11-1Навчальний посібник до виконання післяаудиторної самостійної роботи з фармацевтичної ботаніки / Т. М. Гонтова, Л. М. Сіра –  Х. : Вид-во ПП Єсін, 2017. – 87 с.

Навчальний посібник призначений для виконання післяаудиторної самостійної роботи. Для кожної теми двох змістовних модулів приведено: основні теоретичні питання, опорний конспект, завдання до опрацювання теми, винесеної на самостійне вивчення, теми рефератів, тести різного рівня для самоконтролю успішності засвоєння матеріалу, включаючи базові тести крок -1. Надано рисунки таблиці, схеми, додаток і перелік рекомендованох літератури.