Студентське наукове товариство кафедри ботаніки

Відповідальний за СНТ: Михайленко О.О., асистент кафедри ботаніки, к.фарм.н.

Студентське наукове товариство кафедри ботаніка, 2019-2020 н.р.

Одним з найважливіших компонентів підготовки молодих фармацевтичних фахівців є різні форми спільної наукової роботи студентів і викладачів, спрямовані на вироблення вміння постійно вдосконалювати свої знання, виховання творчого підходу до професійної діяльності. Науковий студентський гурток почав свою діяльність в 60-і роки з моменту заснування Харківської школи морфолого-анатомічного аналізу рослин і лікарської рослинної сировини на кафедрі ботаніки. Наукові роботи студентів виконувалися під керівництвом П.М. Ляпунова, Л.С. Картмазово, Л.М. Городнянської, А.Г. Сербіна, Л.М. Сірої, В.П. Руденко. З 1996 по 2008 рр. роботу наукового ботанічного гуртка очолювала проф. А. П. Хворост, потім доц. М. А. Кулагіна (2008 – 2012 рр.), асистент О.О. Михайленко (2012-2014 рр.), асистент А.А. Мінаєва (2015-2018 рр.), асистент Іллінська Н.І. (2018-2019). Робота студентського наукового гуртка завжди була і є невід’ємною частиною позааудиторних занять зі студентами на кафедрі ботаніки Національного фармацевтичного університету.

Робота багатьох викладачів кафедри починалася з роботи саме в студентському гуртку. Вони виконували реферативні і експериментальні роботи, писали дипломні роботи, а потім – захищали кандидатські і докторські дисертації, і тепер є наставниками молоді. Слід відмітити вклад у розвиток науки кафедри таких викладачів та вчених, як завідувач кафедри ботаніки, доктора фармацевтичних наук, професора Тетяни Миколаївни Гонтової, проф. Сербіна Анатолія Гавриловича, доцентів Валентини Петрівни Гапоненко, Філатової Ольги Віталіївни, Степанової Світлани Іванівни, Ольги Сергіївни Малої, Проскуреної Ксенії Ігорівни, Машталер Вікторії Віталіївни, асистентів Ольга Олександрівни Михайленко, Романової Світлани Вікторівни, Козири Софії Андріївни. Наукова робота студентів проводиться за певними науковими напрямами в рамках студентського наукового гуртка, а саме вивчення хімічного складу, стандартизація, анатомічне та мікроскопічне вивчення лікарської рослинної сировини, поширених на території України. Це види родин Betulaсеае, Caprifoliaceae, Aceraceae, Ulmaceae, Violaceae, Asteraceae, Boraginaceae, Iridaceae, Pinaceae і ін. В СНТ беруть участь студенти 2-5 курсів.

Студенти наукового гуртка виконують експериментальні дослідження в наукових лабораторіях кафедри ботаніки, а також в лабораторіях суміжних кафедр університету і в науково-дослідних лабораторіях, працюють на фармакопейних ділянках ботанічного саду НФаУ. Підсумки найбільш актуальних тем наукових досліджень відображаються студентами і молодими вченими кафедри ботаніки в написання тез, статей, дипломних робіт, участі в конкурсах, конференціях, з’їздах. Своє наукове розвиток в студентських гуртках почали Гордій Карина, Котов Семен, Єременко Максим, які зараз вже є аспірантами кафедри ботаніка. Майбутнє усіх досвідчених та талановитих вчених та викладачів кафедри ботаніки закладалось саме у студентському науковому гуртку!

Напрямки роботи:

  1. Макро- та мікроскопічний аналіз лікарської рослинної сировини;
  2. Фармакогностичне вивчення перспективної лікарської рослинної сировини;
  3. Розробка та валідація методик ідентифікації та кількісного визначення біологічно активних речовин в лікарській рослинній сировині;
  4. Розробка та впровадження монографій на лікарську рослинну сировину для Державної фармакопеї України;
  5. Розробка технології отримання фітосубстанцій з лікарської рослинної сировини;
  6. Розробка методів контролю якості фітосубстанцій та препаратів на основі лікарської рослинної сировини;
  7. Фіторізноманіття (рідкісних і лікарських видів рослин та рослинних угруповань) об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) та перспективних для заповідання територій.