КУЛАГІНА Марія Андріївна (10.01.1978, м. Москва) – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри ботаніки НФаУ. У 2000р. закінчила Національну фармацевтичну академію України. З 2002 по 2007р. асистент, з 2007 – доцент кафедри ботаніки. З 2008 по 2013р. –  відповідальна за спеціальність «Клінічна фармація», за роботу СНТ та секретар методичних засідань. З 2013р. – відповідальна за спеціальність «Технологія фармацевтичних препаратів» та профорієнтаційну роботу кафедри. Читає курси та веде практичні заняття з дисциплін фармацевтична та медична ботаніка для студентів спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Технологія фармацевтичних препаратів» денної та заочної форм навчання, для англомовних студентів, проводить навчальну польову практику для студентів усіх спеціальностей.

Навчально-методична робота. Співавтор електронної версії підручника з «Фармацевтична ботаніка», 12 методичних видань, 4 навчальних програм, у т.ч. навчально-методичних рекомендацій «Methodical instruction for training in botany» (2008), «Підготовка до ліцензійного екзамену Крок-1 з поясненнями» (2009), «Botany in figures: Anatomy and morphology of vegetative and generative organs. Plant systematic» (2010), «Test items for licensing examination Krok 1 Botany – 1 Pharmacy with explains» (2012), електронні ресурси: Botany in figures. Text & multimedia lectures (2012).

Науково-дослідна робота. Кандидатську дисертацію захистила на тему «Фармакогностичне вивчення рослин роду Duschekia Opiz» (2006р. – науковий керівник – проф. Сербін А.Г.) Є автором технології одержанні рослинної субстанції «Душекін». Автор та співавтор 78 наукових праць, у т.ч. – 4 патенти, 44 наукових статей. Науковий напрямок – фармакогностичне дослідження рослин родів Geum L.,  Duschekia Opiz.

Перелік наукових праць.

Патенти:
 1. Пат. 76063 Україна, МПК А61К36/185;А61Р31/00. Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною, протизапальною та діуретичною активністю / Кулагіна М.А., Сербін А.Г., Радько О.В. та ін.; заявник та патентовласник НФаУ; заявл. 04.01.2005; опублик. 15.06.2006, Бюл. № 6.
 2. Пат. 31127 Україна, МПК А61К36/185;А61Р31/00. Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною, протизапальною та діуретичною активністю / Кулагіна М.А., Сербін А.Г., Радько О.В., Самура Б.А., Таран А.В., Осолодченко Т.П.; заявник та патентовласник НФаУ; заявл. 04.01.2005; опублик. 05.09.2005, Бюл. № 4.
 3. Пат. 49151 Україна, МПК А61К36/73. Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною, протизапальною та антиоксидантною дією / Козира C.А., Сербін А.Г., Кулагіна М.А., Радько О.В., Вороніна Л.М., Осолодченко Т.П.; заявник та патентовласник НФаУ; заявл. 27.08.2009; опублик. 26.04.2010, Бюл. № 8.
 4. Пат. 96621 Україна, МПК А61К36/73. Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною, протизапальною та антиоксидантною дією / Козира C.А., Сербін А.Г., Кулагіна М.А., Радько О.В., Вороніна Л.М., Осолодченко Т.П.; заявник та патентовласник НФаУ; заявл. 27.08.2009; опублик. 25.11.2011, Бюл. № 22.
Статті:
 1. Вивчення антимікробної активності полісахаридів вегетативних та генеративних органів Duschekia viridis (Chaix) Opiz. / Кулагіна М.А., Сербін А.Г., Радько О.В. // Медична хімія – 2005. – Т.7. – №4. – С. 16-18.
 2. Вивчення антибактеріальної активності та імуностимулючої дії полі фенольних сполук екстрактів Duschekia viridis / Біляєвська С.Ю., Кулагіна М.А., Осолодченко Т.П., Радько О.В., Сербін А.Г., Порт О.В. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Секція: Медицина. – 2006. – Вип. 13. – №738. – С. 18-22.
 3. Вільха сіра, вільха біла: Alnus incana (L.), Moench. Аналітичний огляд / Кулагіна М.А., Зузук Б.М., Куцик Р.В., Радько О.В., Сербін А.Г. // Провізор. – 2007. – №8. – С. 37-41.
 4. Амінокислотний склад вегетативних та генеративних органiв Duschekia viridis (Chaix) Opiz. / Кулагіна М.А., Радько О.В., Сербiн А.Г. // Запорожский мед. журнал. – 2007.– № 2.– С. 152-153.
 5. Вивчення жирнокислотного складу кори, листя та суплідь рослин роду Duschekia Opiz/ Кулагіна М.А., Сербiн А.Г., Радько О.В., Сіра Л.М. // Медична хімія. – 2007. – Т.6. – №2. – С. 94-96.
