ПРОСКУРІНА Ксенія Ігорівна (30.10.1985р., м. Харків) – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри ботаніки НФаУ. Закінчила Національний фармацевтичний університет (2007 р.), магістратуру (2008 р.). Працювала старшим лаборантом кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ НФаУ (2006-2010 рр.). З 2010 р. по 2012 р. працювала асистентом кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ. З 2011 р. по 2012 р. виконувала обов’язки методиста кафедри.

З 2012 р. по 2014 р. працювала асистентом кафедри аналітичної хімії, виконувала обов’язки відповідального за роботу студентського наукового товариства, була членом Ради молодих вчених НФаУ. З 2014 р. по 2017 р. працювала доцентом кафедри аналітичної хімії, виконувала обов’язки відповідального за сайт кафедри. У термін з 2013 по 2014 рр. була прийнята до складу медичного комітету Люблінського відділення Польської академії наук ( PAS Branch in Lublin).

З 2017 р. працює доцентом кафедри ботаніки. Виконує обов’язки відповідального за оновлення та поповнення сайту кафедри, відповідального за наукову роботу кафедри. Проводить практичні заняття з дисципліни фармацевтична ботаніка для студентів різних спеціальностей денної та заочної форм навчання, проводить навчальну польову практику для студентів усіх спеціальностей.

Навчально-методична робота. Співавтор 10 навчально-методичних видань. Приймала участь у створенні 25 навчальних відеофільмів з аудіо супроводом для лабораторних робіт з кількісного та інструментальних методів аналізу з урахуванням імплементації дистанційних курсів у навчальний процес.

Організаційна робота. Виконувала обов’язки відповідального секретаря І, ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Аналітична хімія у фармації» (2015 р., 2016 р.). Була членом Організаційного комітету з підготовки проведення VI, VII та VIII Національного з’їзду фармацевтів України (2005 р., 2010 р. і 2016 р. відповідно). Нагороджена Почесною грамотою Національного фармацевтичного університету (2010 р., 2016 р.).

Науково-дослідна робота. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація та валідація методів контролю якості екстемпоральних лікарських засобів, що містять нітрофурал, пілокарпіну гідрохлорид та папаверину гідрохлорид» (науковий керівник – проф., д.фарм.н. Євтіфєєва О.А.).

Здійснює науково-дослідну роботу за напрямом: «Розробка та валідація методів контролю якості лікарських засобів аптечного і промислового виробництва». Проводить науково-дослідну роботу зі студентами, які приймають участь у конференціях із доповідями. За результатами науково-дослідної роботи має більше 80 наукових праць, серед них: 5 патентів на корисну модель, 5 інформаційних листів, 27 наукових статей та більше 50 матеріалів конференцій.

Перелік наукових праць.

Патенти:

 1. Патент на корисну модель № 53020 Україна, МПК G01N 31/16 A61K 31/395. Спосіб титриметричного визначення концентрації папаверину гідрохлориду у лікарських формах аптечного виготовлення / Євтіфєєва О.А., Георгіянц В.А., Проскуріна К.І. Заявка № u 2010 01806 Заявл. 19.02.2010. Опубл. 27.09.2010, Бюл. №3.
 2. Пат. на корисну модель 60616 Україна, МПК А61К 31/472 (2006.01), С07D 217/20 (2006.01). Спосіб ідентифікації папаверину гідро хлориду у лікарських формах аптечного виготовлення / О. А. Євтіфєєва, В. А. Георгіянц, К. І. Проскуріна; заявник і патентоволодар Національний фармацевтичний університет. – № u 201014013; заявл. 24.11.10; опубл. 25.06.2011, Бюл. №12.
 3. Патент на корисну модель № 95150 Україна, МПК G01N 21/33 A61K 31/ Спосіб спектрофотометричного визначення концентрації кислоти саліцилової у лікарських формах аптечного виготовлення у присутності резорцину/ Євтіфєєва О.А., Проскуріна К.І., Хмельова М.О. Заявка № u 2010 01806 Заявл. 02.07.2014. Опубл. 10.12.2014, Бюл. №23.
 4. Патент на  корисну модель №96437 Україна,  МПК  G01N 21/27 A61K31/01.  Спосіб  фотоколориметричного  визначення концентрації ментолу у лікарських формах аптечного виготовлення  / Євтіфєєва О.А., Проскуріна К.І., Мордінсон А.Ю., Хмельова М.О. Заявка №  u 2014 08186 Заявл. 21.07.2014. Опубл. 10.02.2015, Бюл. №3.
 5. Патент на корисну модель № 105619 Україна, МПК G01N 31/16 A61K 31/395. Спосіб кількісного визначення складу магнітокерованого нанокомпозиту Ag@Fе3O4 / Чан Т. М.; Левітін Є. Я.; Криськів О. С.; Проскуріна К. І. Заявка № u 2015 09848 Заявл. 12.10.2015. Опубл. 25.03.2016, Бюл. №6.

