Романова Світлана Вікторівна

Романова Світлана ВікторівнаРОМАНОВА Світлана Вікторівна (28.05.1982, м. Первомайський Харківської області), кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри ботаніки НФаУ. У 2004 закінчила Національний фармацевтичний університет. З того ж року працювала старшим лаборантом кафедри фармакогнозії НФаУ, з 2013 – асистент кафедри ботаніки. Веде практичні заняття з дисципліни фармацевтична ботаніка для студентів спеціальностей «Фармація» денної на заочної форм навчання, проводить навчальну польову практику для студентів усіх спеціальностей.

Навчально-методична робота. Співавтор 3 методичних видань, у т. ч. методичних рекомендацій щодо виконання та оформлення лабораторної і самостійної роботи з фармацевтичної ботаніки для студентів факультету рівневої  підготовки фармацевтичної освіти (2013), збірник тестових завдань з поясненнями та ілюстраціями для контролю знань та підготовки до ліцензійного іспиту Крок 1 (ботаніка) (2013), навчальний посібник «Анатомія і морфологія у рисунках».(2016).

Науково-дослідна робота. Кандидатську дисертацію захистила  на тему “Фармакогностичне дослідження представників роду сочевиця” (2012, науковий керівник – доц. Ковальов С. В.). Автор та співавтор 36 наукових праць, серед них – 2 патенти на винахід, 14 наукових статей, 20 тез науково-практичних конференцій. Науковий напрямок – фармакогностичне дослідження рослин України (родини бобові, ароїдні, айстрові).

 

Перелік наукових праць:

Патенти:

 1. Деклараційний патент № 27307. Спосіб одержання засобу з анаболічною активністю// С.В. Ковальов, Р.Ф. Єременко, О.М. Шаталова, С.В. Романова, В.М. Ковальов, Л.М. Малоштан. – Опубл. бюл. № 17 від 25.10.2007.
 2. Патент № 63766 Україна, МПК А 61 К 36 / 48, А 61 Р 1 / 16, А 61 Р 1 / 18, А 61 Р 29 / 00. Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з гепатопротекторною, анальгетичною активністю та регенеруючою дією на підшлункову залозу / С. В. Романова, В. М. Ковальов; С. В. Ковальов, А. Р. Грицик, В. М. Кравченко; патентовласник Нац. фармац. ун-т. – № u 201101350; заявл. 07. 02. 2011; опубл. 25. 10. 2011, Бюл. № 20.

Статті:

 1. Романова С.В., Ковальов С.В. Хімічне вивчення ліпофільної фракціі з трави Lens culinaris.// Фармацевтичний часопис. – 2009. – №2. – С. 15.
 2. Романова С.В, Ковальов С.В. Кількісне визначення фенольних сполук Lens culinaris // Вісник фармації. – 2009. – №2(38). – С. 24.
 3. Романова С.В, Ковальов С.В. Елементний склад Lens culinaris// Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – К., 2009. – Вип. 18, кн. 3. – С. 486 – 489.
 4. Романова С.В., Ковальов С.В. Вивчення амінокислотного складу трави Lens culinaris М. // Фармацевтичний часопис. – 2009. – №4(9). – С. 21 – 23.
 5. Федічева Ю.І., Романова С.В, Ковальов С.В. Хімічне вивчення ліпофільної фракції з пагонів ожини шорсткої // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – К., 2009. – Вип. 18, кн. 3. – С. 508 – 511.
 6. Ковалев С.В., Ткаченко А.І., Меркулов М.О., Романова С.В. До стандартизації лікарських форм люцерни посівної // Український біофармацевтичний журнал. – 2009. –  №5(5). – С. 26.
 7. Романова С.В., Демешко О.В., Ковальов В.М. Дослідження полісахаридів трави сочевиці харчової // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – К., 2010. – Вип. 19, кн. 3. – С. 663 – 667.
 8. Ковалев С.В., Ковальов В.М., Безугла О.М., Демешко О.В., Романова С.В.  Дослідження хімічного складу рослин роду Fabaceae – Fhaseolus L. // Вісник фармації. – 2010. – №4(64). – С. 46 – 49.
 9. Романова С. В. Стандартизація сухого екстракту з трави сочевиці харчової / С. В. Романова, С. В. Ковальов, В. М. Ковальов // Запорожский медицинский журнал. – 2012. – №4(73). – С. 121–123.
 10. Дученко М. А. До питання стандартизації сухого екстракту листя гледичії звичайної / М. А. Дученко, В. М. Ковальов, С. В. Романова // Запорожский медицинский журнал. – 2012. – № 4(73). – С. 99 – 100.
 11. Романова С. В. Фармакологічне дослідження сухого екстракту з трави сочевиці / С. В. Романова, М. А. Дученко, В. М. Ковальов // Український медичний альманах. – 2013. – Т. 16, № – С. 78 – 79.
 12. Романова С. В. Морфолого-анатомічне дослідження генеративних органів сочевиці харчової / С.В. Романова, М.А. Дученко, О.В. Гамуля, В.М. Ковальов // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2014. – № 1 (14). – С. 12 – 15.
 13. Ендеміки / Гонтова Т. М., Романова С. В. // Фармацевтична энциклопедія Романова С. В. Ендеміки. / Фармацевтична енциклопедія. Вид. ІІІ / Гол.редактор та автор передмови В.П.Черних. К. – «Моріон» 2014.
 14. Gontova T. N. Chromatography-mass-spectrometric determination of essential oijs components of wild lentils / N. Gontova, S. V. Romanova, V. P Gaponenko., V. V. Mashtaler // Фармация Казахстана. – 2015. – № 1. – P. 49.
Print Friendly