевтичнийй університет» ; заявка – № u201900863; опубл. 10.07.2019, Бюл. № 13.
 6. Патент Україна, МПК (2018.01): A61K 36/88, A61K 127/00. Спосіб одержання засобу з антигерпетичною, антиоксидантною та антимікробною активністю з листя півників угорських / В.М. Ковальов, А.В. Кречун, О.О. Михайленко, А.П. Домарьов ; власник НФаУ «Национальный фармацевтический университет» ; заявка – № a201900862; дата подання заявки – 28.01.2019.
 7. Патент № 135685 Україна МПК (2019.1): A01C 14/00 , A61K 8/9794, A61K 36/88, A01D 91/00. Спосіб культивування, збирання та зберігання шафрану / О.О. Михайленко, В.М. Ковальов, В.А. Георгіянц, О.М. Демченко, В.В. Шакало ; власник НФаУ «Національний фармацевтичний університет» ; заявка – № u201901401; дата подання заявки – 11.02.2019; опубл. 10.07.2019, Бюл. № 13. (9 стр., Корисна модель)
 8. Патент № 25086/ЗУ/19 Україна, МПК (2018.01): A61K 36/88, A61K 127/00. Спосіб виділення мангіферину з листя півників угорських / В.М. Ковальов, А.В. Кречун, О.О. Михайленко, А.М. Комісаренко ; власник НФаУ «Національний фармацевтичний університет»; заявка – № u 2019 10516; дата подання заявки – 21.10.2019.
 9. Патент № 24391/ЗА/19 Україна, МПК (2018.01): A61K 36/88, A61K 127/00. Спосіб виділення мангіферину з листя півників угорських / В.М. Ковальов, А.В. Кречун, О.О. Михайленко, А.М. Комісаренко ; власник НФаУ «Національний фармацевтичний університет»; заявка – № a 2019 10508; дата подання заявки – 21.10.2019.

Авторське свідоцтво на твір

Михайленко О.О., Ковальов В.М., Георгіянц В.А. Спосіб культивування шафрану відповідно до норм Належної практики вирощування, збирання та зберігання лікарської рослинної сировини (Agricultural and Collection Practice, GACP). Власник НФаУ. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір AПС/2816-19 від 04.04.2019 р., Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Інформативні листи

 1. Михайленко О.О., Ковальова В.М., Кречун А.В. Оптимальні умови вирощування харчової та лікарської рослинної сировини приймочок шафрану (Crocus sativus L.) в Україні, 2019
 2. Кречун А.В., Ковальова С.В., Михайленко О.О. Оптимальні терміни заготівлі кореневищ іриса угорського (Iris hungarica Waldst. et Kit.), 2019
 3. Михайленко О.О., Ковальова В.М., Буйдіна Ю.В., Кречун А.В. Оптимальні умови вирощування лікарської та ефіроолійної рослинної сировини кореневищ сортових ірисів (Iris hybrida) в Україні, 2019