Навчальна дисципліна “Фармацевтична ботаніка”

 • Навчальна програма освітньої програми “Фармація”
 • Робоча програма навчальної дисципліни “Фармацевтична ботаніка”
 • Календарно-тематичний план лекцій з навчальної дисципліни “Фармацевтична ботаніка” для 2 курсу освітньої програми  “Фармація”  (2018-2019 н.р.)
 • Календарно-тематичний план практичних і семінарських занять з навчальної дисципліни “Фармацевтична ботаніка” для 2 курсу освітньої програми “Фармація”  (2018-2019 н.р.)
 • Критерії оцінювання знань та практичних вмінь здобувачів вищої освіти (2018-2019 н.р.)
 • Перелік теоретичних питань для поточного контролю освітньої програми “Фармація” (2018-2019 н.р.) МОДУЛЬ 1
 • Перелік теоретичних питань для самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни “Фармацевтична ботаніка” 
 • Перелік теоритичних питань ПМК №1  освітньої програми “Фармація” (2018-2019 н.р.)
 • Критерії оцінювання ПМК №1 освітньої програми “Фармація” (2018-2019 н.р.)
 • Типовий білет ПМК №1 освітньої програми “Фармація” (2018-2019 н.р.)
 • Перелік теоретичних питань для поточного контролю освітньої програми “Фармація” (2018-2019 н.р.) МОДУЛЬ 2
 • Перелік теоретичних питань для самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни “Фармацевтична ботаніка” МОДУЛЬ 2
 • Перелік теоритичних питань ПМК №2  освітньої програми “Фармація” (2018-2019 н.р.) 

Навчальна дисципліна “Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки”

Навчальна дисципліна вільного вибору  “Цілющі рослини та гриби, що культивуються”