ГОНТОВА Тетяна Миколаївна, завідувач кафедри ботаніки, професор, доктор фармацевтичних наук

ГОНТОВА Тетяна Миколаївна

Науковий профіль:

Е-mail:  tetianaviola@ukr.net

ГОНТОВА Тетяна Миколаївна (04.04.1969, м. Харків) – доктор фармацевтичних наук (2012), професор, завідувач кафедри ботаніки (з 2012). Закінчила Харківський фармацевтичний інститут (1991р.). Працювала старшим лаборантом кафедри ботаніки (1991 – 1993р.), аспірант (1993 – 1996 р.), асистентом (1996-2001 р.),  доцентом (2001 – 2012 р.). З 2012 р. очолює кафедру ботаніки.

Підвищення кваліфікації. Актуальні питання якості та стандартизації в фармацевтичній галузі (2004); Перепідготовка з підвищення кваліфікації (Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ) (2010); Лекторська майстерність викладача (Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ) (2015 р.); Стандартизовані методи діагностики якості підготовки фахівців галузі знань «Охорона здоров’я» (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, факультет підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів Інституту післядипломної освіти) (2016 р.); Інформаційні та комунікативні технології дистанційного навчання: e-Tutor (Навчально-науковий інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти) (2016 р.).

Навчально-методична робота. Співавтор 7 типових і 38 робочих програм з профільних дисциплін. У співавторстві підготовлено блоки навчально-методичної літератури українською, англійською та російською мовами з дисциплін «Фармацевтична ботаніка», «Медична ботаніка» та інші (кількість навчально-методичних видань 147); приймала участь у розробці дистанційного курсу “Фармацевтична ботаніка”, що відповідає вимогам “Положення про експертизу ДК в НФаУ” та рекомендований для використання у навчальному процесі, що підтверджено Сертифікатом  (13 лютого 2019 р.).

Організаційна робота. Є членом Вченої ради НФаУ, апробаційних комісій НФаУ зі спеціальностей 15.00.01 та 15.00.02,  об’єднаної ради факультетів, циклової методичної ради НФаУ. Була членом Організаційного комітету з підготовки проведення VIII Національного з’їзду фармацевтів України (2016 р.), членом організаційного комітету з організації 20-річчя Дня фармацевтичного працівника України (2019 р.)  Була головою журі І та ІІ турів Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Ботаніка» (2019 р.), працювала у складі робочої групи ІІ туру  Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Лабораторна діагностика» (2019 р.). У 2012, 2014, 2018 роках була головою оргкомітетів I, II та ІІІ Міжнародних науково-практичних internet-конференцій «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин».

З 2013 року член фахової експертизи тестових матеріалів ліцензійних іспитів «Крок-1» для спеціальності «Фармація» з Ботаніки. З листопада 2017 року – Голова фахової експертизи тестових матеріалів ліцензійних іспитів «Крок-1» для спеціальності «Фармація» з Ботаніки.

У рамках роботи кафедри як опорної з дисциплін “Фармацевтична ботаніка” і “Медична ботаніка” для однопрофільних курсів медичних закладів України (наказ МОЗ України №352 від 27 листопада 1998 р.) координує співпрацю кафедр ВНЗ де вивчають дисципліну «Фармацевтична ботаніка».

Нагороджена почесною грамотою харківської обласної ради (2015), почесною грамотою об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України (2016), Почесною грамотою НФаУ (2018 р., 2019 р.), Подякою НФаУ (2018 р., 2019 р.).

У 2014 році ім’я Гонтової Т.М. внесено до «Золотої книги пошани» за вагомий внесок у розвиток університету.

Науково-дослідна робота. Здійснює науково-дослідну роботу за напрямом: «Фармакогностичне дослідження лікарської рослинної сировини та розробка фітотерапевтичних засобів на їх основі» (№ державної реєстрації 0114U000946). Підготувала трьох магістрантів, чотирьох дипломників, трьох кандидатів наук (Золотайкіна М. Ю. (2017 р.)), (Ільїнська Н. І. (2018 р.), Соколова О.О. (2019 р.). Є науковим керівником 4 аспірантів. Яременко М. С. «Фармакогностичне вивчення кореневищ і листя лепехи звичайної і отримання субстанцій різної біологічної дії»;  Гордєй К. Р. «Фармакогностичне вивчення маруни дівочої та створення лікарських засобів на її основі»; Котов С.А. «Аналітичне забезпечення фармацевтичної розробки рослинного засобу десенсибілізуючої дії»; Таллер О.Ю. «Фармакогностичне вивчення вічнозелених видів роду Rododendron». За результатами науково-дослідної роботи має більше 274 наукових праць, серед них: 19 патентів, 6 інформаційних листів, 82 наукових статей та більше 167 матеріалів конференцій.

Членство у фахових асоціаціях: Міжнародна асоціація фармацевтів (FIP 2013-2015 р.); Комісія медичних наук Польської Академії Наук у Любліні (2013-2014 р.), Українське ботанічне товариство (1996-2020 р.)

