РУДЕНКО Віра Петрівна (01.09.1958р. у м. Річиця, Гомельської обл. (Білорусь)) – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри ботаніки НФаУ. У 1981р. закінчила біологічний факультет Харківського державного університету ім. О. М. Горького. З 1981 по 1997р. – асистент, з 1997р. – доцент кафедри ботаніки НФаУ.  З 1983 по 2006р.  – член екзаменаційної вступної комісії вузу, з 1986 по 2002р. – секретар кафедри.  З 2001 по 2003р. – відповідальна за дисципліну «Основи біотехнології рослин», з 2003р. – за забезпечення навчального процесу спеціальності «Фармація» та за методичну роботу кафедри, з 2012р. – за роботу кафедри, як опорної. З 2007р. проводить профорієнтаційну роботу серед школярів міст Сумської області. Читає курси та веде практичні заняття з дисциплін фармацевтична та медична ботаніка для студентів спеціальностей «Фармація» денної та заочної форм навчання, проводить навчальну польову практику для студентів усіх спеціальностей.

Консультує науковців з питань анатомо-морфологічної будови рослин. На протязі останніх років є активними наставником молодих викладачів, які влилися в колектив кафедри, ділиться досвідом з колегами інших навчальних закладів. Нагороджена Почесними грамотами Всесоюзного НДІ хімії і технології ліків (1982), Національної фармацевтичної академії України (2002), фармацевтичного управління Харківської облдержадміністрації (2005), дипломом НФаУ (2010).

Навчально-методична робота. Співавтор більш 40 навчальних посібників, словників, збірників тестів, 104 методичних рекомендацій для студентів усіх спеціальностей, 11 навчальних програм з дисциплін «Фармацевтична ботаніка» і «Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки» у т. ч. підручника «Pharmaceutical botany» (2012); навчальних посібників «Ботаника. Учебно-полевая практика» (2001), Атлас по анатомии растений (растительная клетка, ткани, органы) (2006), «Анатомия и морфология растений в рисунках» (2013, 2015), Лікарські рослини з дисципліни «Фармацевтична ботаніка» (2016), Систематика растений (конспект лекций) (2016); довідникового видання «Дикорастущие культивируемые лекарственные растения, их диагностика и применение» (1991), електронних ресурсів «Botany in figures. Text & multimedia lectures»; «Збірник тестових завдань для підготовки до ліцензійного іспиту Крок 1 (ботаніка) з поясненнями та ілюстраціями» (2013-2016), методичних рекомендацій «Методичні вказівки до лабораторної і позааудиторної роботи для студентів спеціальностей «Фармація» і «Клінічна фармація» фармацевтичного факультету. Фармацевтична ботаніка. Модуль 2. Генеративні органи. Основи систематики з елементами екології і геоботаніки» (2014-2017), «Методические указания к лабораторной и самостоятельной внеаудиторной работе. Фармацевтическая ботаника. Морфология генеративных органов. Основы систематики, фитоэкологии и геоботаники» (2014-2017) тощо.

Читає лекції та веде практичні заняття з дисциплін фармацевтична та медична ботаніка для студентів спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація» денної та заочної форм навчання, проводить навчальну польову практику для студентів усіх спеціальностей.

Науково-дослідна робота. Кандидатську дисертацію захистила на тему «Фармакогностичне дослідження рослин роду злинка» (1997, науковий керівник – професор Сербін А.Г). Співавтор 85 наукових праць, серед них –43 наукових статей, 42 тез доповідей. Науковий напрямок – морфолого-анатомічне та фармакогностичне дослідження лікарських рослин вітчизняної флори.

Перелік основних наукових праць.

Патенти:

Пат. 23264 Україна, А61 К35/78. Спосіб одержання засобу, що має антидіарейну активність / Макаревич І.Х., Бондар Н.Я., Мокроуз М.В., Руденко В.П.; заявник та патентовласник ДНЦЛЗ. № 96093603; заявл. 18.09.96; опубл. 19.05.98.

Довідники:

Городнянская Л.М. Дикорастущие культивируемые лекарственные растения, их диагностика и  применение / Под ред. Л.М. Городнянской / Л.М. Городнянская,  А.Г. Сербин, Н.М. Ткаченко, Л.С. Картмазова, Л.А. Гаевская, О.П. Хворост, В.П. Руденко,  М.Ф. Ткаченко // Х. – 1991, 428с.

