7Фармацевтична ботаніка : підруч. / А.Г. Сербін,  Л.М. Сіра, Т.О. Слободянюк; за ред. Л.М. Сірої. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2015. – 420 с.

Друге,  стереотипне видання затверджено МОЗ як базовий вітчизняний підручник з фармацевтичної ботаніки для студентів вищих фармацев-тичних навчальних закладів та фармацевтичних факультетів медивних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації.