11-2Фармацевтична ботаніка. Методичні рекомендації з підготовки до аудиторних контрольних робіт та практичних занять  (для студентів заочної форми навчання) / Т. М. Гонтова, В. П. Руденко, Л. М. Сіра, В. П. Гапоненко, А. О. Мінаєва – Х. : НФаУ, 2017. – 65 с.

Методичні рекомендації для студентів заочного відділення усіх напрямків і спеціальностей відповідають типовій програмі. Видання містить інформацію щодо плану виконання студентами самостійної роботи,  завдань до лабораторних занять,  аудиторного контролю. Надано алгоритм пошуку на сайті кафедри питань щодо виконання самостійної роботи, наведено приклади. Методичні рекомендації містять також інформаційно-ілюстрований матеріал, перелік основної та додаткової літератури.