2Медицинская ботаника = Botanique medicale = Medical botany : учеб. для студентов вузов / А. Г. Сербин, Л. М. Серая, Н. М. Ткаченко, Т. А. Слободянюк; под общ. ред. Л. М. Серой. – Х. : Изд–во НФаУ : Золотые страницы, 2003. – 364 с.

У підручнику викладено передбачений програмою теоретичний матеріал, базовий для професійно орієнтованих дисциплін, націлених на пізнання і раціональне використання рослинних ресурсів. Видання адаптовано для іноземних студентів, які володіють російською мовою. Матеріал наданий по розділах стисло, наочно, в доступній формі, з акцентом на медико-біологічні аспекти. Текст супроводжений 270 ілюстраціями, 10 схемами і таблицями. Підручник призначений студентам фармацевтичних вищих навчальних закладів і факультетів.