Гордєй Карина Романівна

Аспірант кафедри ботаніки

Науковий профіль:

ГОРДЄЙ Карина Романівна (28.09.1995, м. Харків) – аспірант кафедри ботаніки. Закінчила коледж Національного фармацевтичного університету (2013 р.), Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Фармація» (2017 р.). Працювала старшим лаборантом кафедри ботаніки (2017 – 2018 рр.).
З 2019 р. працює асистентом кафедри ботаніки НФаУ.
Організаційна робота. Була членом організаційного комітету студентської конференції НФаУ (2017р., 2018р.), організаційного комітету з організації 20-річчя Дня фармацевтичного працівника України (2019р.), організаційного комітету ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Ботаніка» 2019 р. Була членом Вченої Ради НФаУ (2017-2019 рр.). Є членом Ради молодих вчених НФаУ.
Науково-дослідна робота. Виконує кандидатську дисертацію на тему «Фармакогностичне вивчення маруни дівочої та створення лікарських засобів на її основі» (керівник – проф. Гонтова Т. М.). За результатами науково-дослідної роботи має 17 наукових праць, серед них: 4 наукові статті та 13 матеріалів конференцій.

Перелік наукових праць.

Тези:

  1. Gordey K. R., Gontova T. N. Prospects for pharmacognostic research of Tanacetum parthenium. Topical issues of new drugs development: Abstracts of XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, April 20, 2017.Kharkiv, NUPh: V. 1, p.67.
  2. Гордєй К. Р., Гонтова Т. М. Підбір екстрагенту та вивчення числових показників трави маруни дівочої. Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: III Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 14-15 листоп. 2017 р. Харків, 2017. С. 60-61.
  3. Гордей К. Р., Гонтова Т. Н. Исследование минерального состава травы tanacetum parthenium. XVII Международная конференция «Студенческая медицинская наука XXI века», 15-16 ноября 2017, г. Витебск: ВГМУ, 2017. С. 85-86.
  4. Гордєй К. Р., Гонтова Т. М. Визначення технологічних параметрів трави маруни дівочої. II Міжнародна науково-практична дистанційна конференція «Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів», 1-2 березня 2018, м. Харків: НФаУ, 2018. С. 69-70.
  5. Гордєй К. Р., Золотайкіна М. Ю., Гонтова Т. М. Сесквітерпенові лактони маруни дівочої. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій», 12-13 квітня 2018 р., м. Харків: НФаУ, 2018. С.262-263.
  6. Hordiei K. R., Gontova T. M. Pigments of Tanacetum parthenium herb. Topical issues of new drugs development: Abstracts of XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, April 18-20, 2018 ‒ Kharkiv, NUPh, 2018. V. 1. – p. 38-39.
  7. Hordiei K. R., Gontova T. M, Kotova E. E. Analysis of hydroxycinnamic acids content of the feverfew herb depending on the place of cultivation: Abstracts of 9th international conference of Pharmacy Science and practice, November 9, 2018 – Kaunas, Lithuania, 2018. p.
  8. Гордєй К. Р., Гонтова Т. М. Товарознавчий аналіз серій трави маруни дівочої. IІI Міжнародна науково-практична internet-конференція «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин», 26-28 листопада 2018 р., м. Харків, НФаУ, 2018. С. 57.
  9. Гордєй К.Р., Гонтова Т.М., Котова Е.Е., Кириченко І.В., Міщенко О.Я. Перспективи комплексного використання трави маруни дівочої для створення екстрактів з анальгетичною та протизапальною дією. Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 вересня 2019 р, НФаУ, С. 279-280.
  10. Karina Hordiei, Tetiana Gontova, Elina Kotova, Mariia Velia, Olena Ruban. Research on the chemical composition and standartisation of the feverfew thick extract. 10th International Pharmaceutical Conference «Sciences and Practice», November 15, 2019 – Kaunas, Lithuania, 2019. p. 32.