7-2Анатомія і морфологія рослин у рисунках / Укл. Т. М. Гонтова, В. П. Руденко, Л. М. Сіра, В. П. Гапоненко, А. Г. Сербін, Т. В. Опрошанська, В. В. Машталер, О. С. Мала, С. В. Романова. – Х. : НФаУ, 2014. – 63 с.

Навчальний посібник містить інформаційно-ілюстративний матеріал по розділах “Рослинна клітина”, “Рослинні тканини”, “Анатомія вегетативних органів”, “Морфологія вегетативних органів”, “Морфологія генеративних органів”. Посібник призначений для самопідготовки студентів до лабораторних занять, поточного контролю знань, здачі змістових модулів, підсумкового модульного контролю. Даний посібник рекомендовано студентам очної та заочної форм навчання, що вивчають дисципліни “Фармацевтична ботаніка” та “Медична ботаніка”.