10 квітня 2013 р. відбулося засідання кафедри ботаніки НФаУ як опорної

Фото - методична робота

Організація, контроль і оцінювання самостійної позааудиторної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи (доповідач – методист каф. ботаніки НФаУ, к. фарм. н., доц. Руденко В. П.).
Організація, контроль і оцінювання самостійної позааудиторної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи (доповідач – методист каф. ботаніки НФаУ, к. фарм. н., доц. Руденко В. П.).
Викладання фармацевтичної ботаніки для англомовних іноземних студентів (доповідач – відпо-відальна за організацію навчального процесу для англомовних іноземних студентів на каф. ботані-ки НФаУ, к. фарм. н., доц. Кічимасова Я. С.).
Викладання фармацевтичної ботаніки для англомовних іноземних студентів (доповідач – відпо-відальна за організацію навчального процесу для англомовних іноземних студентів на каф. ботані-ки НФаУ, к. фарм. н., доц. Кічимасова Я. С.).
Особливості викладання фармацевтичної ботаніки для вітчизняних та іноземних студентів. Проблеми і перспективи (доповідач – д. біол. н., проф. каф. фармакогнозії і ботаніки Львівського НМУ ім. Д. Галицького Воробець Н. М.).
Особливості викладання фармацевтичної ботаніки для вітчизняних та іноземних студентів. Проблеми і перспективи (доповідач – д. біол. н., проф. каф. фармакогнозії і ботаніки Львівського НМУ ім. Д. Галицького Воробець Н. М.).
Навчальна польова практика з фармацевтичної ботаніки в умовах кредитно-модульної сис-теми (доповідач – відповідальна за навчально-польову практику на каф. ботаніки НФаУ, к. фарм. н., доц. Гапоненко В. П.).
Навчальна польова практика з фармацевтичної ботаніки в умовах кредитно-модульної сис-теми (доповідач – відповідальна за навчально-польову практику на каф. ботаніки НФаУ, к. фарм. н., доц. Гапоненко В. П.).
Методика проведення модульного контролю з фармацевтичної ботаніки та критерії оцінювання знань, практичних вмінь і навичок студентів (доповідач – к. мед. н., доц. каф. медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки Буковинського ДМА Степанчук В. В.).
Методика проведення модульного контролю з фармацевтичної ботаніки та критерії оцінювання знань, практичних вмінь і навичок студентів (доповідач – к. мед. н., доц. каф. медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки Буковинського ДМА Степанчук В. В.).
Практична підготовка студентів в навчально-тренінгових центрах (доповідач – зав. каф. фармації Івано-Франківського НМУ, д. фарм. н., проф. Грицик А.Р.).
Практична підготовка студентів в навчально-тренінгових центрах (доповідач – зав. каф. фармації Івано-Франківського НМУ, д. фарм. н., проф. Грицик А.Р.).
Під час засідання кафедри ботаніки НФаУ як опорної
Під час засідання кафедри ботаніки НФаУ як опорної
Під час засідання кафедри ботаніки НФаУ як опорної
Під час засідання кафедри ботаніки НФаУ як опорної
Під час засідання кафедри ботаніки НФаУ як опорної
Під час засідання кафедри ботаніки НФаУ як опорної
Фото на згадку
Фото на згадку
Print Friendly, PDF & Email