СІРА Людмила Михайлівна (14.06.1949, м. Харків) – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри ботаніки НФаУ. У 1974 році закінчила Харківський фармацевтичний інститут. Працювала: рецептар-контролер ЦРА №38 м. Харкова (1974), старший лаборант (1974-1975), асистент кафедри ботаніки (1975-1980), асистент кафедри фармакогнозії (1980-1985), доцент кафедри ботаніки (з 1986 р.). З 1977 р. куратор академічних груп. З 1986 до 2006 – методист кафедри. На протязі 1980 – 2012 рр. викладала ботаніку для слухачів вечірніх та заочних підготовчих курсів, учнів спеціалізованих ліцеїв, Малої шкільної академії, З 1998 до 2012 р. – відповідальна за роботу кафедри як опорної, з 2002 по 2012 р. – експерт матеріалів до ліцензійного іспиту Крок 1 «Фармація» при ЦМК Центру тестування МОЗ України. Читає лекційні курси, веде практичні та семінарські заняття з дисциплін фармацевтична та медична ботаніка для студентів спеціальностей «Фармація», денної та заочної форм навчання. Співпрацює з різними фармацевтичними підприємствами, установами, фірмами та ботанічними садами у якості спеціаліста й консультанта з питань макро- та мікроскопічного аналізу лікарських рослин та ЛРС, технології виготовлення профілактично-лікувальних косметичних препаратів тощо. Є активним наставником молодих викладачів, ділиться досвідом з колегами інших навчальних закладів. Нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти України (1993), Міністерства охорони здоров`я України (1999), Головного управління освіти і науки (2004), Фармацевтичної асоціації України (2005), Національного фармацевтичного університету (2005), Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (2017). Має Почесну відзнаку НФаУ – ім’я внесене до «Золотої книги пошани».

Автор і співавтор понад 300 наукових та науково-методичних праць, авторського свідоцтва на винахід, 20 ТФС, ТУ, 9 Інформаційних листів про нововведення в системі охорони здоров’я і галузевих стандартів на ЛРС, 10 монографій на нову ЛРС до 3-4-го видань ДФУ, 34 статті до Фармацевтичної енциклопедії, співавтор Енциклопедичного тлумачного словнику фармацевтичних термінів, понад 150 навчально-методичних і довідкових видань.

Навчально-методична робота: співавтор 7 навчальних програм з профільних дисциплін, комп’ютерних контролюючих програм, 3 тлумачних словника з ботаніки, більш ніж 120 методичних рекомендацій, 9 підручників і навчальних посібників, у т. ч. – “Учебно-полевая практика” (2001); Медицинская ботаніка Botanique medicinale: учебник (2003), Практикум з фармакогнозії (2003); Фармацевтична ботаніка (2007), Фармацевтична ботаніка: базовий підручник для вузів (2015), Ботаника. Збірник тестових завдань для ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1 Фармація» (1999-2017); «Крок 1 Фармація»: ілюстрований збірник тестових завдань на українській і російській мовах (2010-2014); Анатомия и морфология растений в рисунках: пособие (2013-2016); Фармацевтична ботаніка. Збірник тестових завдань з поясненнями та ілюстраціями для контролю знань та підготовки до ліцензійного іспиту Крок 1 (ботаніка) (2013, 2015), Фармацевтическая ботаніка. Сборник обучающих и контролирующих тестовых заданий (2014-2017).

Науково-дослідна робота. Кандидатська дисертація на тему «Фармакогностичне дослідження сої щетинистої» (1985, науковий керівник, проф. – В.М. Ковальов). А. с. № 1032609, 1983 СССР, Способ получения вещества, обладающего гипоглкемической активностью / В.Н. Ковалев, Л.М. Серая, Л.Д. Халеева, И.Н. Тимашева (СССР). – № 3338551 ; заявл. 21.09.1981. Автор і співавтором понад 300 наукових та науково-методичних праць, 34 статей до Фармацевтичної енциклопедії; співавтор Тлумачного словнику з фармації, 9 Інформаційних листів про нововведення в системі охорони здоров’я і галузевих стандартів на ЛРС, 20 ТФС, ТУ; розділ «Ідентифікація» 10 монографій на нову ЛРС до 3-4-го видань ДФУ.

