12Навчальна польова практика з фармацевтичної ботаніки. Методичні вказівки для студентів факультету ступеневої фармацевтичної освіти \ Т. М. Гонтова, Л. М.  Сіра,  В. П. Гапоненко. – Х. : НФаУ, 2017 – 36 с.

Методичні вказівки призначені  для студентів заочної форми навчання спеціальностей «Фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Клінічна фармація». Методичні вказівки є звітним документом з навчальної польової практики, передбачають знайомство з загальними положеннями,  тематичними планами, обов’язками щодо проходження навчальної польової практики, а також містять завдання з самостійної практичної роботи студентів.