 6. Аналіз вуглеводного складу вегетативних та генеративних органів Duschekia viridis (Chaix) Opiz. / Кулагіна М.А., Сербiн А.Г., Радько О.В., Сіра Л.М. // Запорожский медицинский журнал. – 2007. – №6(45). – С.152-154.
 7. Вивчення діуретичної активності біологічних комплексів, отриманих із Duschekia viridis / Кулагіна М.А., Радько О.В., Сербiн А.Г. // Фармацевтичний часопис. – 2007. – №3. – С. 68-70
 8. Вивчення хімічного складу надземної та підземної частини Geum urbanum L. / Козира С.А., Кулагіна М.А., Сербiн А.Г. // Фармацевтичний часопис. – 2008. – №3(7). – С. 95-97.
 9. Хімічний склад та використання в медицині рослин роду Geum L. (огляд літератури) / Козира С.А., Кулагіна М.А., Сербiн А.Г. // Запорожский медицинский журнал. – 2008. – №2. – Т.2. – С. 80-82.
 10. Щодо характеристики ареалу та ресурсів Duschekia viridis в Українських Карпатах / Кулагіна М.А., Радько О.В., Сіра Л.М., Сербiн А.Г. // Запорожский медицинский журнал. – 2008. – №2. – Т.2. – С. 83-86.
 11. Жирнокислотний та амінокислотний склад Geum urbanum L. / Козира С.А., Кулагіна М.А., Сербiн А.Г.// Запорожский медицинский журнал. – 2008. – №1(46). – С. 130-131.
 12. Изучение состава эфирного масла подземных органов Geum urbanum L / С.А. Козыра, М.А. Кулагина, А.Г. Сербин // Матер. съезда фармацевтов Республики Беларусь, 23-24 ноября 2009. – Витебск, 2009. – С. 48-49.
 13. Study of phenolic connections in plants of Geum L. sort / S.A. Kozyra, M.A. Kulagina, A.G. Serbin // VII международный симпозиум по фенольным соединениям: фундаментальные и прикладные аспекты: материалы симп., г. Москва, 19-23 окт. 2009 г. – М., 2009. – С. 297-298.
 14. Анатомічне вивчення вегетативних органів Geum urbanum L./ Козира С.А., Кулагіна М.А., Сербiн А.Г. // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: Зб. наук. пр. – Київ-Луганськ, 2009. – Вип. 8 (95). – С. 43-51.
 15. Отримання фітокомплексів з рослин роду Geum L. та вивчення їх фармакологічної дії / С.А. Козира, М.А. Кулагіна, А.Г. Сербін // Фармац. часопис. – 2009. – № 4(12) – С. 90-93.
 16. Кількісне визначення флавоноїдів у вегетативних та генеративних органах рослин роду Duschekia Opiz. / Кулагіна М.А., Радько О.В., Сербiн А.Г. // Ліки – людині. Сучасні проблеми створення, вивчення та апробації лікарських засобів: Мат-ли 27 науково-практ. конф. (4 лютого 2010р.). – Х.: НФаУ, 2010. – С. 309-311.
 17. Одержання екстрактів з трави і кореневища гравілату міського (Geum urbanum L.) та вивчення їх імуностимулюючої дії / С.А. Козира, А.Г. Сербін, М.А. Кулагіна // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: зб. наук. пр. – К.; Луганськ, 2010 – Вип. 1(97). – С. 349-356.
 18. Фитохимическое изучение растений рода Duschekia Opiz / М.А. Кулагина, Е.В. Радько, А.Г. Сербин // Сборник мат. VIII съезда фармацевтов Республики Беларусь. – Витебск, 2010. – С. 512–515.
 19. Изучение состава эфирного масла подземных органов Geum urbanum L. / С.А. Козыра, М.А. Кулагина, А.Г. Сербин // Сборник мат. VIII съезда фармацевтов Республики Беларусь. – Витебск, 2010. – С. 215-218.
 20. Вивчення компонентного складу ефірної олії у сировині Geum urbanum L. /С.А. Козира, М.А. Кулагiна, О.В. Радько, Ю.Ю. Малиновський / Медична хімія/ – 2011. Т.3, № 3. – С. 111-116.
 21. Кількісне визначення дубильних речовин та окиснюваних фенолів у вегетативних органах рослин роду Geum L. / С.А. Козира, М.А. Кулагiна, О.В. Радько, Ю.Ю. Малиновський. // Фармац. часопис. – 2011. – № 4. – С. 115-121.
 22. Вивчення ресурсів сировини (кореневищ з коренями) Geum urbanum L. та основні прийоми його вирощування / С.А. Козира, М.А. Кулагіна, О.В. Радько, А.Г. Сербін // Збірник наукових праць Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики ЗДМУ, – Запоріжжя, 2011. – № 2. С. 74-76.