Статті:

 1. Валідація методики ідентифікації хлорамфеніколу у складі екстемпоральних лікарських форм / А. Ю. Мордінсон, О. А. Євтіфєєва, К. І. Проскуріна, В. А. Георгіянц // Фармацевтичний часопис. – 2012 – №1. – С. 47–49.
 2. Розробка та валідація методик якісного аналізу компонентів в екстемпоральній лікарській формі / О. А. Євтіфєєва, К. І. Проскуріна, М. О. Хмельова, Л. В. Вепрецька // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2012. – Т.7. – №1. – С. 28 – 32.
 3. Валідація методик ідентифікації та кількісного визначення кислоти нікотинової в екстемпоральних лікарських засобах / В.В. Прокопець, О.А. Здорик, О.А. Євтіфєєва, К.І. Проскуріна та ін. / Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. – 2012. – Вип.9. – №2. – С. 62 – 65.
 4. Теоретична оцінка повної невизначеності методик рефрактометричного кількісного визначення та аналіз факторів, що на неї впливають / О.А. Євтіфєєва, К.І. Проскуріна, О.А.  Здорик, А.Г. Присіч / Фармаком. – 2012. – №1–2. – С. 63–72.
 5. Гарна С. В. Валідація методики кількісного визначення нікотинаміду методом спектрофотометрії у складі комплексного фітопрепарату // С. В. Гарна, К. І. Проскуріна, В. А. Георгіянц // Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – № 1-2 (18-19). – С. 73-76.
 6. Гризодуб О. І. Особливості фармакопейних підходів щодо кількісного визначення лікарської рослинної сировини та сумарних фітопрепаратів / О. І. Гризодуб, О. А. Євтіфєєва, К. І. Проскуріна // Фармаком. – 2012. – №3. – С. 7–30.
 7. Євтіфєєва О. А. Розробка методики кількісного визначення кислоти саліцилової методом спектрофотометрії у спільній присутності із резорцином // О. А. Євтіфєєва, К. І. Проскуріна, М. О. Хмельова / Вісник фармації. – 2013. – №2 (74). – С. 41–44.
 8. Валідація методик кількісного визначення компонентів саліцилово-резорцинового спиртового розчину/ О. А.Євтіфєєва, К. І. Проскуріна, А. Ю. Мордінсон, М. О. Хмельова та ін.// Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2013 . – Т. 8. – № 2. – С. 44–47.
 9. Евтифеева О.А. Валидация методики количественного определения кислоты салициловой в лекарственной форме методом спектрофотометрии / О. А. Евтифеева, К. И. Проскурина, М. А. Хмелёва, И. Ю. Петухова // «Научные ведомости Белгородского государственного университета» серия «Медицина. Фармация». 2013. – №25 (168). – Вып. 24. – С. 244–248.
 10. Проскурина К.И. Прогноз неопределенности пробоподготовки при валидационной оценке методик анализа лекарственных средств / К.И. Проскурина // Вестник ВолгГМУ: приложение (Материалы V Всероссийского научно-практического семинара для молодых учёных с международным участием «Геномные и протеомные технологии при создании новых лекарственных средств»). – Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2014. – 164 с. С. 105–106.
 11. Proskurina K. I. The development and validation of the methods of quantitative determination of nitrofural by UV spectrophotometry // K. I. Proskurina / Вісник фармації. – 2013. – № 4 (76). – С. 28–32.
 12. Yevtifieieva O. Research of validation parameters of the method of quantitative determination of riboflavin by specific absorbance // O. Yevtifieieva, K. Proskurina, K. Dynnyk / Вісник фармації. – 2014. – № 1 (77 ). – С. 44–48.
 13. Стандартизована процедура валідації спектрофотометричних методик кількісного визначення лікарських засобів у варіанті методу показника поглинання. Повідомлення 1. / О. І. Гризодуб, О. А. Євтіфєєва, К. І. Проскурина, Е. В. Безумова // Фармаком. – 2014. – №1. – С. 29-39.
