Романова Світлана Вікторівна

Асистент кафедри ботаніки, кандидат фармацевтичних наук

Науковий профіль:

РОМАНОВА Світлана Вікторівна (28.05.1982, м. Первомайський Харківської області), кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри ботаніки НФаУ. Закінчила Національний фармацевтичний університет (2004р.). Працювала старшим лаборантом кафедри фармакогнозії НФаУ (2004-2013рр.), з 2013 – асистент кафедри ботаніки. Виконує обов’язки відповідального за дистанційне навчання на кафедрі, за наповнення сайтів test.nuph.edu.ua та pharmel.kharkiv.edu, відповідальна за дисципліну «Медична ботаніка».

 Підвищення кваліфікації. Цикл лекцій «Школа молодого викладача» 2013р., цикл «Інформаційні та комунікативні технології дистанційного навчання: e-Tutor» 2017, цикл «Українській розмовний клуб» 2019р.

 Навчально-методична робота. Співавтор 7 методичних видань. Приймала участь у створенні лекцій для вибіркової дисципліни, лекцій з аудіо супроводом для підготовки іноземних студентів до складання ліцензійного іспиту КРОК-1.

 Організаційна робота. Виконувала обов’язки куратора академічних груп (2017-2019рр.) Нагороджена Почесною грамотою НФаУ (2018р.) та Подякою НФаУ (2019р.).

Науково-дослідна робота. У 2012 р.  захистила Кандидатську дисертацію  на тему “Фармакогностичне дослідження представників роду сочевиця” (науковий керівник – доц., к.фарм. н.  Ковальов С. В.).

Здійснює науково-дослідну роботу за напрямом: «Фармакогностичне дослідження рослин родини бобові». Проводить науково-дослідну роботу зі студентами, які приймають участь у конференціях із доповідями. За результатами науково-дослідної роботи має більше 60 наукових праць, серед них: 2 патента на винахід, 1 патент на корисну модель, 20 наукових статей та більше 40 матеріалів конференцій.

Перелік наукових праць:

Патенти:

 1. Патент на винахід № 27307. Спосіб одержання засобу з анаболічною активністю // С.В. Ковальов, Р.Ф. Єременко, О.М. Шаталова, С.В. Романова, В.М. Ковальов, Л.М. Малоштан. Заявл. 20.09.2007. Опубл. 25.10.2007, Бюл. № 17.
 2. Патент на винахід № 63766 Україна, МПК А 61 К 36 / 48, А 61 Р 1 / 16, А 61 Р 1 / 18, А 61 Р 29 / 00. Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з гепатопротекторною, анальгетичною активністю та регенеруючою дією на підшлункову залозу / С. В. Романова, В. М. Ковальов; С. В. Ковальов, А. Р. Грицик, В. М. Кравченко. Заявка. 07. 02. 2011. Опубл. 25. 10. 2011, Бюл. № 20.

Статті:

 1. Романова С.В., Ковальов С.В. Хімічне вивчення ліпофільної фракціі з трави Lens culinaris.// Фармацевтичний часопис. – 2009. – №2. – С. 15.
 2. Романова С.В, Ковальов С.В. Кількісне визначення фенольних сполук Lens culinaris // Вісник фармації. – 2009. – №2(38). – С. 24.
 3. Романова С.В, Ковальов С.В. Елементний склад Lens culinaris// Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – К., 2009. – Вип. 18, кн. 3. – С. 486 – 489.
 4. Романова С.В., Ковальов С.В. Вивчення амінокислотного складу трави Lens culinaris М. // Фармацевтичний часопис. – 2009. – №4(9). – С. 21 – 23.
 5. . Федічева Ю.І., Романова С.В, Ковальов С.В. Хімічне вивчення ліпофільної фракції з пагонів ожини шорсткої // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – К., 2009. – Вип. 18, кн. 3. – С. 508 – 511.
 6. Ковалев С.В., Ткаченко А.І., Меркулов М.О., Романова С.В. До стандартизації лікарських форм люцерни посівної // Український біофармацевтичний журнал. – 2009. –  №5(5). – С. 26.
 7. Романова С.В., Демешко О.В., Ковальов В.М. Дослідження полісахаридів трави сочевиці харчової // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – К., 2010. – Вип. 19, кн. 3. – С. 663 – 667.
 8. Ковалев С.В., Ковальов В.М., Безугла О.М., Демешко О.В., Романова С.В.  Дослідження хімічного складу рослин роду Fabaceae – Fhaseolus L. // Вісник фармації. – 2010. – №4(64). – С. 46 – 49.
 9. Романова С. В. Стандартизація сухого екстракту з трави сочевиці харчової / С. В. Романова, С. В. Ковальов, В. М. Ковальов // Запорожский медицинский журнал. – 2012. – №4(73). – С. 121–123.
 10. Дученко М. А. До питання стандартизації сухого екстракту листя гледичії звичайної / М. А. Дученко, В. М. Ковальов, С. В. Романова // Запорожский медицинский журнал. – 2012. – № 4(73). – С. 99 – 100.
 11. Романова С. В. Фармакологічне дослідження сухого екстракту з трави сочевиці / С. В. Романова, М. А. Дученко, В. М. Ковальов // Український медичний альманах. – 2013. – Т. 16, № – С. 78 – 79.
 12. Романова С. В. Морфолого-анатомічне дослідження генеративних органів сочевиці харчової / С.В. Романова, М.А. Дученко, О.В. Гамуля, В.М. Ковальов // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2014. – № 1 (14). – С. 12 – 15.
 13. Ендеміки / Гонтова Т. М., Романова С. В. // Фармацевтична энциклопедія Романова С. В. Ендеміки. / Фармацевтична енциклопедія. Вид. ІІІ / Гол.редактор та автор передмови В.П.Черних. К. – «Моріон» 2014.
 14. Gontova T. N. Chromatography-mass-spectrometric determination of essential oijs components of wild lentils / N. Gontova, S. V. Romanova, V. P Gaponenko., V. V. Mashtaler // Фармация Казахстана. – 2015. – № 1. – P. 49.
 15. Дученко М. А. Якісне та кількісне визначення органічних кислот Gleditsia triacanthos / М. А. Дученко, О. В. Демешко, С. В. Романова // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – К. , 2017. – Вип. 27. – С. 55 – 60.
 16. Демешко О. В. Количественное определение дубильных веществ в листьях альбиции ленкоранской / О. В. Демешко, С. В. Романова // Республиканский научный журнал «Vestnik». – Шимкент, 2017. – Т. IV, № 4 (81). – С. 144 – 145.
 17. Demeshko O. Gas chromatography-mass spectrometry study of the root and herb of Smallanthus sonchifolius / Demeshko, E. Krivoruchko, V. Samoilova, S. Romanova // Čes. slov. Farm. – 2018. – № 67. – P. 160-163. 
 18. Романова С. В. Вивчення елементного складу трави деяких видів сочевиці / С. В. Романова, В. І. Волочай, О. В. Демешко, В. П. Руденко // Український біофармацевтичний журнал. – Х. 2019. – №1 (58). – С. 61 – 64.