Науковий напрямок – розробка і впровадження навчально-методичних матеріалів; ботанічне та фармакогностичне вивчення рослин вітчизняної флори, офіціальної й перспективної для вітчизняної фармації ЛРС; макро- і мікроскопічний аналіз рослин, ідентифікація рослинної сировини; розробка АНД, фармакопейних статей на ЛРС та фармацевтичні препарати.

Перелік основних наукових праць за 2010 – 2017 рр.

Інформаційні листи:

 1. Науково-практичне обґрунтування розробки параметрів стандартизації трави нетреби звичайної / Владимирова І.М., Сіра Л.М., Бородай С.М. // інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 179–2012 – К. : Укрмедпатентінформ МОЗ України, / В. А. Георгіянц, І. М. Владимирова, Л. М. Сіра, С. М. Бородай. – Київ, 2012. – Вип. 32. – 9 с.
 2. Науково-практичне обґрунтування розробки параметрів стандартизації ряски малої: інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 17-2013/ В.А. Георгіянц, І.М. Владимирова, Л.М. Сіра. – К. : Центр „Укрмедпатентінформ” МОЗ України, 2013. – Випуск 10. – 8 с.
 3. Науково-практичне обґрунтування розробки параметрів стандартизації плодів фейхоа свіжих: інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 179–2013 / І. М. Владимирова, В. А. Георгіянц, Л. М. Сіра. – К. : Центр „Укрмедпатентінформ” МОЗ України, 2013. – Вип. 31. – 6 с.
 4. Науково–практичне обґрунтування розробки параметрів стандартизації плодів фейхоа: інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 178–2013/ І. М. Владимирова, В. А. Георгіянц, Л. М. Сіра – К. : Центр „Укрмедпатентінформ” МОЗ України, 2013. – Вип. 32. – 5 с.
 5. Науково-практичне обґрунтування розробки параметрів стандартизації листя фейхоа: інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 179–2013 / В. А. Георгіянц, І. М. Владимирова, Л. М. Сіра. – К. : Центр „Укрмедпатентінформ” МОЗ України, 2014. – Вип. 32. – 6 с.
 6. Макро- та мікроскопічні ознаки бульб жоржини сорту Ken’sFlame: інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 316 / Н. І. Ільїнська, Я. С. Крюкова, Т. М. Гонтова, Л. М. Сіра, А. С. Дорошенко. К., 2015. Вип. 27. 3 с.
 7. Шанайда М.І. Макро- та мікроскопічні ознаки трави васильків американських (Ocimum americanum L.) : інформ. лист / М. І. Шанайда, Л. М. Сіра, В. В. Машталер. – К. : Центр „Укрмедпатентінформ” МОЗ України, 2016. – № 179. 8 с.

Статті і тези

 1. Владимирова І. М. Морфолого-анатомічна стандартизація слані ламінарії / І. М. Владимирова, Л. М. Сіра // Вісник фармації. – 2010. — № 2 (62). – С. 49-52.
 2. Владимирова І. М. Вивчення макро- та мікроскопічних ознак слані Fucus vesicolosus L. / І. М. Владимирова, Л. М. Сіра, В. А. Георгіянц // Фітотерапія часопис. – 2010. — № 2. – С. 64-67.
 3. Котов А. Г. До введення до Державної Фармакопеї України монографії «Бурі водорості» / А. Г. Котов, І. М. Владимирова, В. А. Георгіянц, Л. М. Сіра // Фармаком. – 2010. — № 2. – С. 14-20.
 4. Владимирова О.Ю. Стандартизація трави гадючника в’язолистого (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.) за мікроскопічними ознаками / О.Ю. Владимирова, Л.М. Сіра, С.В. Гарна // Фітотерапія. Часопис №4 – 2010 – С. 75-78.
