ПРОСКУРОВА Яна Олександрівна (22.10.1990, Сумська обл., м. Охтирка), асистент кафедри ботаніки НФаУ.

У 2012 закінчила Національний фармацевтичний університет. З 2014 – асистент кафедри ботаніки. З 2015 року секретар кафедри з методичних засідань. Веде практичні заняття з дисциплін фармацевтична та медична ботаніка для студентів спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація» денної та заочної форм навчання, проводить навчальну польову практику для студентів усіх спеціальностей. 

Навчально-методична робота. Співавтор 1 методичних видань, для іноземних студентів спеціальності «Фармація» (2016) та відеофільмів для студентів дистанційної форми навчання.

Науково-дослідна робота. Працює над кандидатською дисертацією за темою “ Стандартизація лікарської рослинної сировини – золототисячнику трави та фітопрепарату на її основі” (науковий керівник – доц. Губарь С. М.). Автор та співавтор 17 наукових праць, серед них – 1 заявка на патент на корисну модель, 1 інформаційний лист, 4 наукових статей, 11 тез науково-практичних конференцій. Науковий напрямок – Розробка та валідація методів контролю якості лікарських засобів аптечного та промислового виробництва.

Перелік наукових праць:

Інформаційні листи:

  1. Ідентифікація і кількісне визначення біологічно активних речовин трави золототисячника методом високоефективної рідинної хроматографії: інформ. лист № 318-2015 / Я. О. Проскурова, Н. В. Спиридонова, С. М. Губарь, О. А. Євтіфєєва. – К., 2015. (Рішення ПК «Фармація» Протокол № 93 від 28.10.2015 р.). – С. 4.
  2. Визначення кількісного вмісту суми флавоноїдів у квітках пижмо звичайного та фітопрепаратів на його основі: інформ. лист № 317-2015 / М. Ю. Золотайкіна, Я. О. Проскурова, Т. М. Гонтова, С. М. Губарь. – К., 2015. (Рішення ПК «Фармація» Протокол № 92 від 28.10.2015 р.).

Статті:

  1. . Проскурова, Я. О. Актуальні питання щодо розробки монографії «Трава золототисячника» до Державної фармакопеї України / Я. О. Проскурова, С. М. Губарь, Т. М. Гонтова, Л. В. Євсєєва, Е. Е. Котова, А. Г. Котов // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 2 (40). – С. 28–31.
  2. Проскурова, Я. О. Стандартизація трави золототисячника за макроскопічними і мікроскопічними характеристиками / Я. О. Проскурова, С. М. Губарь, Т. М. Гонтова, Л. В. Євсєєва // Зб. наук. Спраць співробіт. НМАПО імені П. Л. Шупика. – 2015. – Вип. 24, Том 5. – С. 194–200.
  3. Проскурова, Я. О. Гармонізація вимог до якості трави золототисячника з вимогами монографії “Сentaury” Європейської фармакопеї / Я. О. Проскурова, С. М. Губарь, О. А. Євтіфєєва, та ін. // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. – № 1 (45). – С. 24-28.
  4. Проскурова, Я. А. Сравнительный анализ требований Европейской и Немецкой фармакопей к испытанию «Показатель горечи» / Я. А. Проскурова, С. Н. Губарь, Э. Э. Котова, А. Г. Котов // ScienceRise. – 2016. – № 4/4 (21). – С. 65-68.