Руденко Віра Петрівна

Доцент кафедри ботаніки, кандидат фармацевтичних наук

Науковий профіль:

РУДЕНКО Віра Петрівна (01.09.1958. м. Річиця, Гомельської обл. (Білорусь)) – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри ботаніки НФаУ. У 1981р. закінчила біологічний факультет Харківського державного університету ім. О. М. Горького. З 1981 по 1997р. – асистент, з 1997р. – доцент кафедри ботаніки НФаУ. З 1986 по 2002р. – секретар кафедри. З 2001 по 2003р. – відповідальна за дисципліну «Основи біотехнології рослин», з 2003р. – за забезпечення навчального процесу спеціальності «Фармація» та за методичну роботу кафедри, з 2012р. – за роботу кафедри як опорної.

Підвищення кваліфікації. Цикл «Основи психолого-педагогічної підготовки викладачів» на базі Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ (2015р.), «Школа методиста НФаУ» на базі НФаУ (2017р.), курси «Український розмовний клуб» на базі НФаУ (2018р., 2019р.).

Навчально-методична робота. Співавтор більш 45 навчальних посібників, словників, збірників тестів, 110 методичних рекомендацій для студентів усіх спеціальностей, 11 навчальних програм з дисциплін «Фармацевтична ботаніка» і «Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки», у т. ч. з грифом МОН видано 1 підручник «Pharmaceutical botany» (2012р.); навчальні посібники «Ботаника. Учебно-полевая практика» (2001р.), «Атлас по анатомии растений (растительная клетка, ткани, органы)» (2006р.), «Збірник тестових завдань для підготовки до ліцензійного іспиту Крок 1 (ботаніка) з поясненнями та ілюстраціями» (2015р.), «Фотогербарий лекарственных растений=Photoherbarium of medicinal plants» (2017р.). Читає лекції та веде практичні заняття з дисципліни фармацевтична ботаніка, а також проводить семінарські заняття з дисципліни медична ботаніка для студентів спеціальності «Фармація» денної та заочної форм навчання. На протязі багатьох років є активними наставником молодих викладачів, які влилися в колектив кафедри, ділиться досвідом з колегами інших навчальних закладів.

Організаційна робота. З 1983 по 2006р. – член екзаменаційної вступної комісії вузу; член Організаційного комітету з підготовки та проведення V Національного з’їзду фармацевтів (1999р.). Нагороджена Почесними грамотами Всесоюзного НДІ хімії і технології ліків (1982р.), Національної фармацевтичної академії України (2002р.), фармацевтичного управління Харківської облдержадміністрації (2005р.), дипломом НФаУ (2010р.), почесними грамотами НФаУ (2018р., 2019р.). Приймала участь у підготовці та проведенні I і II турів Всеукраїнської студентської олімпіади з ботаніки НФаУ.

Науково-дослідна робота. Кандидатську дисертацію захистила на тему «Фармакогностичне дослідження рослин роду злинка» (1997, науковий керівник – професор Сербін А.Г). Співавтор 74 наукових праць, серед них –37 наукових статей, 1 патент. Науковий напрямок – морфолого-анатомічне та фармакогностичне дослідження лікарських рослин вітчизняної флори. Консультує Збірник тестових завдань для підготовки до ліцензійного іспиту Крок 1 (ботаніка) з поясненнями та ілюстраціями»з питань анатомо-морфологічної будови рослин.

Перелік основних наукових праць.

Патенти:

 1. Пат. 23264 Україна, А61 К35/78. Спосіб одержання засобу, що має антидіарейну активність / Макаревич І.Х., Бондар Н.Я., Мокроуз М.В., Руденко В.П.; заявник та патентовласник ДНЦЛЗ. № 96093603; заявл. 18.09.96; опубл. 19.05.98.

Довідники:

 1. Городнянская Л.М. Дикорастущие культивируемые лекарственные растения, их диагностика и применение / Под ред. Л.М. Городнянской / Л.М. Городнянская, А.Г. Сербин, Н.М. Ткаченко, Л.С. Картмазова, Л.А. Гаевская, О.П. Хворост, В.П. Руденко,  М.Ф. Ткаченко // Х. – 1991, 428с.