 5. Марчишин С.М. Морфолого-анатомічний аналіз трави красолі великої (Tropaeolum majus L.) / С.М. Марчишин, Л.М. Сіра, Г.Р. Козир, Баєв О.О., Шкільник З.В. // Фармацевтичний журнал – 2010. – №43(10). – С. 60-63.
 6. Синицина І. В. Анатомічна будова трави айстри новоанглійської (Aster novaeangliae L.) / І.В. Синицина, С.М. Марчишин, Л.М. Сіра // Фармацевтичний часопис. – 2010. – Т. 14, № 2. – С. 16-21.№2(14) – 2010 – С. 16-21.
 7. Марчишин С. М. Морфолого-анатомічний аналіз трави перстачу гусячого / С.М. Марчишин, Л.М. Сіра, О.Б. Амброзюк, І.Ю. Тришневська // Фармацевтичний часопис. – 2010. – Т. 15, № 3. – С.23 -27. №3 – 2010 – С. 23-27.
 8. Котов А.Г. До введення до Державної Фармакопеї України монографії «Бурі водорості» / А.Г. Котов, І.М. Владимирова, В.А. Георгіянц, Л.М. Сіра // Фармаком. – 2010. – № 2. – С. 14-20.
 9. Єрьоміна Г.О. Морфолого-анатомічні діагностичні ознаки трави гадючника в’язолистого / Г.О. Єрьоміна, Л.М. Сіра // В зб. мат. Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», Х.: 21-22 квітня 2010 р. НФаУ – 2010 – С. 55.
 10. Сіра Л.М. Фармакогностичне дослідження деяких представників роду Aster /Сіра Л.М., Марчишин С.М., Синицина І.В. // Зб. мат. VII Нац. з’їзду фармацевтів України. «Фармація України. Погляд у майбутнє»: Х.: 15-17 верес. 2010 p.) / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т ; ред. кол.: В.П. Черних (голова) та ін. ; уклад. : Н.А. Третьякова та ін. –X. : НФаУ, 2010.– Т. 1. – с. 336.
 11. Панченко С.В. Дослідження анатомічної будови підземних органів VALERIANA GROSSGEMII WOROSCH / С.В. Панченко, Л.М. Сіра, В.Г. Корнієвська, Ю.І. Корнієвський // Вісник фармації –– №4. 2011. – С.
 12. Сіра Л.М. Вивчення макро- і мікроскопічних ознак трави Agrimonia eupatoria L. (Rosaceae) / Л.М. Сіра, Г.С. Напраснікова, В.А. Георгіянц // Фармацевтичний часопис №2(18) – 2011 – С. 20-25.
 13. Синицина І.В. Мікроскопічний аналіз трави айстри новобельгійської (Aster novaebelgii L.) / І.В. Синицина, С.М. Марчишин, Л.М. Сіра // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 2 (18). – С. 33-37. №2(18) – 2011 – С. 33-37.
 14. Марчишин С.М. Анатомічна будова трави чорнобривці тонколистих (Tagetes tenyifolia Cav.) / С.М. Марчишин, Л.М. Сіра, Т.С. Бердей // Фармацевтичний журнал. – 2011. – №4. – С. 99-103.
 15. Марчишин С.М. Морфолого-анатомічне дослідження підземних органів любистку лікарського (Levisticum officinale Koch.) / С.М. Марчишин, Л.М. Сіра, Н.В. Челін // Український біофармацевтичний журнал. – 2011. – №. 1 (12). – С. 46-50.
 16. Марчишин С.М. Мофолого-анатомічне дослідження листя та плодів любистку лікарського (Levisticum officinale Koch.) / С.М. Марчишин, Л.М. Сіра, Н.В. Челін // Фармацевтичний журнал. – 2011. – № 1. – С. 93-97.
 17. Марчишин С.М. Анатомічна будова трави хамерію вузьколистого (Chamerion angustifolium (L.) Holub) / С.М. Марчишин, Л.М. Сіра, Н.В. Красуля, О.Б. Калушка, О.І. Островська // Фармацевтичний часопис. – 2011. – №. 3 (19). – С. 24-29.