Підручник з грифом МОЗ:

Pharmaceutical botany : textbook / T. M. Gontova, A. H. Serbin, S. M. Marchyshyn et. al. ; edited by T. M. Gontova. – Ternopil: TSMU, 2013. – 380 p.

Навчальні посібники з грифом МОЗ:

 1. Атлас по анатомии растений (растительная клетка, ткани, органы) / А. Г. Сербін, Л. С. Картмазова, В. П. Руденко, Т. М. Гонтова : навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів. – Х.: Колорит, – 86 с.: іл. – Текст: рос.
 2. Збірник тестових завдань з поясненнями та ілюстраціями для контролю знань та підготовки до ліцензійного іспиту Крок 1 (ботаніка) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [уклад.: Т. М. Гонтова, Л. М. Сіра, Т. В. Опрошанська та ін.]; за ред. Т. М. Гонтової, Л. М. Сірої. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2015. – 168 с.
 3. Фотогербарий лекарственных растений = Photoherbarium of medicinal plants : учеб. пособие для студентов вузов / Т.Н. Гонтовая, А.Г. Сербин, В.П. Руденко и др. ; под общ. Ред. Т.Н. Гонтовой, В.П. Руденко. – Харьков. : НФаУ : Золотые страницы, 2017. – 240 с. – Текст парал. : рус., англ.

Словники:

 1. Енциклопедичний тулмачний словник фармацевтичних термінів : україно-латинсько-російсько-англійський : [навч. Посібн. Для студ. Вищих навч. закладів] / [уклад.: І.М. Перцев, Є.І. Світлична, О.А. Рубан та ін.] ; за ред. Проф. В.П. Черниха. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 824 с.
 2. Англо-український та українсько-англійський словник із фармацевтичної технології «Крок 1. Фармація» = English-Ukrainian and Ukrainian-English Dictionary of Pharmacy Terminology «Krok 1. Pharmacy» : прибл. 15500 термінів / уклад.: А.А. Котвіцька, А.І. Федосов, Т.В. Крутських та ін. – Харків: НФаУ, 2019. – 248 с.

Основні навчально-методичні посібники та методичні рекомендації 2019 р.:

 1. Гонтова Т. М. Анатомія, морфологія та систематика рослин. Основи фітоекології і фітоценології: метод. рек. до викон. аудит. та позааудит. роботи для здобув. вищ. осв. 2 курсу спец. «Фармація, промислова фармація» освіт. програм «Фармація», «Клінічна фармація» / Т. М. Гонтова, В. П. Руденко, С.В. Романова. – Х. : НФаУ, 2019. – 113 с.
 2.  Гонтова Т. М. Фармацевтична ботаніка: структурна ботаніка та систематика рослин. Основи фітоекології : метод. рек. до викон. аудит. та позааудит. роботи для здобув. вищ. осв. 1 курсу спец. «Фармація, промислова фармація» освіт. програми «Фармація» (для молодших спеціалістів за напрямками «Медицина» і «Фармація») / Т. М. Гонтова, В. П. Руденко, О. В. Філатова. – Х. : НФаУ, 2019. – 122 с.
 3. Фармацевтична ботаніка. Репродуктивні органи квіткових. Систематичний огляд лікарських рослин : [електронні ресурси] метод. рек. до виконання лабораторної та позааудиторної роботи для здобувачів вищої освіти 1 курсу спеціальності «Фармація, промислова фармація» освітньої програми «Технології парфумерно-косметичних засобів» / Т. М. Гонтова, В. П. Руденко, О. В. Філатова, Н. І. Ільїнська. – Електронні данні. – Харків : НФаУ, 2019. – Мережне електронне видання. – Назва з тит. екрана. – Режим доступу : http://lib.nuph.edu.ua/.
 4.  Гонтова Т. М. Фармацевтична ботаніка. Анатомія, морфологія та систематика рослин з основами фітоекології і фітоценології: метод. рек. до викон. аудит. та позааудит. роботи / Т. М. Гонтова, В. П. Руденко, О. В. Філатова. – Харків : НФаУ, 2019. – 119 с.
 5. Гонтовая Т.Н. Фармацевтическая ботаника. Анатомия, морфология и систематика растений с основами фитоэкологии и фитоценологии : метод. рекомендации к выполнению внеаудиторной и аудиторной работы / Т. Н. Гонтовая, В. П. Гапоненко, В. П. Руденко, К. И. Проскурина. – Харьков : НФаУ, 2019. – 90с.
 6. Gontova T. M. Pharmaceutical botany. Anatomy, morphology and plant systematics : methodical instruction for practical classes for higher education students  of  the 2nd course / T. M. Gontova, V. P. Gaponenko, V. V. Mashtaler, O. S. Mala. – Kh. : NUPh, 2019. – 78 p.
 7. Гонтова Т. М. Фармацевтична ботаніка. Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи та практичних занять здобувачами вищої освіти заочної форми навчання / Т. М. Гонтова, В. П. Гапоненко, В. П. Руденко, О. С. Мала. – Харків : НФаУ, 2019. – 64 с.

