4

Ботаника. Учебно-полевая практика : учеб. пособие для студентов фармац. вузов и фак. / В. П. Руденко, А. Г. Сербин, Л. М. Городнянская и др.; под общ. ред. А.Г.Сербина и В.П. Руденко.– Х. : Изд-во НФАУ: Золотые страницы, 2001. – 338 с. 

Навчальний посібник включає 4 розділи, в яких викладено матеріал з екології рослин і геоботаніки, охорони природи, правил збору, методики гербаризаціі і фіксування рослинних об’єктів, проведення екскурсійно-лабораторних занять. Посібник призначений для іноземних і вітчизняних студентів фармацевтичних вузів, фармацевтичних факультетів медичних вузів, а також для викладачів, керівників баз практики і рекомендується для самостійної підготовки до навчально-польової практики з ботаніки. Посібник може бути використано студентами та викладачами вузів, в навчальну програму яких входить проведення навчально-польової практики з ботаніки, а також вчителями біології.