 18. Сербин А.Г. Достижения и перспективы морфолого-анатомических исследований растений / А.Г.Сербин, Л.М. Серая // Сучасна біологія рослин: програма і тези доповідей міжнародної наукової конференції, присвяченій 65-річчузаснування ЮНЕСКО, 340-річчу становлення анатомії рослин і 145-річчу виходу роботи засновника генетики Г. Менделя “Досліди над рослинними гибридами”, 100-річчу заснування гербарію Луганського НАУ (Луганськ, 20-24 червня 2011 р.) / м. Луганськ, вид. ООО «Елтон-2». – С. 95-96.
 19. Єрьоміна Г.О. Анатомічні діагностичні ознаки трави парила звичайного / Г.О. Єрьоміна, Л.М. Сіра // В зб. мат. Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» Х.: 21-22 квітня 2011 р. НФаУ – 2011 – С. 63.
 20. Серая Л.М. Вклад учебной практики по ботанике а практическую подготовку старшекурсников / Л.М. Серая, Т.Н. Гонтовая // В зб. мат. Науково-практичної конференції «Реалізація навичок практичної підготовки студентів відповідно до потреб практичної фармації» Х.: 28 квітня 2011 р. НФаУ – 2011 – С. 9-11.
 21. Марчишин С. М. Аналіз амінокислотного складу листків, плодів та кореневищ і коренів любистку лікарскього (Levisticum officinale Koch.) / С. М. Марчишин, Л. М. Сіра, Н. В. Челін // Актуальні проблеми профілактичної медицини : збірник наукових праць, присвячений 95- річчю проф. В.П. Крамаренка. – Львів, 2011.– С. 120-124.
 22. Панченко С. В. Дослідження анатомічної будови надземних органів VALERIANA GROSSGEMII WOROSCH / Панченко С. В., Сіра Л. М., Корнієвська В. Г., Корнієвський Ю. І. // Актуальні питання фармацевтичної і медицинської науки та практики №2(9) 2012 – С 19 – 25.
 23. Сіра Л .М. Вивчення макро- та мікроскопічних ознак трави Lythrum salicaria (Lythraceae) / Л.М. Сіра, Г.С. Напраснікрова, В.А. Георгіянц // Фітотерапія. Часопис 1 (21) – 2012 – С. 10-15.
 24. Сіра Л. М. Вивчення макро- та мікроскопічних ознак суцвіть і суплідь Xanthium strumarium L. / Л. М. Сіра, І. М. Владимирова // Фітотерапія. Часопис. – 2012. – № 2. – С. 84-86.
 25. Сіра Л. М. Стандартизація трави Xanthium strumarium L. за морфолого-анатомічними ознаками / Л. М. Сіра, І. М. Владимирова // Фармацевтичний часопис. – 2012. — № 3 (23). – С. 39-45.
 26. Марчишин С.М., Гарник М.С., Сіра Л.М. Морфолого-анатомічна будова трави розхідника звичайного // Фармацевтичний часопис – 2013. – 1(25). – С. 37-43. Владимирова І.М., Сіра Л.М. Мікроскопічне дослідження листя фейхоа / І. М. Владимирова // Фітотерапія. Часопис. – 2013. — № 2. – С. 52-55.
 27. Владимирова І. М. Морфолого–анатомічне дослідження плодів фейхоа / І. М. Владимирова, Л. М. Сіра // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 3. – С. 76-78.
 28. Сіра Л. М. Морфолого-анатомічне вивчення талому Cetraria islandica (L.) Ach. / Л. М. Сіра, І. М. Владимирова // Фітотерапія. Часопис. – 2012. — № 3. – С. 60-62.
 29. Гонтова Т.М., Сіра Л.М. Проблеми й перспективи мікроскопічної ідентифікації лікарської рослинної сировини / Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Хімія природних сполук”. (Тернопіль 30-31 жовтня 2012 року). – Тернопіль, 2012. – с. 45-46.