Перелік основних наукових праць:

 1. Гонтова Т. М. Порівняльний аналіз монографії Європейської Фармакопеї «Wild pansy» та статті ГФ XI «Трава фиалки» / Т. М. Гонтова, А. Г. Котов, О. П. Хворост // Збірник наукових праць «Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології». Вип. № 1 (109). – 2012. –– С. 294 – 303.
 2. Гонтова Т.М. Хімічне вивчення ліпофільних екстрактів з сировини рослин родин Violaceae та Boraginaceae / Т.М. Гонтова, В.П. Гапоненко, В.В. Машталер // Збірник наукових праць «Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наукових праць». – 2012. – Вип. 4 (112). – С. 247-253.
 3. Гонтова Т. М. Порівняльне вивчення анатомічної будови листків дев’яти видів родини пасльонові / Т. М. Гонтова, В. А. Міщенко, Ю. А. Прокопенко // Фітотерапія часопис. – 2012. – № 4 – С. 34 – 42.
 4. Гонтовая Т. Н. Содержание фенольных соединений в цветках культивированных фіалок / Т. Н.Гонтовая, Е. Д. Мишнева // Сборник материалов «Инновационные процессы в лекарствоведении», 18-19 декабря 2012, Ярославль. – 2012. – С. 82–84.
 5. Гонтова Т. М. Динаміка накопичення основних діючих речовин у коренях живокосту лікарського / Т. М. Гонтова // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 2. – С. 46 – 47.
 6. Гонтова Т. М. Макро- та мікроскопічні ознаки коренів живокосту лікарського і шорсткого / Гонтовая Т. Н. // Збірник наукових праць «Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології». – Вип. № 6 (114). – 2012. – С. 40–45.
 7. Гонтова Т. М. Вивчення органічних кислот та вітамінів в сировині представників родів Symphytum та Echium / Т. М. Гонтова // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 1 (25). – С. 44-46.
 8. Gontovaya, T. Morphological and anatomical research of Jerusalem artichoke’s inflorencence / T. Gontovaya, Ya. Kichimasova, O. Sokolova // Modern Phytomorphology. – 2013. – № 4. – Р. 69-74.
 9. Гонтова Т. М. Амінокислотний склад густих екстрактів з трави та коренів живокосту шорсткого. / Т. М. Гонтова // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки і практики. – № 2. – 2013. – С. 4-6.
 10. Гонтова Т. М. Вивчення амінокислотного складу густих екстрактів з трави та коренів живокосту лікарського. / Т. М. Гонтова // Український медичний альманах. – № 2 (T.16) – 2013. – С. 22-24.
 11. Кічимасова Я.С. Визначення макро- та діагностичних ознак кошиків соняшника однорічного / Я.С. Кічимасова, Гонтова Т.М., О.О. Соколова // Вісник фармації. – № 3(75). – 2013. – С. 45-49.
 12. Гонтова Т.М. Дослідження полісахаридів синяка звичайного / Т.М. Гонтова // Збірник наукових праць «Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наукових праць». – 2013. – Вип. 2 (16). – С. 132-138.
 13. Гонтова Т.М. Вивчення органічних кислот та вітамінів в сировині представників родів Symphytum та Echium / Т.М. Гонтова // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 1 (25). – С. 44-46.
 14. Gontova T.N. Comparative morphological and anatomical study of leaves and stems of  iris pseudacorus and  iris sibirica International / N. Gontova, O. A. Zatylnikova // Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences   2013. –  Vol. 5, (3) – Р. 574-578.
 15. Гонтова Т.М. Перспективи вивчення розеткового листя бораго лікарського / Т.М. Гонтова, В.В. Машталер // Фармацевтичний часопис – № 3(27). – 2013. – С.6-8.
 16. Потішний І. М. Морфолого-анатомічне дослідження підземних органів дягеля ікарського [Електронний ресурс] / І. М. Потішний, С. М. Марчишин, Т. М. Гонтова // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 4. – С. 21–23.
 17. Гонтова Т. М., Ільїнська Н. І. Вивчення компонентного складу ефірної олії бульб жоржини німфейної. Український біофармацевтичний журнал. 2013. №3 (26). С. 49–51.
