7-1Збірник тесових завдань з поясненнями та ілюстраціями для контролю знань та підготовки до ліцензійного іспиту Крок 1 (ботаніка) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Укл. Т. М. Гонтова, Л. М. Сіра, Т. В. Опрошанська; за ред. Т. М. Гонтової, Л. М. Сірої. – Харків : Изд–во НФаУ : Золоті сторінки, 2015. – 168 с.

Видання складено згідно з діючими навчальними програмами з дисцплін «Фармацевтична ботаніка» і «Медична ботаніка» для спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів» вищих закладів освіта ІІІ-ІV рівнів акредитації, а ткаож відповідає вимогам цодо стандартизаціх системи оцінювання якості поточного навчання та ефективності засвоєння дисциплін. Рекомендовано студентам фармацевтичних вузів і факультетів для самостійної підготовки до поточного, підсумкового контролю знань та до ліцензійного іспиту Крок 1.