ЯРЕМЕНКО Максим Сергійович (18.12.1992 м. Буча), аспірант кафедри ботаніки. У 2011 році закінчив Житомирський фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича за спеціальністю «Фармація». У 2015 році отримав диплом спеціаліста за спеціальністю «Фармація» Національного фармацевтичного університету, після чого  у 2016 р. здобув кваліфікацію магістра фармації. У 2015-2016 рр. працював у Національному фармацевтичному університеті старшим лаборантом, з 2016 р. – аспірант кафедри ботаніки.

Науково-дослідна робота. Виконує кандидатську дисертацію на тему “Фармакогностичне вивчення кореневищ і листя лепехи звичайної та  отримання субстанцій різної біологічної дії” (керівник – проф. Гонтова Т. М.). Співавтор 15 наукових праць, серед них – 2 наукові статті, 13 тез науково-практичних конференцій.

Перелік наукових праць:

 Статті:

 1. Гонтова Т.М. Хромато-мас-спектрометричне вивчення летких сполук кореневищ лепехи звичайної / Т.М. Гонтова, М.С. Яременко // Збірник наук. праць співробітників НМАПО ім. – Шупика. Київ – 2015 – Вип.24, книга 5. – С. 77-82.
 2. Підходи до розробки монографії «Лепехи звичайної кореневища» для включення у Державну фармакопею  України / М. С. Яременко, Т. М. Гонтова, Л. М. Сіра та ін. // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2017. – № 1 (49). – С. 22–26.

Тези:

 1. Yaremenko M. S. Research of vitamin composition in leaves Acorus Calamus / M. S. Yaremenko, M. Gontova // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXIII International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 21, 2016). In 2 vol. Vol.1. – Kharkiv : Publishing Office NUPh, 2016. – 433 P.
 2. Маслій Ю.С Визначення антимікробної активності густих екстрактів кореневищ лепехи та бруньок сосни / Ю.С. Маслій, О.А.Рубан, Т.М.Гонтова, Н.І.Філімонова, М.С. Яременко // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної internet-конференції (м. Харків, 21-23 березня (2016 р.) / редкол. : Т. М. Гонтова, А. О. Мінаєва, Н. І. Ільїнська. – Х. : НФаУ, 2016. – 297 с. (Серія. «Наука»)
 3. Яременко М.С. Изучение аминокислотного состава корневищ аира болотного / Внедрение достижений медицинской науки в клиническую практику // Сборник материалов Х научно-практической конференции молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с международным участием. Душанбе, 2015 – С.371
 4. Яременко М.С., Гонтова Т.М. Порівняльний аналіз амінокислотного складу листя та кореневищ лепехи звичайної // Промислова фармація: Етапи становлення та майбутнє: збірник наукових праць. – X.: Вид-во НФаУ, 2017. – с. 137-140
 5. Яременко М.С., Гонтова Т.М. Контороль якості препаратів на основі лепехи звичайної // Матеріали Vнауково-практичної конференції Школи молодих науковців ПАТ «Фармак». Київ, 2017 – с. 49-51
 6. Yaremenko M. S. Research elemental composition of domestic raw acorus calamus rhizomes // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 20, 2017) in 2 vol., Vol.1. – Kh.: Publishing Office NUPh, 2017. – P. 144 – 145
 7. М.С. Яременко. Накопление тяжелых металлов в почках сосны обыкновенной в зависимости от места произрастания // Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации, Тошкент фармацевтика институти Илмий кенгашининг 2015 йил 13-октябрдаги 3-сон қарори билан чоп этишга тавсия этилган. – с. 98-100
 8. Development of method quantitative determination for phenylephrine hydrochloride in nasal drops / O. V. Kryvanych, M. S. Yaremenko, N. Yu. Bevz, V. V. Grinenko // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, April 23, 2015, Kharkiv. – Kh.: NUPh, 2015. – P. 132.
 9. Гонтова Т. М. Хвоя і бруньки сосни звичайної – перспективні види вітчизняної сировини для розробки фітосубстанцій на їх основі / Т. М. Гонтова, М. С. Яременко, А. В. Пристенська // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю (10–11 листоп. 2016 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – с. 38-39.
 10. Yaremenko M. S. Research labeling children’s disposable diapers / M. S. Yaremenko, T. V. Diadiun // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, April 23, 2015, Kharkiv. – Kh.: NUPh, 2015. – P. 559.
 11. Яременко М.С., Гонтовая Т.Н. Витаминный состав отечественного сырья корневищ аира обыкновенного // Сборник IV международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Наука и медицина: современный взгляд молодежи» Алматы, 20-21 апреля 2017 года. – С. 306-307
 12. Яременко М.С., Гонтова Т. М., Сіра Л.М. Азарон. Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради та автор передмови В. П. Черних.