Навчальна польова практика – ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