6

Pharmaceutical botany: textbook / T.M. Gontova, A.H. Serbin, S.M. Marchyshyn et al.; edited by T.M. Gontova. – Ternopil: TSMU, 2013. – 380 p.

Це видання – перший вітчизняний підручник в Україні з фармацевтичної ботаніки написаний англійською мовою, який розроблений відповідно до вимог Болонської конвенції. У виданні висвітлено основні знання з макро – і мікроскопічного аналізу рослинних об’єктів. Наведено сучасні підходи до вивчення структури, хімічного складу функціонування рослинних клітин, тканин, органів, способів размноження рослин. Наведено сучасну класифікацію рослинного світу, застосування лікарських рослин, питання фітоекології і геоботаніки, збереження та раціонального використання рослин в Україні. Представлена класифікація, характеристика родин і видів лікарських рослин, які ростуть на території Україні з акцентом на їх хімічний склад та медико – біологічну дію. У підручнику використано 1367 авторських фотографій, 335 малюнків та 5 таблиць. У підручнику наведено питання для самоконтролю, тести, а також термінологічний словник, перелік рослин англійською та латинською мовами, список використаної літератури.

Видання призначене для вивчення основної дисципліни ботаніки і як довідник.