Опрошанська Тетяна ВіталіївнаОПРОШАНСЬКА Тетяна Віталіївна (05.05.1983, с. Трибусівка Вінницької обл.) – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри ботаніки НФаУ. У 2005 закінчила Національний фармацевтичний університет, з 2005 по 2006 – старший лаборант, з 2006 по 2009 – аспірант, з 2009 по 2010 – старший лаборант, з 2010 – по 2014 асистент, з 2014 – доцент кафедри ботаніки. З 2011 по 2013 – відповідальна за автоматизовану систему управління навчальним процесом, з 2011 – за підготовку практичного матеріалу на тему «Морфологія вегетативних та генеративних органів рослин», з 2012 – за забезпечення наочним матеріалом для вивчення дисципліни «Медична ботаніка», у 2013 – наукову роботу кафедри, з 2013 – розробку курсу дистанційного навчання для студентів заочного відділення, з 2014 – за дистанційний курс «Фармацевтична ботаніка. Модуль І. «Анатомія та морфологія вегетативних органів. Морфологія генеративних органів», з 2015 – веде дистанційний курс «Фармацевтична ботаніка. Модуль І». Читає курс лекцій, веде практичні заняття українською, російською та англійською мовами з дисциплін фармацевтична та медична ботаніка для студентів спеціальностей «Фармація», «Технологія фармацевтичних препаратів», «Технологія парфумерно-косметичних засобів» денної та заочної форм навчання, проводить навчальну польову практику для студентів усіх спеціальностей.

Навчально-методична робота. Співавтор 15 методичних видань, 12 програм, у т.ч. – методичних вказівок для спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів» (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), навчальних посібників «Систематика рослин у рисунках» українською та російською мовами (2012), «Збірника тестових завдань з поясненнями та ілюстраціями для контролю знань та підготовки до ліцензійного іспиту Крок 1 (ботаніка)» (2013), «Сборника обучающих и контролирующих тестовых заданий» (2014), «Тестовые задания по медицинской ботанике для подготовки к лицензионному экзамену Крок 1» (2015, 2016, 2017), «Збірник тестових завдань з поясненнями та ілюстраціями для контролю знань та підготовки до ліцензійного іспиту Крок 1 (ботаніка)» з грифом МОНУ (лист1/11-6147 від 25.04.2014 р.) (2015), «Лікарські рослини з дисципліни «Фармацевтична ботаніка»» (2016), «Систематика растений в рисунках (конспект лекций для иностранных студентов)» (2016).

Науково-дослідна робота. Кандидатську дисертацію захистила на тему Фармакогностичне вивчення рослин роду лопух та створення субстанцій на їх основі» (2010, науковий керівник – проф. Хворост О.П.). Співавтор 87 наукових праць, серед них – 4 патенти, 35 наукових статей. Науковий напрямок – фітохімічне вивчення деяких родів родини айстрові та перспективи створення рослинних субстанції з різною фармакологічною дією.

 Перелік основних наукових праць (2010-2017).

Патенти:

 1. Патент на винахід №85927. «Спосіб отримання засобу з антимікробною та імуностимулюючою активністю». / Т.В.Опрошанська, О.П.Хворост, І.Л.Дикий. – №а 2007 06258. Заявл. 06.06.07.
 2. Пат. № 56056 України, МПК 2011.01 А61К36/00. Застосування 40% спиртового витягу з листя або кореня лопуха великого як противиразкового засобу / С. М. Дроговоз, О. П. Хворост, Т. О. Куценко, Т. В. Опрошанська та ін. – № 56056 ; заявл. 07.06.10 ; опубл. 27.12.10, Бюл. № 24.
 3. Пат. № 91771 України, МПК 2014.01 А61К35/00. Антимікробний лікарський засіб / В. М. Водославський, О. П. Хворост, Т. В. Опрошанська – № 91771 ; заявл. 06.03.14 ; опубл. 10.07.14, Бюл. № 13.
 4. Пат. № 98083 України, МПК 2015.01 А61К 36/00. Протизапальний, імуностимулюючий лікарський засіб / Ю. А. Федченкова, Л. В. Очередько, Т. М. Крючкова, Т. В. Опрошанська, О. П. Хворост – № 98083 ; заявл. 11.12.14 ; опубл. 10.04.15, Бюл. № 7.

