Мала Ольга Сергіївна

Доцент кафедри ботаніки, кандидат фармацевтичних наук

Науковий профіль:

Мала Ольга Сергіївна (06.08.1983) – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри ботаніки. У 2005 році закінчила Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Фармація». З 2005 по 2006 р. пройшла інтернатуру на базі Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів та отримала сертифікат провізора загального профілю. З 2005 по 2010 р. працювала старшим лаборантом кафедри ботаніки. З 2006 по 2010 (травень) р. – аспірант кафедри ботаніки (очна форма навчання). З 2013 по 2014 рік – ассистент кафедри, відповідала за оновлення та поповнення сайту кафедри, була секретарем методичних засіданнь кафедри. Завуч кафедри ( з 2014 року). На кафедрі відповідальна за Систему управління якості, за спеціальність «Технологія фармацевтичних препаратів», наповнення електронного каталогу Dispace кафедри ботаніки Національного фармацевтичного університету. Викладає такі дисципліни як: «Фармацевтична ботаніка» та «Медична ботаніка» для студентів спеціальностей «Фармація», «Фармация» (студенти іноземного відділення та англомовні студенти), «Технологія фармацевтичних препаратів» тощо. Володіє англійською мовою, закінчила курси англійської мови «American Language Club» та “International House», має сертифікати. Активно приймає участь у профорієнтаційній та громадській роботі університету.

Навчально-методична робота. Співавтор методичних видань, в тому числі методичні вказівки з фармацевтичної ботаніки (для студентів факультету промислової фармації), «Анатомия и морфология растений в рисунках» (переклад на українську мову).

Науково-дослідна робота. Кандидатську роботу захистила на тему: «Фармакогностичне вивчення кори та пагонів берези бородавчастої». Розробила технологію одержання густого екстракту з кори берези бородавчастої. Співавтор більш ніж 10 праць, серед них 1 патент, більш ніж 10 тез доповідей. Науковий напрямок – хімічне дослідження БАР лікарських рослин та створення на їх основі лікарських препаратів.

Перелік основних наукових праць:

 1. Мала О. С., Вивчення амінокислотного складу деяких видів сировини Betula verrucosa Ehrh. / О. С. Мала, О. П.Хворост // Фармаком. – 2007. – № 4. – С. 28–30.
 2. Мала О. С., Визначення деяких технологічних параметрів кори берези бородавчастої Betula verrucosa Ehrh. / О. С. Мала, О. П. Хворост // Укр. журн. клін. та лаб. мед. – 2009. – Т. 4, № 3. – С. 58–59.
 3. Мала О. С., Визначення показників cтандартизації кори берези бородавчастої з різних регіонів заготівлі / О. С. Мала, О. П. Хворост // Фітотерапія. Часопис. – 2009. – № 4. – С. 72–73.
 4. Мала О. С., Ліпофільні фракції кори та пагонів берези бородавчасто – перспективні джерела БАР / О. С. Мала, О. П. Хворост // Запорожский мед. журн. – 2010. – № 1. –– С. 75–76.
 5. Методичні вказівки з аудиторної і позааудиторної роботи для студентів спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів». Анатомія і морфологія рослин / Кулагіна М.А., Опрошанська Т.В., Мала О.С. – Х.: НФаУ, 2013. – 50 с.
 6. Мала О. С., Порівняльний аналіз елементного складу кори берези бородавчастої з різних місць заготівлі / О. С. Мала, Т. М. Гонтова // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. Зб. наук. пр. – Вип. 3 (117). – С. 28-
 7. Мала О. С., Порівняльний аналіз елементного складу кори берези бородавчастої з різних місць заготівлі / О. С. Мала, Т. М. Гонтова // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. Зб. наук. пр. – 2013 – Вип. 3 (117). – С. 28-32.
 8. Мала О. С. Виділення біологічно активних речовин активних речовин з кори берези бородавчастої. / О. С. Мала // Збір. наук. праць співробіт. НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2014 – Вип. 23, (4). – С. 328-332.
 9. Мала О. С. Вивчення антиексудативної та мембраностабілізуючої активності екстракту кори берези бородавчастої / О. С. Мала //Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2015 – Вип. 1. – С.92-93.
 10. Мала О. С. Порівняльний аналіз елементного складу кори берези бородавчастої, субстанції з неї та грунту. / О. С. Мала // Фітотерапія. Часопис – 2015 – Вип. 3. – С.32-35.
 11. Гонтова Т. М. Порівняльний аналіз компонентного складу ефірної олії кошиків та листків соняшника однорічного. / Т. М. Гонтова, О. С. Мала, О. О. Соколова // Збір. наук. праць співробіт. НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2015 – Вип. 24, (5). – С. 72-77.
 12. Визначення якісного складу та кількісного вмісту жирних та органічних кислот у листках рододендрону пурдома (Rhododendron purdomii R.) методом газової хроматографії з мас-спектрометричним детектором / Т. М. Гонтова, В. П. Гапоненко, К. І. Проскуріна, В. В. Машталер, О. С. Мала // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2019. – №3 (59). – С. 12-17. DOI: https://doi.org/10.24959/uekj.19.17