Статті 2010-2017:

 1. Прокопенко Ю. С. Порівняльна фармакогностична характеристика Fumaria officinalis L. та Fumaria shleicheri Soy. Willem. / Ю. С. Прокопенко, В. А. Георгиянц, В. П. Руденко // Фітотерапія. Часопис. – 2010, №2. – С. 57–60.
 2. Одинцова В. М. Дослідження анатомічної будови надземної частини гірчака монпелійського (г. різнолистого) – Polygonum monspeliaense Thieb. Ex Pers (P.heterophylluv Lindm.) / В. М. Одинцова, В. П. Руденко, О. В. Мазулін, О. М. Денисенко // Запорожский медицинский журнал. – 2010, том 12, №3. – С. 115–118.
 3. Руденко В. П. Цибулина // Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 2–ге вид., переробл. і доповн. – К. : „МОРІОН”, Ф24 2010. – С. 1565.
 4. Руденко В. П. Брунька / В. П. Руденко, А. Г. Сербін // Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 2–ге вид., переробл. і доповн. – К. : „МОРІОН”, Ф24 2010. – С. 219.
 5. Руденко В. П. Вегетативне розмноження рослин / В. П. Руденко, А. Г. Сербін // Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних.– 2–ге вид.., переробл. і доповн. – К. : „МОРІОН”, Ф24 2010. – С. 248.
 6. Руденко В. П. Голонасінні / В П. Руденко, А. Г. Сербін // Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 2–ге вид., перобл. і доповн. – К. : „МОРІОН”, Ф24 2010. – С. 373–374.
 7. Руденко В. П. Запасні включення рослинної клітини / В. П. Руденко, А. Г. Сербін // Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 2–ге вид., переробл. і доповн. – К. : „МОРІОН”, Ф24 2010.– С. 565–566.
 8. Руденко В. П. Злинка / В. П. Руденко, А. Г. Сербін // Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 2–ге вид., переробл. і доповн. – К. : „МОРІОН”, Ф24 2010. – С . 580.
 9. Руденко В. П. Гербарій / В. П. Руденко, А. Г. Сербін // Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 2–ге вид., переробл. і доповн. – К. : „МОРІОН”, Ф24 2010. – С. 333–334.
 10. Крючкова Т. М. Морфолого–анатомічне дослідження коренів щавлю кучерявого (Rumex crispus L.) / Т. М. Крючкова, В. П. Руденко // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2011, №4.– 180–182.
 11. Мусиенко К.С. Исследование особенностей анатомического стрпоения генеративных органов бирючины обыкновенной Ligustrum vulgare L. (Маслинные – Oleaceae) / К. С. Мусиенко, В. П. Руденко, В. С. Кисличенко // Фармацевтический журнал. – 2013. – № 1. – С. 12–15..
 12. Глущенко А. В. Анатомо-діагностичне дослідження надземної частини курая пагорбкового (Salsola collina L.) / А. В. Глущенко, В. П. Руденко, В. А. Георгіянц // Український біофармацевтичний журнал. – 2013, №2 (25). – С. 78 – 82.
 13. Глущенко А. В. Анатомічна будова надземної частини ласкавця золотистого (Bupleurum aureum Fisch.) / А. В. Глущенко, В. П. Руденко, С. В. Гарна // Фармацевтичний часопис. – 2013, №3 (27). – С. 9 – 13.
 14. Дахим І. С. Микроскопічний аналіз трави стокроток багаторічних культивованих (Bellis Perennis L.) / І. С. Дахим, С. М. Марчишин., В. П. Руденко, Л. В. Гусак Фармацевтичний часопис, 2014. – №1. – С. 22–26.
 15. Гонтова Т. М. Минуле і сучасне кафедри ботаніки НФаУ / Т. М. Гонтова, Л. М. Сіра, В. П. Руденко, А. Г. Сербін / 210 років фармацевтичної освіти: традиції та інновації : матеріли наук. – прак. конф., м. Харків, 27 листоп. 2015 р. / Національний фармацевтичний університет; відділ зав’язків із громадськістю та пресою; музей історії НФаУ. С – 19-31.
 16. Zarichanska O. V. Anatomy investigation of the flower and the leaf hybrid daylily (Hemerocallis hybrida var. “Stella de oro») / V. Zarichanska, S. M. Marchyshyn, V. P. Rudenko, O. V. Gamuyla // Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – № 3(44). – С. 46-52.