Ільїнська Нонна Ігорівна

Фото на сайт НоннаІЛЬЇНСЬКА Нонна Ігорівна (27.12.1990 м. Харків), аспірант кафедри ботаніки. У 2013 році закінчила Національний фармацевтичний університет. Працювала у Національному фармацевтичному університеті старшим лаборантом, з 2014 р. – аспірант кафедри ботаніки.

Науково-дослідна робота. Виконує кандидатську дисертацію на тему «Фармакогностичне вивчення сортів роду жоржина» (керівник – проф. Гонтова Т. М.). Співавтор 24 наукових праць, серед них – 1 на корисну модель, 1 інформаційний лист, 5 науковий статей, 17 тез науково-практичних конференцій.

Перелік наукових праць:

Патенти: 1. Патент на корисну модель. «Спосіб одержання інуліну з бульб жоржини німфейної для медичних цілей». / Ільїнська Н. І., Гонтова Т. М., Крюкова Я. С., Матковські А. – 24.06.2016, № 107819 бюлетень № 12.

Інформаційні листи: 1. Гонтова Т. М. Макро- та мікроскопічні ознаки бульб жоржини сорту Ken’s Flame : інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 316 / Т. М. Гонтова, Я. С. Крюкова, Л. М. Сіра та ін. – К., 2015. – Вип. 27. – 3 с.

Статті: 1. Гонтова Т. М., Ільїнська Н. І. Вивчення компонентного складу ефірної олії бульб жоржини німфейної Український біофармацевтичний журнал. – Х., 2013. – № 3. – С. 49–51.

  1. Гонтова Т. М., Ільїнська Н. І., Кічимасова Я. С. Вивчення вітамінного та елементного складу трави та бульб жоржини німфейної сорту Kens Flame Збір. наук. праць співробіт. НМАПО ім. П. Л. Шупика 2014. – Вип. 23, (4). – С. 245-249.
  2. Гонтова Т. М., Ільїнська Н. І., Грищенко І. В., Кічимасова Я. С. Вивчення гідроксикоричних кислот в бульбах ряду сортів роду жоржина Збір. наук. праць співробіт. НМАПО ім. П. Л. Шупика 2015 С. 109-112
  3. Ilyinska N. I., Gontova T. M., Kryukova Ya. S. The qualitative and quantitative analysis of volatile compounds of the herb of dahlia Nymphaeales of Ken’s Flame cultivar News of Pharmacy – № 4 (84), 2015. – P. 13-16.

 

 

Print Friendly