10 квітня 2013 р. відбулося засідання кафедри ботаніки НФаУ як опорної

Фото - методична робота

[img src=http://botany.nuph.edu.ua/wp-content/flagallery/method/thumbs/thumbs_method_01.jpg]1460Організація, контроль і оцінювання самостійної позааудиторної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи (доповідач – методист каф. ботаніки НФаУ, к. фарм. н., доц. Руденко В. П.).
[img src=http://botany.nuph.edu.ua/wp-content/flagallery/method/thumbs/thumbs_method_02.jpg]650Викладання фармацевтичної ботаніки для англомовних іноземних студентів (доповідач – відпо-відальна за організацію навчального процесу для англомовних іноземних студентів на каф. ботані-ки НФаУ, к. фарм. н., доц. Кічимасова Я. С.).
[img src=http://botany.nuph.edu.ua/wp-content/flagallery/method/thumbs/thumbs_method_03.jpg]510Особливості викладання фармацевтичної ботаніки для вітчизняних та іноземних студентів. Проблеми і перспективи (доповідач – д. біол. н., проф. каф. фармакогнозії і ботаніки Львівського НМУ ім. Д. Галицького Воробець Н. М.).
[img src=http://botany.nuph.edu.ua/wp-content/flagallery/method/thumbs/thumbs_method_04.jpg]472Навчальна польова практика з фармацевтичної ботаніки в умовах кредитно-модульної сис-теми (доповідач – відповідальна за навчально-польову практику на каф. ботаніки НФаУ, к. фарм. н., доц. Гапоненко В. П.).
[img src=http://botany.nuph.edu.ua/wp-content/flagallery/method/thumbs/thumbs_method_05.jpg]480Методика проведення модульного контролю з фармацевтичної ботаніки та критерії оцінювання знань, практичних вмінь і навичок студентів (доповідач – к. мед. н., доц. каф. медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки Буковинського ДМА Степанчук В. В.).
[img src=http://botany.nuph.edu.ua/wp-content/flagallery/method/thumbs/thumbs_method_06.jpg]431Практична підготовка студентів в навчально-тренінгових центрах (доповідач – зав. каф. фармації Івано-Франківського НМУ, д. фарм. н., проф. Грицик А.Р.).
[img src=http://botany.nuph.edu.ua/wp-content/flagallery/method/thumbs/thumbs_method_07.jpg]380Під час засідання кафедри ботаніки НФаУ як опорної
[img src=http://botany.nuph.edu.ua/wp-content/flagallery/method/thumbs/thumbs_method_08.jpg]340Під час засідання кафедри ботаніки НФаУ як опорної
[img src=http://botany.nuph.edu.ua/wp-content/flagallery/method/thumbs/thumbs_method_09.jpg]310Під час засідання кафедри ботаніки НФаУ як опорної
[img src=http://botany.nuph.edu.ua/wp-content/flagallery/method/thumbs/thumbs_method_10.jpg]443Фото на згадку
Print Friendly