Перелік методичних публікацій

 1. Методичні вказівки з аудиторної і позааудиторної роботи для студентів спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів». Модуль 1. Анатомія і морфологія рослин / М. А. Кулагіна, Т. В. Опрошанська, О. С. Мала – Х. : НФаУ, 2013. – 50 с.
 2. Методичні вказівки з аудиторної і позааудиторної роботи для студентів спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів». Анатомія і морфологія рослин / М. А. Кулагіна, Т. В. Опрошанська, О. С. Мала – Х. : НФаУ, 2014. – 53 с.
 3. Анатомія і морфологія вегетативних органів. Морфологія генеративних органів : Метод. вказ. з аудиторної і позааудиторної роботи для студентів спеціальності « Технологія фармацевтичних препаратів». / Т. М. Гонтова, Т. В. Опрошанська, В. П. Руденко та ін. – Х. : НФаУ, 2015. – 51 с.
 4. Анатомія та морфологія рослин у рисунках / Т. Н. Гонтовая, В. П. Руденко, Л. М Серая, В. П. Гапоненко, А. Г. Сербин, Т. В. Опрошанська, В. В. Машталер, О. С. Мала, С. В. Романова – Х. : НФаУ, 2014. – 63 с.
 5. Test items for license examination KROK-1 “Pharmacy” with explains / [Gontova T. M., Kichymasova Ya. S., Gaponenko V. P., Mashtaler V. V., Mala O. S., Kulagina M. A.]; under the editorship of Kichymasova Ya. S. – K.: NUPh, 2014.–85 p.
 6. Систематика рослин у рисунках : Навч. посіб. / Т. В. Опрошанська, В. П. Руденко, В. В. Машталер, О. С. Мала. – Х. : НФаУ, 2015. – 65 с.
 7. Анатомія і морфологія вегетативних органів. Морфологія генеративних органів : Метод. вказ. з аудиторної і позааудиторної роботи для студентів спеціальності « Технологія фармацевтичних препаратів». / Т. М. Гонтова, Т. В. Опрошанська, В. П. Руденко та ін. – Х. : НФаУ, 2015. – 51 с.
 8. Анатомія і морфологія вегетативних органів. Морфологія генеративних органів : Метод. вказ. з аудиторної і позааудиторної роботи для студентів спеціальності « Технологія фармацевтичних препаратів». / Т. М. Гонтова, Т. В. Опрошанська, В. П. Руденко та ін. – Х. : НФаУ, 2016. – 53 с.
 9. Test items for license examination KROK-1 “Pharmacy” with explains / [Gontova T.M., Kichymasova Y S., Gaponenko V. P., Mashtaler V. V., Mala O. S.]; under the editorship of Kichymasova Ya. S. – K.: NUPh, 2017.–121 p.
 10. Соколова О.О. Вивчення водорозчинного полісахаридного комплексу кошиків соняшника однорічного / О.О. Соколова, Т.М. Гонтова, О.С. Мала // Фітотерапія. Часопіс. – 2017. – №2. – С. 51-53.
 11. Данілова І.А., Вивчення елементного складу кори ільму граболистого у порівнянні з ґрунтом. / О.С. Мала, І. А. Данілова // Український біофармацевтичний журнал – 2018. – № 55 (2) – С. 74-76.