 30. Серая Л. М. Seraya L.M. Морфолого-анатомическая диагностика лекарственных растений и лекарственного растительного сырья. Morpho-anatomical diagnostic of medical plants and medicinal crude / Материалы I международной научной конференции «Современная Фитоморфология» Modern Phytomorphology. – Львов 24-26 апреля 2012 г.). – Львов, 2012. С. 83-84.
 31. Марчишин С. М. Морфолого-анатомічна будова трави розхідника звичайного / С. М. Марчишин, М. С. Гарник, Л. М. Сіра // Фармацевтичний часопис. – 2013. – 1(25). – С. 37-43.
 32. Владимирова І. М. Морфолого-анатомічне дослідження плодів фейхоа / І. М. Владимирова, Л. М. Сіра // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки і практики. – 2013. – № 3. – С. 76-78.
 33. Владимирова І. М. Мікроскопічне дослідження листя фейхоа / І. М. Владимирова, Л. М. Сіра // Фітотерапія. Часопис – 2013. – № 2. – С. 52-55.
 34. Марчишин С. М., Морфолого-анатомічна будова трави чорнобривці золотистих (Tagetes lucida) / С. М. Марчишин, Л. М. Сіра, Б. Б. Данілюк // Фармацевтичний часопис – 2014. – 1(29). – С. 40-46.
 35. Марчишин С. М. Морфолого-анатомічна будова трави вероніка дібровної (Veronica chamaedrys) / С. М. Марчишин, І. І. Мiлян, П. М. Коваль, Л. М. Сіра // Фармацевтичний часопис – 2014. – 3(31). – С. 19-23.
 36. Марчишин С. М. Анатомічна будова трави чорнобривці тонколистих (Tagetes tenuifolia Cav.) / С. М. Марчишин, Л. М. Сіра, Т. С. Бердей // Фармацевтичний журнал. – 2011. – № 4. – С. 99-103.
 37. Енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних термінів : українсько-латинсько-російсько-англійський : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / уклад. І.М. Перцев, Є.І. Світлична, О.А. Рубан та ін. ; за ред. проф. В.П. Черних. – Винниця : Нова Книга, 2014. – 824 с.
 38. Сіра, Л. М. Анатомические признаки корней озимой формы Вrassica napus oleifera // І Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин» (20-21 березня 2014 м. Харків), – Україна НФаУ, 2014. – С. 256-257.
 39. Сіра Л. М. Макро- і мікроскопічні ознаки плодів Schizandra chinensis // І Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин» (20-21 березня 2014 м. Харків), – Україна НФаУ, 2014. – С. 258-259.
 40. Попик А. І. Морфолого-анатомічне дослідження підземних органів Syringa vulgaris // І Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин» (20-21 березня 2014 м. Харків), – Україна НФаУ, 2014. – С. 139-140.
 41. Гонтова Т. М. Фармацевтична ботаніка, як загальнотеоретична і професійно орієнтована дисципліна // І Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин» (20-21 березня 2014 м. Харків), – Україна НФаУ, 2014. – С. 10.
 42. Марчишин С. М. Дослідження морфолого-анатомічної будови трави родовика лікарського (Sanguisorba officinalis) / С. М. Марчишин, Л. М. Сіра, Г. І. Островська, В. В. Кудря // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – № 2. – С. 85-89.
 43. Марчишин С. М. Морфолого-анатомічна будова трави вероніки лікарської (Veronica officinalis L.) // С. М. Марчишин, І. І Мiлян, Л. М. Сіра // Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 3. – С. 5-11
 44. Мікроскопічне дослідження квіток і пуп’янок софори японської (Sophora japonica) / І.М., Владимирова, Л.М. Сіра // Фітотерапія. Часопис. – 2015. – № 4. – С. 36-42
 45. Марчишин С. М. Морфолого-анатомічна будова трави вероніки дубровної (Veronica chamaedrys) // С. М. Марчишин, І. І. Мiлян, П. М. Коваль, Л. М. Сіра // Фармацевтичний часопис – 2015. – 3(31). – С. 19-23.