 18. Мала О.С. Порівняльний аналіз елементного складу кори берези бородавчастої з різних місць заготівлі / О. С. Мала, Т.М. Гонтова // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: збірник наукових праць. Київ – Луганськ. – 2013. – Вип. 3 (117). – С. 28 – 32.
 19. Гонтовая Т. Н. Изучение органических и жирных кислот, компонентов эфирного масла в клубнях подсолнечника клубненосного /  Т. Н. Гонтовая, Я. С. Кичимасова, О. А. Соколова // Весник Волгоградского государственного медицинского университета / Юбилейная Всеросийская научно-практическая конференція «Геномные и протеомные технологи при создании лекарственных средств», 6-8 ноября 2013. – г. Волгоград, 2013 – С. 28 – 30.
 20. Гонтова Т.М. Дослідження компонентного складу ефірної олії листя лепехи звичайної / Т.М. Гонтова, О.Ю. Таллер // Збірник наук. праць співробітників НМАПО ім. П. Л. – Шупика. Київ –– 2014 – Вип. 23, книга 4. – С. 254-259.
 21. Гонтова Т.М. Порівняльний аналіз жирно кислотного складу органів соняшника однорічного / Т.М. Гонтова, О. О. Соколова // Збірник наук. праць співробітників НМАПО ім. П. Л. – Шупика. Київ –– 2014 – Вип. 23, книга 4. – С. 250-254.
 22. Гонтова Т.М. Вивчення вітамінного та елементного складу трави та бульб жоржини німфейної сорту Ken’s Flame / Т.М. Гонтова, Я.С. Кічимасова, Н.І. Ільїнська // Збірник наук. праць співробітників НМАПО ім. П. Л. – Шупика. Київ –– 2014 – Вип. 23, книга 4. – С. 245-250.
 23. Гонтова Т. М., Ільїнська Н. І., Кічимасова Я. С. Вивчення вітамінного та елементного складу трави та бульб жоржини німфейної сорту Ken’s Flame Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. 2014. Вип.23, кн. 4. С. 245-
 24. Соколова О.О. Порівняльний аналіз жирнокислотного складу органів соняшника однорічного / О.О. Соколова, Т.М. Гонтова // Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П.Л.Шупика. – 2014. – №23 (4). – С. 250–253.
 25. Kulagina M.A. Morpho-anatomic investigation of vegetative organs of water avens (Geum rivale L.) / M.A. Kulagina, S.A. Kozyra, E.V. Radko and N. Gontova // International Journal of Pharmaceutical Sciens and Research 2015. –  Vol. 6, (1) – Р. 111-116.
 26. Марчишин С. М., Морфолого-анатомічне дослідження бедринцю ломикаменевого (Pimpinella saxifraga L.). // С. М. Марчишин, Т. М. Гонтова, Е. А. Панасюк // Фармацевтичний Часопис – № 2 (34). – 2015. – С. 9-17.
 27. Золотайкіна М.Ю. Порівняльний аналіз компонентного складу ефірної олії у квітках та листках пижмо звичайного / М.Ю. Золотайкіна, Т.М. Гонтова // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім.. П.Л. Шупика. – 2015. – вип. 24. – с. 67–72.
 28. Ільїнська Н.І. The qualitative and quantitative analysis of volatile compounds of the herb Dahlia nymphaeales of Ken’s Flame cultivar / Н.І. Ільїнська, Т.М. Гонтова, Я.С. Крюкова // Вісник фармації. – № 4 (84). – 2015. – С. 13-17.
 29. Проскурова Я.О. Стандартизація трави золототисячника за макроскопічними і мікроскопічними характеристиками / Проскурова Я.О., Губарь С.М., Гонтова Т.М., ЄвсєєваЛ.В. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика 2015 року. – Випуск 24(5). – С.194–200.
 30. Актуальні питання щодо розробки монографії «Трава золототисячника» до Державної Фармакопеї України / Я. О. Проскурова, С. М. Губарь, Т. М. Гонтова, Е. Е. Котова, , Л. В. Євсєєва, А. Г. Котов // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 2.(40) – С. 28–31.
 31. Гонтова Т.М. Хромато-мас-спектрометричне вивчення летких сполук кореневищ лепехи звичайної / Т.М. Гонтова, М.С. Яременко // Збірник наук. праць співробітників НМАПО ім. Шупика– Вип.24 (5). – 2015. – С. 77-82.
 32. Гонтова Т. М. Порівняльний аналіз компонентного складу ефірної олії кошиків та листків соняшника однорічного / Т. М. Гонтова, О. С. Мала, О. О. Соколова //  Збір. наук. праць співробіт. НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2015. – Вип. 24, (5). – С. 72–77.
