8Ботаника в рисунках. Анатомия и морфология растений / В. П. Руденко, Т. Н. Гонтовая, Л. М Серая и др. – Х. : НФаУ, 2015. – 64 с.

Навчальний посібник містить інформаційно-ілюстрований матеріал по розділах: «Рослинна клітина», «Рослинні тканини», «Анатомія вегетативних органів», «Морфологія вегетативних органів», «Морфологія генеративних органів» і призначений для самостійної роботи, самопідготовки до лабораторних занять, поточного контролю, підсумкового модульного контролю. Посібник рекомендований студентам очної та заочної форм навчання, що вивчають дисципліни: «Фармацевтична ботаніка», «Медична ботаніка».