 23. Дослідження макро- і мікро елементного складу сировини Geum urbanum L. /С.А. Козира, М.А. Кулагіна, О.В. Радько, А.Г. Сербін // Збірник наукових праць Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики ЗДМУ, – Запоріжжя, 2011. – № 3. С. 70-75.
 24. Якісний та кількісний вуглеводний склад вегетативних органів гравілату міського (Geum urbanum L.) / С.А. Козира, М.А. Кулагіна, О.В. Радько, Ю.Ю. Малиновський // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: зб. наук. пр. – К.; Луганськ, 2011 – Вип. 1 (103). – С. 324-331.
 25. Оптимізація процесу екстракції поліфенольних сполук з сировини (кореневищ з коренями) Geum urbanum L. / С.А. Козира, М.А. Кулагіна, О.В. Радько, Ю.Ю. Малиновський // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: зб. наук. пр. – К.; Луганськ, 2011 – Вип. 2 (104). – С. 349-353.
 26. Kozyra S.A. Quantanive determination of flavonoids sum in the plants of Geum L. genus. S.A. Kozyra, M.A. Kulagina, E.V. Radko, A.G. Serbin // Биологически активные вещества: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения. Матер. научно-практич. конференции, 23-28 мая 2011, Новый Свет. С. 214-216.
 27. Kulagina M.A. Studying of the quantitative content of tanning agents and oxidizable phenols in vegetative and generative organs of Duschekia Opiz genus plants. M.A. Kulagina, S.A. Kozyra, E.V. Radko, A.G. Serbin // Биологически активные вещества: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения. Матер. научно-практич. конференции, 23-28 мая 2011, Новый Свет. С. 218-221.
 28. Кулагіна М.А. Дослідження полісахаридного складу вегетативних та генеративних органів Duschekia viridis (Chaix) Opiz / М.А. Кулагіна, О.В. Радько, А.Г. Сербін // Каразінські природознавчі студії: матеріали наук. конф. з міжнародною участю, 1-4 лют. 2011 р. – Харків, 2011. – С. 253-255.
 29. Gontova T.N., Kozyra S.A., Kulagina M.A. /Pharmacognosical study of plants of Geum L. //The 17th international congress Phytopharm 2013 (8-10 July). – Vienna, Austria, 2013, P. 37-38.
 30. Софія А. Козира, Олена В. Радько, Марія А. Кулагіна, Анатолій Г. Сербін /Анатомічне дослідження вегетативних органів Geum Aleppicum Jacq. //Modern Phytomorphology, Volume 4, 2013, С. 337-344.
 31. Марія А. Кулагіна, Олена В. Радько, Софія А. Козира, Анатолій Г. Сербін /Анатомо-морфологічні дослідження суплідь Duschekia viridis (Chaix.) Opiz. //Modern Phytomorphology, Volume 4, 2013 С. 345-350.
 32. М.А. Кулагіна, С.А. Козира, О.В. Радько, А.Г. Сербін /Дослідження мікроелементного складу сировини Duschekia viridis (Chaix) Opiz. //Актуальнi питання фармацевтичної та медичної науки та практики: Зб. наук. ст. – Запорiжжя, 2013, № 3 – С. 75-83.
 33. М.А. Кулагіна, О.В. Радько /Душекія (Duschekia Opiz) //Фармацевтична енциклопедія.
 34. М.А. Кулагіна / Кора (cortex) //Фармацевтична енциклопедія.
Електронні ресурси:
 1. Botany in figures. Text & multimedia lectures. / T. Gontovaya, V. Rudenko, Ya. Kichimasova, V. Gaponenko, M. Kulagina. [Електронний ресурс]. – Електрон. текстові, граф. дані (1,31 Гб). – Х.: НФаУ, 2012. – 1 електр. опт. диск (CD-ROM); кол. сист. вимоги: ПК 486 та вище; 8 Мб ОЗУ; Win 98, WinXP, Win 7; SVGA 32768 та більше кол.; 640х480; 4х CD-ROM дисковод; 16 біт. зв. карта. – Диск у контейнері 18х13 см.
 2. Фармацевтична ботаніка. Підручник з гіперпосиланнями / А.Г. Сербін, Л.М. Сіра, Т.О. Слободянюк, М.А. Кулагіна. [Електронний ресурс]. – Електрон. текстові, граф. дані, формат PDF (555 Mб). – Х.: НФаУ, 2012. – 1 електр. опт. диск (CD-ROM); кол. сист. вимоги: ПК 486 та вище; 8 Мб ОЗУ; Win 98 і вище; SVGA 32768 та більше кол.; 640х480; 4х CD-ROM дисковод. – Диск у контейнері 18х13 см.