 33. Золотайкіна М. Ю. Визначення підходів до розробки монографії «Пижмо квіток» до ДФУ / М.Ю. Золотайкіна, Гонтова Т.М., Губарь С.М., Котов А.Г., Котова Е.Е. // журн. «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації». – 2015. – № 6 (44). – с. 9–12.
 34. Вивчення гідроксикоричних кислот в бульбах ряду сортів роду жоржина / Гонтова Т. М., Ільїнська Н. І., Грищенко І. В., Кічимасова Я. С. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. Вип. 24 (5). С.109-113.
 35. Ilyinska N. I. The qualitative and quantitative analysis of volatile compounds of the herb of dahlia Nymphaeales of Ken’s Flame cultivar / N. I. Ilyinska, M. Gontova, Ya. S. Kryukova // News of Pharmacy – № 4 (84), 2015. – P. 13-16.
 36. N. Gontovaya. Chromatography-mass-spectrometric determination of the essential oils components of the wild lentils / Gontovaya T.N., Romanova S.V., Gaponenko V.P., Mashtaler V.V. // Фармация Казахстана. – № 1. – 2015. – С. 49–52.
 37. Золотайкина М.Ю. Накопление элементов в сырье пижмы обыкновенной в зависимости от места произростания / М.Ю. Золотайкина, Т.Н. Гонтовая // журн. «Рецепт». – 2016. – № 1. – С. 27-30.
 38. Золотайкіна М.Ю. Морфолого-анатомічні ознаки надземних органів пижма звичайного / М. Ю. Золотайкіна, Л. М. Сіра, Т. М. Гонтова // журн. «Фармацевтичний часопис». – – № 1. – С. 23-29.
 39. Золотайкіна М.Ю. Розробка методики ідентифікації фенольних сполук у пижма квітках / М.Ю. Золотайкіна, Т.М. Гонтова, Е.Е. Котова, А.Г. Котов, С.М. Губарь // журн. «ScienceRise» – 2016. – № 4 (21). – с. 38-41.
 40. Розробка методики кількісного визначення фенольних сполук у пижма квітках / М. Ю. Золотайкіна, Т. М. Гонтова, Е. Е. Котова, А. Г. Котов, С. М. Губарь. ScienceRise: Pharmaceutical Science. № 5. С. 34–40.
 41. Study of dry extract of tansy (Tanacetum vulgare) using the method of high-performance liquid chromatography / M. Yu. Zolotaikina, T. M. Gontova, A. G. Kotov, T. V. Ilyina, O. V. Kryvoruchko. Der Pharma Chemica. No. 9. Р. 1–4. (http://www.derpharmachemica.com/archive.html)
 42. Gontova T.M. Of violets herb and hybrid violets herb by HPLC method / T.M. Gontova, Mashtaler V.V. // Фармация Казахстана. – № 1, 2016. – С. 49-53.
 43. Підходи до розробки монографії «Лепехи звичайної кореневища» для включення у Державну Фармакопею України / М.С. Яременок, Т.М. Гонтова, Л.М. Сіра, Е.Е. Котова, А.Г. Котов // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації – 2017. № 1(49). – С. 22-28.
 44. Гербіна Н.А. Перспективи застосування лікарської рослинної сировини та ефірних олій при патологіях біліарного тракту (огляд літератури) / Н.А. Гербіна, О.А. Рубан, Т.М. Гонтова, С.А. Куценко // Фітотерапія часопис – 2017. – №1 – С. 8-16.
 45. Study of the component composition of phenolic compounds obtained from Dahlia varieties Ken’s Flame herb / Gontova T., Ilyinska N., Golembiovska O., Mashtaler V. Der Pharma Chemica. 2016. Vol. 8, Issue 18, Р. 455-459.
 46. Підходи до розробки монографії «Лепехи звичайної кореневища» для включення у Державну фармакопею України / М. С. Яременко, Т. М.  Гонтова, Л. М. Сіра та ін. // Управління, економіка та забезпечення якості в  фармації. – 2017. – № 1 (49). – С. 22–26.
 47. Соколова О.О. Вивчення водорозчинного полісахаридного комплексу кошиків соняшника однорічного / О.О. Соколова, Т.М. Гонтова, О.С. Мала // Фітотерапія. Часопіс. – 2017. – С. 51–53.
 48. Ільїнська Н. І., Гонтова Т. М. Дослідження флавоноїдів у траві деяких сортів рослин роду жоржина. Український біофармацевтичний журнал. 2017. № 2 (49). С. 50-
 49. Яременко М.С. Азарон / М.С. Яременко, Т.М. Гонтова, Л.М. Сіра // Фармацевтична Енциклопедія [Електронний ресурс] : [Режим доступу] – http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/14192/azaron
 50. Гонтова Т. М., Ільїнська Н. І. Жоржина [Електронний ресурс] // Фармацевтична енциклопедія : [сайт] Харків, 2017. URL: http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/14209/zhorzhina
 51. Levashova O. Bioactive Components of Soybean as a Source of Medicinal Рroducts / O. Levashova, V. Gaponenko, A. Syrovaya, Т. Gontova // Der Pharma Chemica, 2017. – № 9 (12) – Р. 24-27.
 52. Study of dry extract of tansy (Tanacetum vulgare) using the method of high-performance liquid chromatography / M. Yu. Zolotaikina, T. M. Gontova, A. G. Kotov, T. V. Ilyina, O. V. Kryvoruchko. Der Pharma Chemica. No. 9. Р. 1–4.
 53. Studying the  polysaccharide dahlia’s tubers of genus of Ken’s Flame type and its standardization / Ilyinska N. I., Gontova T. M., Chushenko V. M., Bezugly P. O. Science Rise. 2017. № 5 (9). P. 4–9.
 54. Chain length distribution of inulin from dahlia tubers as influenced by the extraction method / Kriukova Ya., Jakubiak-Augustyn A., Ilyinska N., Krotkiewski H., Gontova T., Evtifeyeva O., Özcelik T., Matkowski A. International Journal of Food Properties. 2018. Published Online 1–11.
 55. Gontova, T.M., Sokolova, O.O.*, Kotov, A.G., Kutsenko, S.A., Mashtaler, V.V.Determination of essential oil component composition of common sunflower marginal flowers. Research Journal of Pharmacy and Technology. Research J. Pharm. and Tech. 11(5): May 2018. Р. 1971-1973.
 56. S. Yaremenko, Gontova, T.M., V. V. Mashtaler, E. E. Kotova Development of method for identification and determination of limit content of asarone in Acorus Calamus rhizomes Research – Journal of Pharmacy and Technology Research J. Pharm. and Tech. 11(6):2263 
 57. A screening study of hepatoprotective activity of liquid extract from common tansy (Tanacetum vulgare L.) herb in the setting of subchronic hepatitis in rats / K. О. Kalko, O. Ya. Mishchenko, L. V. Derymedvid, M. Yu. Zolotaikina, Т. M. Gontova, V. V. Mashtaler, S. A. Kutsenko/ Research Journal of Pharmacy and Technology. Research J. Pharm. and Tech. 11 (10) October 2018. P. 4393-4396.
 58. Гордєй К. Р., Гонтова Т. М., Золотайкіна М. Ю. Дослідження елементного складу трави маруни дівочої (Tanacetum parthenium L.) Schultz bip.) Вісник Фармації №3 2018. С. 25-29.
 59. До питання макро-, мікродіагностики гарбуза насіння як лікарської рослинної сировини О. Г. Вовк, О. О. Соколова, С. А. Котов, Т. М. Гонтова, А. Г. Котов  Фармацевтичний часопис. 2018. № 2 С. 23-31.
 60. Перспективи використання електронного гербарію в структурі медико-біологічної освіти / Т. Гонтова, Л. Сіра, В. Гапоненко, В. Руденко Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2018. Вип. 78. С. 159-163.
 61. Гонтова Т.М. Перспективи використання електронного гербарію у структурі медико-біологічної освіти / Т.М. Гонтова, Л.М. Сіра, В.П. Гапоненко, В.П. Руденко // Вісник Львівського університету. – серія біологічна, випуск 78. – 2018. – С. 159–163.
 62. Hepatoprotective and choleretic activity of Tanacetum vulgare flowers extract / Ya. Mishchenko, K. O. Kalko, M. Yu. Zolotaikina T. M. Gontova, V. V. Mashtaler, C. Yurchenko, L. Derymedvid, A. Pozdniakova // Thai Journal of Pharmaceutical Sciences. – № 43 (1), 2019. – Р. 30-35.
 63. Гордєй К. Р., Гонтова Т. М., А. Г. Сербін, Котов А.Г, Котова Е. Е Вивчення фенольних речовин у траві маруни дівочої методом тонкошарової хроматографії та високоефективної рідинної хроматографії Український біофармацевтичний журнал № 3 (95). С. 64-70.
 64. Визначення якісного складу та кількісного вмісту жирних та органічних кислот у листках рододендорну пурдома (Rhododendron рurdomii R.) методом газової хроматографії з мас-спектрометричним детектором / Т. М. Гонтова, В. П. Гапоненко, К. І. Проскуріна, В. В. Машталер, О. С. Мала // Управліня, економіка та забезпечення якості в фармації. – № 3 (59). – 2019. – С. 12-17.

Патенти

 1. Пат. на корисну модель № 34709 (2008), Україна, МПК А61К 36/00, А61Р 37/00. / Спосіб одержання комплексу полісахаридів з мембраностабілізуючою та імуномоделюючою дією. / Мішнєва К.Д., Гонтова Т.М., Хворост О.П.; заявник та патентовласник НФаУ. – № u 2008 00489; заявл. 14.01.08; опубл. 26.08.08.,  Бюл. №16.
 2. Пат. на винахід № 87066 Україна, (А61К) МПК А61К 36/86, А61К 127/00, А61Р 37/00. Спосіб одержання комплексу полісахаридів з мембраностабілізуючою та імуномоделюючою дією / Мішнєва К. Д., Гонтова Т. М., Хворост О. П.; заявник та патентовласник НФаУ. – № а 2008 00491; заявл. 14.01.08 ; опубл. 10.06.09, Бюл. № 11.
 3. Пат. на винахід № 96678 (2011) Україна, МПК А61К 36/30, А61Р 29/00. / Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з мембраностабілізуючою та протизапальною дією./ Машталер В.В, Гонтова Т.М., Хворост О.П.; заявник та патентовласник НФаУ.  – № a 2010 06988;  заявл. 07.06.10; опубл. 25.11.11., Бюл. № 22.
 4. Пат. на винахід № 95570 Україна, МПК А61К 36/30, А61К 127/00, А61К 135/00, А61Р 29/00. Спосіб одержання засобу з мембраностабілізуючою та протизапальною дією / Машталер В.В., Гонтова Т.М., Хворост О.П.; заявник та патентовласник НФаУ. – № а 2010 06955; заявл. 07.06.10; опубл. 10.08.11, Бюл. № 15.
 5. Пат. на корисну модель № 56055 Україна, МПК А61К 36/00, А61Р 29/00. Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з мембраностабілізуючою та протизапальною дією / Машталер В.В., Гонтова Т.М., Хворост О.П.; заявник та патентовласник НФаУ. – № u 2010 06984; заявл. 07.06.10; опубл. 27.12.10, Бюл. № 24.
 6. Пат. на корисну модель № 56259 Україна, МПК А61К 36/86, А61К 127/00, А61Р 37/00. Спосіб одержання засобу з противиразковою дією / Дроговоз С.М., Хворост О.П., Куценко Т.О., Гонтова Т.М., Мішнєва К.Д., Позднякова А.Ю.; заявник та патентовласник НФаУ. – № u 2010 06950; заявл. 07.06.10; опубл. 10.01.11, Бюл. №1.
 7. Пат. на корисну модель 66893 Україна (2011), МПК А61К 36/00, А61К 135/00, А61Р 29/00, А61Р 31/00. / Спосіб отримання комплексу біологічно активних речовин з протизапальною та антимікробною дією з трави медунки темної. / М.С. Лобурцова, О.П.Хворост, Л.М. Малоштан; заявник та патентовласник НФаУ. – № u 2011 07467, заявл. 14.06.11; опубл. 25.01.12. – Бюл. №2.
 8. Пат. на винахід 98899 Україна (2011), МПК А61К 36/30, А61Р 29/00, А61Р 31/00. – Бюл. №7. / Спосіб отримання комплексу біологічно активних речовин з протизапальною та антимікробною дією з тарви медунки темної / М.С. Лобурцова, О.П. Хворост, Л.М. Малоштан; заявник та патентовласник НФаУ. – № а 2011 07425; заявл. 14.06.11; опубл. 25.06.12.
 9. Пат на корисну модель 75922 Україна, МПК 51, А61К 36/30, А61Р 29/00. / Спосіб одержання настойки з коренів живокосту / Гонтова Т.М., Щокіна К.Г., Хворост О.П. заявник та патентовласник НФаУ. – № u 2012 02796; заявл. 12.03.12; опубл. 25.12.12, Бюл. № 24.
 10. Пат на корисну модель 77944 (2013) Україна, МПК 51 А61К 36/86, А61К 9/20, А61Р 37/04. / Фармацевтична композиція у формі таблеток з інуліностимулюючою дією / Гонтова Т.М., Рубан О.А.; заявник та патентовласник НФаУ. -№ u 2012 03969; заявл. 02.04.12.
 11. Патент на корисну модель № UA 94600 U. (2014) Україна, МПК 51 А61К 36/73, А61Р 31/04. / Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною та протизапальною дією з трави гравілату міського». / С. А. Козира, А. Г. Сербін, М. А. Кулагіна, О. В. Радько, Т. М. Гонтова, Т. П. Осолодченко. – № u 201404265. Заявл. 22.04.2014; опубл. 25.11.14, Бюл. № 22.
 12. Патент на винахід. № UA 110664 C2 (2016) Україна, МПК 51 А61К 36/73, А61Р 31/04, А61Р 29/00. / Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною та протизапальною дією з трави гравілату міського». / С. А. Козира, А. Г. Сербін, М. А. Кулагіна, О. В. Радько, Т. М. Гонтова, Т. П. Осолодченко. – № а 201404267. Заявл. 22.04.2014; опубл. 25.01.16, Бюл. № 2.
 13. Патент на корисну модель № UA 107819 U (2017) Україна, МПК 51 С08В 37/18, А61К 31/733, А61К 36/28. / Спосіб одержання інуліну з бульб жоржини німфейної для медичних цілей». / Ільїнська Н. І., Гонтова Т. М., Крюкова Я. С., Матковські А. – № u Заявл. 08.12.2015; опубл. 24.06.16, Бюл. № 12.
 14. Ільїнська Н. І., Гонтова Т. М., Крюкова Я. С., Матковські А. Спосіб одержання інуліну з бульб жоржини німфейної для медичних цілей : пат. на корисну модель № 107819 України, МПК : C08B 37/18 A61K 31/733  A61K 36/28; заявл. 4.06.16; опубл. 24.06.16, Бюл. № 12.
 15. Гонтова Т. М., Ільїнська Н. І., Чушенко В. М., Осолодченко Т. П. Спосіб одержання поліфенольного комплексу з трави жоржини сорту Ken’s Flame з антимікробною дією : пат. на корисну модель № 117559 України, МПК : А61К 36/28, А61К 135/00 А61Р 31/04; заявл. 26.06.17; опубл. 26.06.16, Бюл. № 12.
 16. Пат. 113431 України, МПК А 61 К 133/00. Спосіб одержання сухого екстракту з квіток пижма звичайного / Золотайкіна М. Ю., Гонтова Т. М. ; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № u201608022 ; заявл. 19.07.2016 ; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2 – 4 с.
 17. Спосіб одержання сухого екстракту з кошиків соняшника однорічного : пат. № 121462 Україна, № u 201705217 ; заявл. 29.05.2017 ; опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23. 3 с.
 18. Гонтова Т. М., Ільїнська Н. І., Чушенко В. М., Осолодченко Т. П. Спосіб одержання сухого екстракту з трави жоржини сорту Ken’s Flame з антимікробною дією : пат. на винахід № 118295 України, МПК : А61К 36/28, А61К 135/00 А61Р 31/04 заявл. 10.02.2017; опубл. 26.12.2018, Бюл. № 24.
 19. Яременко М.С., Гонтова Т.М., Коранг Л.А., Деримедвідь Л.В. Спосіб одержання лікувально-профілактичного засобу на основі рослинної сировини з протизапальною дією : пат. на корисну модель № u201906408, Україна, МПК (2006): А61К 36/882 (2006Ю01), А61Р 29/00 заявл. 10.06.19; опубл. 25.11.2019, Бюл. № 22/2019.
 20. Гонтова Т.М., Гордей К.Р., Міщенко О.Я., Кириченко І.В., Калько К.О., Котов А.Г. Засіб з протизапальною дією на основі рослинної сировини : пат. на корисну модель № Україна, МПК 51, А61К 31/733, А61К 36/882. А 61 З 29/00 рег. 04.07.19.

Інформаційні листи

 1. Гонтова Т. М. Макро- та мікроскопічні ознаки трави огірочника лікарського (Borago officinalis L.) : інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 46 / Т. М. Гонтова, В. В. Машталер, О. П. Хворост. – К., 2012. – Вип. 13. – 6 с. (Рішення ПК «Фармація», протокол № 73 від 21.12.2011).
 2. Гонтова Т. М. Порівняльні макро- та мікроскопічні ознаки фіалки триколірної, фіалки польової та перестріча гайового : інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 47 / Т. М. Гонтова, О. П. Хворост. – К ., 2012. – Вип. 14. – 6 с. (Рішення ПК «Фармація», протокол № 73 від 21.12.2011).
 3. Гонтова Т. М. Макро- та мікроскопічні ознаки бульб жоржини сорту Ken’s Flame : інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 316 / Т. М. Гонтова, Я. С. Крюкова, Л. М. Сіра та ін. – К., 2015. – Вип. 27. – 3 с.
 4. Визначення кількісного вмісту суми флавоноїдів у квітках пижмо звичайного та фітопрепаратів на його основі : інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 317 / М. Ю. Золотайкіна, Т. М. Гонтова, С. М. Губарь, Я. О. Проскурова. – К., 2015. – Вип. 28. – 3 с.
 5. Терміни заготівлі лікарської рослинної сировини пижма звичайного (Tanacetum vulgare L.) : інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 130 / М. Ю. Золотайкіна, Т. М. Гонтова, С. М. Губарь, Н. І. Ільїнська. – К., 2016. – Вип. 20. – 5 с.
 6. Гонтова Т. М. Порівняльні макро– та мікроскопічні ознаки крайових  квіток кошиків соняшника однорічного сортів Ranok, Moulin Rouge, Teddy Bear: інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № / Гонтова Т. М., Соколова О. О., Мала О. С., Проскурова Я. О. – К., 2016. – Вип. №128. – 4 с.
News-English

08.05.2020 р. Науково-практичний семінар студентського наукового гуртка кафедри ботаніки.

(more…)
News-Ukrainian
Проведення методичних засідань кафедри ботаніки в режимі оn-line. 16.03.2020, 30.03.2020, 10.04.2020, 23.04. 2020р.
News-Ukrainian
23.04.2020 Проведено on-line Міжкафедральний науково-практичний семінар у веб-платформі ZOOM
Міжнародна діяльність
02.03.2020-13.03.2020 Наукове стажування у Lithuanian University of Health sciences
News_Conferention
20-21.02.2020 Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «PLANTA+. ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
News-Ukrainian
14.02.2020 р. Проведено засідання кафедри ботаніки НФаУ як опорної з однопрофільними кафедрами ВНЗ України
News-Ukrainian
13-14.02.2020 р. відбувся ІІ тур «Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Ботаніка»
News-Ukrainian
4-5 лютого 2020 р. у Національному фармацевтичному університеті  відбулись зустрічі ректора НФаУ Котвіцької А.А. зі студентами
News-English
22.01.2020 Проведення I туру Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Ботаніка»
News-Ukrainian
22.01.2020 р. Участь в урочистій церемонії з нагоди Дня Соборності України