Мала Ольга Сергіївна

Мала Ольга Сергіївна

МАЛА Ольга Сергіївна (06.08.1983., м. Кіров-2, Калузька обл., Росія) – кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри ботаніки НФаУ. У 2005р. закінчила Національний фармацевтичний університет. З 2005 по 2006р. – інтернатерн на базі Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів, з 2005 по 2010р. –  старший лаборант, з 2006 по 2010р. – аспірант, з 2010 асистент кафедри ботаніки. З 2013 року – відповідальна за оновлення та поповнення сайту кафедри, секретар методичних засідань кафедри. Веде практичні заняття з дисциплін фармацевтична та медична ботаніка для студентів спеціальностей «Фармація» денної форми навчання, проводить навчальну польову практику для студентів усіх спеціальностей.

Навчально-методична робота. Співавтор методичних видань, в т. ч. навчально-методичних рекомендацій для студентів факультету промислової фармації «Анатомія і морфологія рослин», (2013, 2014), приймає участь у перекладі українською мовою навчального посібника «Анатомія і морфологія у рисунках».

Науково-дослідна робота. Кандидатську дисертацію захистила на тему «Фармакогностичне вивчення кори та пагонів берези бородавчастої» (науковий керівник – проф. Хворост О.П.). Є автором технології одержання густого екстракту з кори берези бородавчастої. Співавтор 10 наукових праць, серед них – 1 патент, 5наукових статей, 5 тез доповідей. Науковий напрямок – хімічне дослідження БАР лікарських рослин та створення на їх основі лікарських препаратів.

Перелік основних наукових праць:

Статті:

  1. Мала О. С., Вивчення амінокислотного складу деяких видів сировини BetulaverrucosaEhrh. / О. С. Мала, О. П.Хворост // Фармаком. – 2007. – № 4. – С. 28–30.
  2. Мала О. С., Визначення деяких технологічних параметрів  кори берези бородавчастої BetulaverrucosaEhrh. / О. С. Мала, О. П. Хворост // Укр. журн. клін. та лаб. мед. – 2009. – Т. 4, № 3. – С. 58–59.
  3. Мала О. С., Визначення показників cтандартизації кори берези бородавчастої з різних регіонів заготівлі / О. С. Мала, О. П. Хворост // Фітотерапія. Часопис. – 2009. – № 4. – С. 72–73.
  4. Мала О. С.,Ліпофільні фракції кори та пагонів берези бородавчасто – перспективні джерела БАР / О. С. Мала, О. П. Хворост // Запорожский мед. журн. – 2010. – № 1. –– С. 75–76.
  5. Мала О. С., Порівняльний аналіз елементного складу кори берези бородавчастої з різних місць заготівлі / О. С. Мала, Т. М. Гонтова // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. Зб. наук. пр.– 2013. – Вип. 3 (117). – С. 28-32.
Print Friendly