Статті 2010-2019:

 1. Прокопенко Ю. С. Порівняльна фармакогностична характеристика Fumaria officinalis L. та Fumaria shleicheri Soy. Willem. / Ю. С. Прокопенко, В. А. Георгиянц, В. П. Руденко // Фітотерапія. Часопис. – 2010, №2. – С. 57–60.
 2. Одинцова В. М. Дослідження анатомічної будови надземної частини гірчака монпелійського (г. різнолистого) – Polygonum monspeliaense Thieb. Ex Pers (P.heterophylluv Lindm.) / В. М. Одинцова, В. П. Руденко, О. В. Мазулін, О. М. Денисенко // Запорожский медицинский журнал. – 2010, том 12, №3. – С. 115–118.
 3. Крючкова Т. М. Морфолого-анатомічне дослідження коренів щавлю кучерявого (Rumex crispus L.) / Т. М. Крючкова, В. П. Руденко // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2011, №4.– 180–182.
 4. Мусиенко К.С. Исследование особенностей анатомического стрпоения генеративных органов бирючины обыкновенной Ligustrum vulgare L. (Маслинные – Oleaceae) / К. С. Мусиенко, В. П. Руденко, В. С. Кисличенко // Фармацевтический журнал. – 2013. – № 1. – С. 12–15..
 5. Глущенко А. В. Анатомо-діагностичне дослідження надземної частини курая пагорбкового (Salsola collina L.) / А. В. Глущенко, В. П. Руденко, В. А. Георгіянц // Український біофармацевтичний журнал. – 2013, №2 (25). – С. 78 – 82.
 6. Глущенко А. В. Анатомічна будова надземної частини ласкавця золотистого (Bupleurum aureum Fisch.) / А. В. Глущенко, В. П. Руденко, С. В. Гарна // Фармацевтичний часопис. – 2013, №3 (27). – С. 9 – 13.
 7. Дахим І. С. Микроскопічний аналіз трави стокроток багаторічних культивованих (Bellis Perennis L.) / І. С. Дахим, С. М. Марчишин, В. П. Руденко, Л. В. Гусак Фармацевтичний часопис, 2014. – №1. – С. 22–26.
 8. Гонтова Т. М. Минуле і сучасне кафедри ботаніки НФаУ / Т. М. Гонтова, Л. М. Сіра, В. П. Руденко, А. Г. Сербін / 210 років фармацевтичної освіти: традиції та інновації : матеріли наук. – прак. конф., м. Харків, 27 листоп. 2015 р. / Національний фармацевтичний університет; відділ зав’язків із громадськістю та пресою; музей історії НФаУ, 2015 – С. – 19-31.
 9. Zarichanska O. V. Anatomy investigation of the flower and the leaf hybrid daylily (Hemerocallis hybrida var. “Stella de oro») / V. Zarichanska, S. M. Marchyshyn, V. P. Rudenko, O. V. Gamuyla // Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – № 3(44). – С. 46-52.
 10. Кудря В. В. Дослідження анатомічної будови підземних органів родовика лікарського (Sanguisorba officinalis L. ) / В. В. Кудря, С. М. Марчишин, Л. М. Сіра, В. П. Руденко, І. С. Дахим // Фармацевтичний часопис. – 2017, № 2. – С. 26-32.
 11. Гонтова Т. М. Перспективи використання електронного гербарію у структурі медико-біологічної освіти / Т. М. Гонтова, Л. М. Сіра, В. П. Гапоненко, В. П.Руденко // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2018. – Вип.78. – С. 159-163.
 12. Гонтова Т. М. Досвід проведення першої Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «ботаніка» / Т.М. Гонтова, О.В.Філатова, В.П. Руденко, К.І. Проскуріна / The 2nd International scientific and practical conference «Perspectives of world science and education» (October 30-31, 2019) CPN Publishing Group, Osaka, Japan, 2019. – P.153 – 161.
 13. Романова С. В. Вивчення елементного складу трави деяких видів сочевиці / С. В. Романова, В. І. Волочай, О. В. Демешко, В. П. Руденко // Український біофармацевтичний журнал. – Х. 2019. – №1 (58). – С. 61 – 64.
 14. Яременко М. С. Дослідження кількісного вмісту водорозчинних полісахаридів листя лепехи звичайної / М. С. Яременко, Т. М. Гонтова, В. П. Руденко // Сучасні проблеми фармакології, косметології та аромології: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченій 100 річчю з дня народження видатного українського фармаколога, професора Ярослава Борисовича Максимовича, 10 річчю з дня заснування Одеського медичного інституту МГУ та Дню фармацевта. м. Одеса, 4 жовтня 2019 р. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2019. – C. 74 – 79.
 15. Гонтова Т. М. Розробка навчально-методичної літератури для вивчення дисципліни «фармацевтична ботаніка» під час підготовки студентів до складання ліцензійного іспиту «крок 1. Фармація» / Т. М. Гонтова, К. І. Проскуріна, В. П. Руденко, В. В. Машталер, О. С. Мала, В. П. Гапоненко // Сучасні проблеми фармакології, косметології та аромології: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченій 100 річчю з дня народження видатного українського фармаколога, професора Ярослава Борисовича Максимовича, 10 річчю з дня заснування Одеського медичного інституту МГУ та Дню Фармацевта (м. Одеса, 4 жовтня 2019 р.) – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2019. – С. 129 –136.