РОМАНОВА Світлана Вікторівна  (28.05.1982, м. Первомайський Харківської області), кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри ботаніки НФаУ. У 2004 закінчила Національний фармацевтичний університет. З того ж року працювала старшим лаборантом кафедри фармакогнозії НФаУ, з 2013 – асистент кафедри ботаніки. Веде практичні заняття з дисципліни фармацевтична ботаніка та медична ботаніка для студентів спеціальностей «Фармація» денної на заочної форм навчання, проводить навчальну польову практику для студентів усіх спеціальностей. Викладач дистанційного курсу «Анатомія та морфологія вегетативних органів рослин. Морфологія генеративних органів рослин» з 2017р.

Навчально-методична робота. Співавтор 4 методичних видань, у т. ч. методичних рекомендацій щодо виконання та оформлення лабораторної і самостійної роботи з фармацевтичної ботаніки для студентів факультету рівневої  підготовки фармацевтичної освіти (2013), збірник тестових завдань з поясненнями та ілюстраціями для контролю знань та підготовки до ліцензійного іспиту Крок 1 (ботаніка) (2013), навчальний посібник «Анатомія і морфологія у рисунках».(2014), методичних рекомендацій щодо виконання лабораторної і позааудиторної роботи для здобувачів вищої освіти 2 курсу спеціальності «Фармація» (молодші спеціалісти за напрямком «Медицина») (2017). 2017 – Teacher of the distance course “Anatomy and morphology of vegetative organs of plants. Morphology of generative organs of plants “.

Науково-дослідна робота. Кандидатську дисертацію захистила  на тему “Фармакогностичне дослідження представників роду сочевиця” (2012, науковий керівник – проф. Ковальов С. В.). Автор та співавтор понад 40 наукових праць, серед них – 2 патенти на винахід, 15 наукових статей, 28 тез доповідей науково-практичних конференцій. Науковий напрямок – фармакогностичне дослідження рослин України (родини бобові, ароїдні, айстрові).

Перелік наукових праць:

Патенти:

 1. Деклараційний патент № 27307. Спосіб одержання засобу з анаболічною активністю// С.В. Ковальов, Р.Ф. Єременко, О.М. Шаталова, С.В. Романова, В.М. Ковальов, Л.М. Малоштан. – Опубл. бюл. № 17 від 25.10.2007.
 2. Патент № 63766 Україна, МПК А 61 К 36 / 48, А 61 Р 1 / 16, А 61 Р 1 / 18, А 61 Р 29 / 00. Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з гепатопротекторною, анальгетичною активністю та регенеруючою дією на підшлункову залозу / С. В. Романова, В. М. Ковальов; С. В. Ковальов, А. Р. Грицик, В. М. Кравченко; патентовласник Нац. фармац. ун-т. – № u 201101350; заявл. 07. 02. 2011; опубл. 25. 10. 2011, Бюл. № 20.

Статті:

 1. Романова С.В., Ковальов С.В. Хімічне вивчення ліпофільної фракціі з трави Lens culinaris.// Фармацевтичний часопис. – 2009. – №2. – С. 15.
 2. Романова С.В, Ковальов С.В. Кількісне визначення фенольних сполук Lens culinaris // Вісник фармації. – 2009. – №2(38). – С. 24.
 3. Романова С.В, Ковальов С.В. Елементний склад Lens culinaris// Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – К., 2009. – Вип. 18, кн. 3. – С. 486 – 489.
 4. Романова С.В., Ковальов С.В. Вивчення амінокислотного складу трави Lens culinaris М. // Фармацевтичний часопис. – 2009. – №4(9). – С. 21 – 23.
 5. Федічева Ю.І., Романова С.В, Ковальов С.В. Хімічне вивчення ліпофільної фракції з пагонів ожини шорсткої // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – К., 2009. – Вип. 18, кн. 3. – С. 508 – 511.
 6. Ковалев С.В., Ткаченко А.І., Меркулов М.О., Романова С.В. До стандартизації лікарських форм люцерни посівної // Український біофармацевтичний журнал. – 2009. –  №5(5). – С. 26.
 7. Романова С.В., Демешко О.В., Ковальов В.М. Дослідження полісахаридів трави сочевиці харчової // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – К., 2010. – Вип. 19, кн. 3. – С. 663 – 667.
 8. Ковалев С.В., Ковальов В.М., Безугла О.М., Демешко О.В., Романова С.В.  Дослідження хімічного складу рослин роду Fabaceae – Fhaseolus L. // Вісник фармації. – 2010. – №4(64). – С. 46 – 49.
 9. Романова С. В. Стандартизація сухого екстракту з трави сочевиці харчової / С. В. Романова, С. В. Ковальов, В. М. Ковальов // Запорожский медицинский журнал. – 2012. – №4(73). – С. 121–123.
 10. Дученко М. А. До питання стандартизації сухого екстракту листя гледичії звичайної / М. А. Дученко, В. М. Ковальов, С. В. Романова // Запорожский медицинский журнал. – 2012. – № 4(73). – С. 99 – 100.
 11. Романова С. В. Фармакологічне дослідження сухого екстракту з трави сочевиці / С. В. Романова, М. А. Дученко, В. М. Ковальов // Український медичний альманах. – 2013. – Т. 16, № – С. 78 – 79.
 12. Романова С. В. Морфолого-анатомічне дослідження генеративних органів сочевиці харчової / С.В. Романова, М.А. Дученко, О.В. Гамуля, В.М. Ковальов // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2014. – № 1 (14). – С. 12 – 15.
 13. Ендеміки / Гонтова Т. М., Романова С. В. // Фармацевтична энциклопедія Романова С. В. Ендеміки. / Фармацевтична енциклопедія. Вид. ІІІ / Гол.редактор та автор передмови В.П.Черних. К. – «Моріон» 2014.
 14. Gontova T. N. Chromatography-mass-spectrometric determination of essential oijs components of wild lentils / N. Gontova, S. V. Romanova, V. P Gaponenko., V. V. Mashtaler // Фармация Казахстана. – 2015. – № 1. – P. 49.
 15. Дученко М. А. Якісне та кількісне визначення органічних кислот Gleditsia triacanthos / М. А. Дученко, О. В. Демешко, С. В. Романова // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – К. , 2017. – Вип. 27. – С. 55 – 60.