Робоча програма навчальної дисципліни “Фармацевтична ботаніка” освітньої програми “Технології фармацевтичних препаратів”

Календарно-тематичний план лекцій з навчальної дисципліни “Фармацевтична ботаніка” для 2 курсу освітньої програми  “Технології фармацевтичних препаратів”  (2018-2019 н.р.)

Календарно-тематичний план практичних і семінарських занять з навчальної дисципліни “Фармацевтична ботаніка” для 2 курсу освітньої програми “Технології фармацевтичних препаратів”  (2018-2019 н.р.)

Критерії оцінювання знань та практичних вмінь здобувачів вищої освіти (2018-2019 н.р.)

Зразок білета ПМК навчальної дисципліни “Фармацевтична ботаніка” освітньої програми “Технології фармацевтичних препаратів”

Питання до ПМК навчальної дисципліни “Фармацевтична ботаніка” освітньої програми “Технології фармацевтичних препаратів”