 14. Стандартизована процедура валідації спектрофотометричних методик кількісного визначення лікарських засобів у варіанті методу показника поглинання. Повідомлення 2. / О. І. Гризодуб, О. А. Євтіфєєва, К. І. Проскурина, Е. В. Безумова // Фармаком. – 2014. – №2. – С. 45-54.
 15. Yevtifieieva O.A. Evaluation of metrological characteristics of spectrophotometric quantitative determination of paracetamol in tablets by specific absorbance / O. A. Yevtifieieva, K. I. Proskurina / Вісник фармації. – 2014. – № 4 (80 ). – С. 25–31.
 16. Оценка метрологических характеристик методики спектрофотометрического определения инулина / Евтифеева О.А., Смелова Н.Н., Датхаев У.М., Проскурина К.И. // Вестник КазНМУ. – 2014. – №5. – С. 54–58.
 17. The assessment of the method for quantitative determination of prednisolone in the ointment by the reaction with phenylhydrazine / O.A. Ievtifieieva, K.I. Proskurina, O.V. Ganeva, V.T. Kirdan / Вісник фармації. – 2015. – № 1 (81 ). – С. 30–33.
 18. Оценка метрологических характеристик методики спектрофотометрического количественного определения преднизолона в варианте метода показателя поглощения / О.А. Евтифеева, К.И. Проскурина, Е.В. Ганева, Т.В. Жукова / Химико-фармацевтический журнал. – 2015. – Т.49, №12. – С.51-56.
 19. Yevtifieieva Оlga А. Development and validation of UV-spectrophotometric method for quantitative determination of inulin by specific absorbance / Оlga А. Yevtifieieva, Kseniya I. Proskurina, Nataliya N. Smelova, Irina Yu. Petukhova// Der Pharma Chemica. – 2016. – Vol.8.- Issue 1. (January 2016).  – P.213-222.
 20. Проскурина К. И. Метрологическая оценка валидационных параметров методики спектрофотометрического количественного определения хлорамфеникола методом показателя поглощения / К. И. Проскурина, О. А. Евтифеева // Вестник фармации. – 2017. – №2 (76). – С. 64-71.
 21. Розробка та валідація методики спектрофотометричного кількісного визначення преднізолону в мазях з гідрофільною основою / О. В. Ганєва, К. І. Проскуріна, О. А. Євтіфєєва, І. Ю. Петухова, О. Г. Кизим // Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science». – 2017. – №4 (8). – С. 15-20. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/sr_pharm/article/view/108534/104342 (DOI: 15587/2519-4852.2017.108534).
 22. Визначення якісного складу та кількісного вмісту жирних та органічних кислот у листках рододендрону пурдома (Rhododendron purdomii R.) методом газової хроматографії з мас-спектрометричним детектором / Т. М. Гонтова, В. П. Гапоненко, К. І. Проскуріна, В. В. Машталер, О. С. Мала // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2019. – №3 (59). – С. 12-17. DOI: https://doi.org/10.24959/uekj.19.17

Інформаційні листи:

 1. Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я №10-2013. Контроль якості аптечної лікарської форми на основі килоти саліцилової та резорцину / О. А. Євтіфєєва, К. І. Проскуріна, М. О. Хмельова – Укрмедпатентінформ. – 2013. – Вип. 17 . –4с.
 2. Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я №340-201 Контроль якості гідрофобних мазей з діючою речовиною преднізолоном / О. А. Євтіфєєва, К. І . Проскуріна О. В. Ганєва, В. Т. Кірдан – Укрмедпатентінформ. – 2015. – Вип. 32. – 4 с. (Рішення ПК «Фармація» Протокол №93 від 28.10.2015р.).
 3. Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 339 – 201 Контроль якості гідрофільних мазей з діючою речовиною преднізолоном / О. А. Євтіфєєва, К. І . Проскуріна О. В. Ганєва, В. Т. Кірдан – Укрмедпатентінформ. – 2015. – Вип. 31 . – 5 с. (Рішення ПК «Фармація» Протокол №93 від 28.10.2015р.).