5

Атлас по анатомии растений (растительная клетка, ткани, органы): учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. Г. Сербін, Л. С. Картмазова, В. П. Руденко, Т. Н. Гонтовая. – Х. : Колорит, 2006. – 86 с.

Навчальний посібник включає 274 оригінальні кольорові мікрофотографії, що відображають будову клітини, тканин і вегетативних органів рослин. У ньому міститься інформація про будову і правила роботи зі світловим мікроскопом, про    мікроскопічні і гістохімічні методи вивчення рослинного матеріалу. Посібник призначається для студентів та викладачів фармацевтичних вузів, фармацевтичних факультетів медичних вузів, а також може бути використаний студентами біологічних факультетів університетів, педагогічних і сільськогосподарських вузів, коледжів, учнями та вчителями спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій.