Кулагіна Марія Андріївна

Доцент кафедри ботаніки, кандидат фармацевтичних наук

Кулагіна Марія Андріївна

Науковий профіль:

Кулагіна Марія Андріївна

Кулагіна Марія Андріївна

Кулагіна Марія Андріївна

Кулагіна Марія Андріївна

КУЛАГІНА Марія Андріївна (10.01.1978, м. Москва) – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри ботаніки НФаУ. У 2000р. закінчила Національну фармацевтичну академію України. З 2002 по 2007р. асистент, з 2007 – доцент кафедри ботаніки. З 2008 по 2013р. –  відповідальна за спеціальність «Клінічна фармація», за роботу СНТ та секретар методичних засідань. З 2013р. – відповідальна за спеціальність «Технологія фармацевтичних препаратів» та профорієнтаційну роботу кафедри. Читає курси та веде практичні заняття з дисциплін фармацевтична та медична ботаніка для студентів спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Технологія фармацевтичних препаратів» денної та заочної форм навчання, для англомовних студентів, проводить навчальну польову практику для студентів усіх спеціальностей.

Навчально-методична робота. Співавтор електронної версії підручника з «Фармацевтична ботаніка», 12 методичних видань, 4 навчальних програм, у т.ч. навчально-методичних рекомендацій «Methodical instruction for training in botany» (2008), «Підготовка до ліцензійного екзамену Крок-1 з поясненнями» (2009), «Botany in figures: Anatomy and morphology of vegetative and generative organs. Plant systematic» (2010), «Test items for licensing examination Krok 1 Botany – 1 Pharmacy with explains» (2012), електронні ресурси: Botany in figures. Text & multimedia lectures (2012).

Науково-дослідна робота. Кандидатську дисертацію захистила на тему «Фармакогностичне вивчення рослин роду Duschekia Opiz» (2006р. – науковий керівник – проф. Сербін А.Г.) Є автором технології одержанні рослинної субстанції «Душекін». Автор та співавтор 78 наукових праць, у т.ч. – 4 патенти, 44 наукових статей. Науковий напрямок – фармакогностичне дослідження рослин родів Geum L.,  Duschekia Opiz.

Перелік наукових праць.

Патенти:
  1. Пат. 76063 Україна, МПК А61К36/185;А61Р31/00. Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною, протизапальною та діуретичною активністю / Кулагіна М.А., Сербін А.Г., Радько О.В. та ін.; заявник та патентовласник НФаУ; заявл. 04.01.2005; опублик. 15.06.2006, Бюл. № 6.
  2. Пат. 31127 Україна, МПК А61К36/185;А61Р31/00. Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною, протизапальною та діуретичною активністю / Кулагіна М.А., Сербін А.Г., Радько О.В., Самура Б.А., Таран А.В., Осолодченко Т.П.; заявник та патентовласник НФаУ; заявл. 04.01.2005; опублик. 05.09.2005, Бюл. № 4.
  3. Пат. 49151 Україна, МПК А61К36/73. Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною, протизапальною та антиоксидантною дією / Козира C.А., Сербін А.Г., Кулагіна М.А., Радько О.В., Вороніна Л.М., Осолодченко Т.П.; заявник та патентовласник НФаУ; заявл. 27.08.2009; опублик. 26.04.2010, Бюл. № 8.
  4. Пат. 96621 Україна, МПК А61К36/73. Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною, протизапальною та антиоксидантною дією / Козира C.А., Сербін А.Г., Кулагіна М.А., Радько О.В., Вороніна Л.М., Осолодченко Т.П.; заявник та патентовласник НФаУ; заявл. 27.08.2009; опублик. 25.11.2011, Бюл. № 22.
Електронні ресурси:
  1. Botany in figures. Text & multimedia lectures. / T. Gontovaya, V. Rudenko, Ya. Kichimasova, V. Gaponenko, M. Kulagina. [Електронний ресурс]. – Електрон. текстові, граф. дані (1,31 Гб). – Х.: НФаУ, 2012. – 1 електр. опт. диск (CD-ROM); кол. сист. вимоги: ПК 486 та вище; 8 Мб ОЗУ; Win 98, WinXP, Win 7; SVGA 32768 та більше кол.; 640х480; 4х CD-ROM дисковод; 16 біт. зв. карта. – Диск у контейнері 18х13 см.
  2. Фармацевтична ботаніка. Підручник з гіперпосиланнями / А.Г. Сербін, Л.М. Сіра, Т.О. Слободянюк, М.А. Кулагіна. [Електронний ресурс]. – Електрон. текстові, граф. дані, формат PDF (555 Mб). – Х.: НФаУ, 2012. – 1 електр. опт. диск (CD-ROM); кол. сист. вимоги: ПК 486 та вище; 8 Мб ОЗУ; Win 98 і вище; SVGA 32768 та більше кол.; 640х480; 4х CD-ROM дисковод. – Диск у контейнері 18х13 см.