 46. Марчишин С. М. Морфолого-анатомічна будова трави вероніка лежачої (Veronica prostrata) / С. М. Марчишин, Л. М. Сіра, І. І. Мілян // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – № 3. – С. 78-82.
 47. Савельєва О. В. Стандартизація трави м’яточнику чорного за морфолого-анатомічними ознаками / О. В. Савельєва, Г. С. Шумова, Л. М. Сіра, І. М. Владимирова // Фітотерапія Часопис. – 2015. — № 4. – С. 63-68.
 48. Крюкова А. І. Визначення діагностичних морфолого-анатомічних ознак плодів софори японської та їх стандартизація / А. І. Крюкова, Л. М. Сіра, І. М. Владимирова // Фітотерапія. Часопис. – 2015. — № 3. – С. 48-51.
 49. Шевченко Є. О. Роль навчально-польової практики з ботаніки у науковій роботі студентів / Є. О. Шевченко, Л. М. Сіра, В. П. Гапоненко // В зб. мат. науково-практичної конференції з практики студ. НФаУ та коледжу НФаУ «Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном» – Х.: 16 квітня 2015 р. НФаУ – 2015 – С. 20-22.
 50. Milian І. І. COMPARATIVE PHARMACOGNOSTICAL STUDIES OF SPECIES IN GENUS VERONICA / І. І. Milian, P. V. Rakieiev, L. M. Sira // В зб. мат. міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів». – Х.: 23 квітня 2015 р. НФаУ – 2015 – С. 89.
 51. Minaieva A. O. Contribution of scientists of the Botany Department of the National University of Pharmacy in the development of monographs of the State Pharmacopoeia of Ukraine on medicinal plant raw materials / A. O. Minaieva, M. Yu. Zolotaikina, Ya. S. Kriukova, L. M. Sira, T. M. Gontova // Plant – the source of research material: 4thInternational Conference and Workshop, 20-23 September 2015. – Lublin : abstracts. – Lublin : Wydavnictwo POLIHYMNIA Sp. z. o. o., 2015. – P. 158.
 52. Серая Л. М. Морфолого-анатомические признаки вегетативных органов первоцвета крупночашечного / Л.М. Серая // научно-практ. конф. «Актуальные вопросы образования, науки и проз-ва в фармации» (13 октября 2015 г., Тошкент) – Тошкент, 2015. – С. 77.
 53. Серая Л.М. Ситуационные задачи в системе интерактивного проблемного обучения и учебно-творческой деятельности студента / Л.М. Серая // «Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации». Республиканская научно-практическая конференция (17-18 ноября 2016 р., Ташкент) – Ташкент, С.
 54. Анатомічна будова підземних органів первоцвіту великочашечкового (Primula macrocalyx BUNGE) та первоцвіту весняного (Primula veris L.) // Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – № 2 (43) 2016 – С. 65-70.
 55. Шанайда М. І. Мікроскопічний аналіз трави Monarda fistulosa L. (Lamiaceae) / М. І. Шанайда, Л. М. Сіра, В. В. Машталер // Фармацевтичний журнал. – 2016. – № 5. – С. 76-85.
 56. Марчишин С. М. Дослідження анатомічної будови надземних органів Primula Juliae KUSN / С. М. Марчишин, А. В. Сініченко, Л. М. Сіра // «Фармацевтичний часопис». – 2016. –№ 3. – С. 5-10.
 57. Савельєва О. В. Встановлення тотожності листя меліси лікарської з визначенням діагностичних морфолого-анатомічних ознак / О. В. Савельєва, Л. М. Сіра, І. М. Владимирова // ScienceRise. – 2016. — № 1/4 (18). – С. 16-22.
 58. Савельєва О. В. Морфолого-анатомічне дослідження трави сону лучного (Pulsatilla pratensis (L.) ) / О. В. Савельєва, Г. С. Шумова, Л. М. Сіра, І. М. Владимирова // Фітотерапія Часопис. – 2016. — № 1. – С. 55-60.
 59. Крюкова А. І. Стандартизація стулок квасолі звичайної за макро- та мікроскопічними ознаками / А. І. Крюкова, Л. М. Сіра, І. М. Владимирова // ScienceRise. – 2016. — № 2/4(19). – С. 32-37.