Статті:

 1. Параметри стандартизації коренів ехінацеї блідої / Я. В. Дяконова, В. С. Кисличенко, Т. В. Опрошанська, О. П. Хворост та ін. // Фармацевтичний часопис. – 2010. – № 1 (10). – С. 12-16.
 2. Фітохімічне та макроскопічне дослідження Avena sativa L / О. В. Бурцева, І. І. Тернинко, Т. В. Опрошанська, О. П. Хворост // Фармацевтичний часопис. – 2010. – № 3 (10). – С. 20-22.
 3. Опрошанська Т. В. Лопух / Т. В. Опрошанська, О. П. Хворост // Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних. 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2010. – С. 840-841.
 4. Водославський В. М. Амінокислотний склад трави зірочника середнього / В. М. Водославський, Т. В. Опрошанська, О. П. Хворост // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2011. – Т. 6, № 2. – С. 129-130.
 5. Водославський В. М. Дослідження анатомічної будови трави зірочника середнього / В. М. Водославський, Т. В. Опрошанська, О. П. Хворост // Український медичний альманах. – 2011. – № 2. – С. 46-47.
 6. Визначення морфолого-анатомічних ознак трави ехінацеї блідої / Я. В. Дяконова, Т. В. Опрошанська, В. С. Кисличенко, О. П. Хворост // Український медичний альманах. – 2011. – № 2. – С. 55-56.
 7. Нещерет О. І. Дослідження анатомічної будови трави волошки синьої / О. І. Нещерет, В. С. Кисличенко, Т. В. Опрошанська // Зб. наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика – 2011. – Вип. 20, Кн. 3. – С. 543-546.
 8. Нещерет О. І. Анатомічна будова генеративних органів деяких видів волошки / О. І. Нещерет, В. С. Кисличенко, Т. В. Опрошанська // Український медичний альманах. – 2011. – Т. 14, № 3. – С. 122-123.
 9. Нещерет О. І. Порівняльний аналіз анатомічної будови деяких видів волошки / О. І. Нещерет, В. С. Кисличенко, Т. В. Опрошанська // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 3 (19). – С. 34-37.
 10. Опрошанська Т. В. Кількісне визначення сполук фенольної природи в сировині та субстанція лопуха великого / Т. В. Опрошанська, О. П. Хворост // Фітотерапія. Часопис. – 2011. – № 4. – С. 69-71.
 11. Хімій Р. М. Аспекти фармакогностичного дослідження трави нетреби звичайної (Xanthium strumarium) // Р. М. Хімій, Т. В. Опрошанська, О. П. Хворост // Український медичний альманах. – 2011. – Т. 14, № 4. – С. 210-211.
 12. Опрошанська Т. В. Визначення кількісного вмісту кислоти аскорбінової та суми кислот органічних в сировині та густих екстрактах кореня і листя лопуха великого / Т. В. Опрошанська, О. П. Хворост // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наукових праць. – 2011. – Вип. 6 (108). – С. 367-371.
 13. Порівняльний аналіз анатомічної будови листя абрикоса звичайного та персика звичайного / О. А. Пузак, Л. В. Упир, В. С. Кисличенко, Т. В. Опрошанська // Фармацевтичний часопис – 2011. – № 4 (20). – С. 20-22.
 14. Опрошанська Т. В. Розробка технології отримання густих екстрактів кореня та листя лопуха великого / Т. В. Опрошанська, О. П. Хворост // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наукових праць. – 2012. – Вип. 1 (109). – С. 355-359.
 15. Водославський В. М. Вивчення вітамінного складу трави зірочника середнього / В. М. Водославський, Т. В. Опрошанська, О. П. Хворост // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2012. – № 2 (9). – С. 4-5.
 16. Опрошанська Т. В. Вилучення різних фракцій полісахаридів з кореня та листя лопуха великого та визначення деяких числових показників білково-полісахаридних комплексів / Т. В. Опрошанська, О. П. Хворост // Зб. наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика – 2012. – Вип. 21, Кн. 4. – С. 336-340.
 17. Дмитрієвський Д. І. Дослідження анатомічної будови листя дуба звичайного / Д. І. Дмитрієвський, В. М. Кукіна, Т. В. Опрошанська // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 2 (22). – С 35-37.
 18. Опрошанська Т. В. Вивчення якісного складу трави амброзії полинолистої / Т. В. Опрошанська, О. П. Хворост // Український медичний альманах. – 2012. – Т.15, № 5. – С. 261-262.
 19. Опрошанська Т. В. Вивчення елементного складу настоянок кореня та листя лопуха великого / Т. В. Опрошанська // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 1 (115). – С. 232-235.
 20. Опрошанська Т. В. Вивчення антимікробної активності настоянок кореня та листя лопуха великого / Т. В. Опрошанська // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 3 (117). – С. 258-262.
 21. Опрошанська Т. В. Вивчення гострої токсичності настоянки трави череди три роздільної / Т. В. Опрошанська // Зб. наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика – 2013. – Вип. 22, Кн. 4. – С. 292-297.
 22. Опрошанская Т. В. Изучение острой токсичности настойки листа лопуха большого / Т. В. Опрошанская, О. Н. Шаповал // Вестник Волгоградського государственного медицинского университета. Приложение. Мат. Юбилейной Всероссийской научно-практической конференции «Геномные и протеомные технологи при создании лекарственных средств», г. Волгоград, 6-8 ноября 2013 г. – Из-во ВОЛГГМУ, 2013. – С. 98-99.
 23. Водославский В. М. Изучение состава эфирного масла травы звездчатки средней / В. М. Водославский, Т. В. Опрошанская, О. П. Хворост // Фармацевтический журнал (Казахстан). – 2013. – № 2. – С. 12-16.
 24. Хворост О. П. Изучение органических кислот травы звездчатки средней / О. П. Хворост, В. М. Водославський, Т. В. Опрошанская // Рецепт (Бєларусь). – 2013. № 3(89). – С. 88-92.
 25. Опрошанська Т. В. Вивчення компонентного складу летких речовин трави череди трироздільної / Т. В. Опрошанська // Фармацевтичний журнал. – 2014. – № 5. – С. 83-85.
 26. Опрошанська Т. В. Перспективи створення нового лікарського засобу на основі трави череди трироздільної / Т. В. Опрошанська, О. М. Шаповал та К. А. Таран // Зб. наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика – 2014. – Вип. 23, Кн. 4. – С. 349-354.
 27. Опрошанська Т. В. Вивчення гострої токсичності настойки кореня лопуха великого / Т. В. Опрошанська // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки і практики. – 2014. – № 3. – С. 67-71.
 28. Опрошанська Т. В. Бур’яни / Т. В. Опрошанська, В. П. Руденко // Фармацевтична енциклопедія – http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/5772/bur-yani-plantae-nocentes
 29. Опрошанська Т. В. Татарник / Т. В. Опрошанська // Фармацевтична енциклопедія. – http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/6794/tatarnik
 30. Опрошанская Т. В. Изучение количественного содержания жирных кислот в траве Bidens tripartita L. / Т. В. Опрошанская // Химия природных соединений (Ташкент). – 2015. – № – С. 809.
 31. Опрошанська Т. В. Встановлення макро- та мікроскопічних ознак листя татарника колючого // Т. В. Опрошанська // Зб. наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика – 2015. – Вип. 24, Кн. 5. – С. 162-166.
 32. Фітохімічне дослідження фенольних сполук із трави Cirsium vulgare (Savi) Ten. Флори України / Я. В. Попова, О. В. Мазулін, Г. В. Мазулін, Т. В. Опрошанська // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки і практики. – 2016. – № 1 (20). – С. 52-56.
 33. Дегтярьова К. О. Вивчення фізико-хімічних властивостей супозиторіїв на основі ліпофільного екстракту з вичавок гарбуза / К. О. Дегтярьова, І. В. Герасимова, Т. В. Опрошанська // Управляння, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. – № 2 (46). – С. 14-18.
 34. Дослідження амінокислотного складу рослинної сировини Carduus nutans та L. Carduus acanthoides L. флори України / Т. І. Баланчук, О. В. Мазулін, Т. В. Опрошанська, Г. В. Мазулін // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки і практики. – 2016. – № 2 (21). – С. 43-47.
 35. Баланчук Т. І. Амінокислотний склад трави Carduus nutans та L. Carduus acanthoides L. / Т. І. Баланчук, О. В. Мазулін, Т. В. Опрошанська // Фітотерапія часопис. – 2016. – № 2. – С. 61-63.