 60. Крюкова А. І. Стандартизація квіток софори японської за макроскопічними та мікроскопічними ознаками / А. І. Крюкова, Л. М. Сіра, І. М. Владимирова // Фітотерапія. Часопис. – 2016. — № 1. – С. 42-45.
 61. Крюкова, А. И. Изучение макроскопических признаков корня Harpagophytum procumbens DC. / А. И. Крюкова, Л. М. Серая, И. Н. Владимирова // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 21-23 берез. 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 144–145.
 62. Сіра Л. М. Ругуляторно-секреторні структури епідерми, як мітчики таксонів Lamiaceae / Л. М. Сіра, Т. М. Гонтова, О. С. Мала // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 21-23 берез. 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С – 224.
 63. Сіра, Л. М. Ідентифікація листя Schizandra chinensis як лікарської рослинної сировини. “Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів” VI науково-практична конференція з міжнародною участю (10-11 листопада 2016 р. Тернопіль) – Тернопіль, – С. 60.
 64. Гонтова Т. М. Шляхи підвищення ефективності лекційної форми навчання іноземних студентів // Т. М. Гонтова, Л. М. Сіра, О. С. Мала // «Формування сучасної концепції викладання природничих дисциплін у медичних освітніх закладах». IX Міжрегіональна науково-методична інтернет-конференція, присвячена 90-й річниці кафедри медичної біології ХНМУ. (1-2 грудня 2016р. Харків) – Харків, 2016. – С. 15.
 65. Гонтова, Т. М. Особливості організації польової практики з фармацевтичної ботаніки для студентів заочної форми навчання / Т. М. Гонтова, Л. М. Сіра, В. П. Гапоненко // «Формування сучасної концепції викладання природничих дисциплін у медичних освітніх закладах». IX Міжрегіональна науково-методична інтернет-конференція, присвячена 90-й річниці кафедри медичної біології ХНМУ. (1-2 грудня 2016р. Харків) Харків, 2016. – С. 51-52.
 66. Серая Л. М. К вопросу идентификации лекарственного растительного сырья – травы Lythrum salicaria // «Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации». Республиканская научно-практическая конференция (17-18 ноября 2016 р., Ташкент) – Ташкент, – С. 120-121.
 67. Золотайкіна М. Ю. Морфолого-анатомічні ознаки надземних органів пижма звичаного / М. Ю Золотайкіна, Л. М. Сіра, Т. М. Гонтова //. Фармацевтичний часопис – 2016. № 1. – С. 23-29.
 68. Шанайда М. І. Морфолого-анатомічна будова трави Satureja hortensis L / М. І. Шанайда, Л. М. Сіра, A. O. Мінаєва // Journal «ScienceRise» – 2016. – № 4 / 4 (21) – С. 30-37.
 69. Шанайда М. І. Морфолого-анатомічна будова трави Lophanthus anisatus (Nutt.) Benth / М. І., Шанайда, Л. М. Сіра, A. O. Мінаєва // Фітотерапія. Часопис. – 2016. – № 4. – С. 30-37.
 70. Синиченко А.В. Макро- і мікроскопічне дослідження листків і квіток культивованого виду роду Primula L. – примули дрібнозубчастої / А. В. Синиченко, С. М. Марчишин, Л. М. Сіра // Український біофармацевтичний журнал. – 2017. – № 1. – С. 46-52.
 71. Гудзь Н.А. Морфолого-анатомічне дослідження листків стевії (Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemslеy) / Н. А. Гудзь, С. М. Марчишин, Л. М. Сіра, О. Л. Демидяк // Український біофармацевтичний журнал, № 4 (51) 2017. – С 40-48.
 72. Кудря В.В. Дослідження анатомічної будови підземних органів родовика лікарського (Sanguisorba officinalis L. ) / В. В. Кудря, С. М. Марчишин, Л. М. Сіра, В. П. Руденко, І. С. Дахим // Фармацевтичний часопис. 2017. № 2. – С. 26-32.