Філатова Ольга Віталіївна

Доцент кафедри ботаніки, кандидат біологічних наук

Філатова Ольга Віталіївна

Науковий профіль:

Філатова Ольга Віталіївна

Філатова Ольга Віталіївна

Філатова Ольга Віталіївна

ФІЛАТОВА Ольга Віталіївна (03.08.1956, с. Лісове Володимирського району Миколаївської обл.) – кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки НФаУ. Закінчила біологічний факультет Харківського державного університету ім. О. М. Горького (1979). Працювала старшим лаборантом кафедри лісівництва Харківського сільськогосподарського інституту (1979-1980), була аспірантом цієї ж кафедри (1980-1983), працювала старшим науковим співробітником відділу дендрології ботанічного саду Харківського державного університету ім. О.М. Горького (1984-1988), доцентом кафедри ботаніки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (1988-2015), з 1995 р. по 2014 р. – старшим науковим співробітником Науково-дослідного інституту екологічних проблем (за сумісництвом). З 2014 р. працює доцентом кафедри ботаніки НФаУ. Відповідала за виховну роботу, зараз відповідає за профорієнтаційну роботу на кафедрі ботаніки. Відповідає за профорієнтаційну роботу на кафедрі ботаніки та проведення університетських і Всеукраїнських студентських олімпіад з ботаніки.

Підвищення кваліфікації. Цикл ПК «Лекторська майстерність викладача», 2016, цикл навчальних семінарів з наукометрії “Головні метрики сучасної науки. Scopus і Web of Science “, 2020.
Навчально-методична робота. Співавтор 16 навчально-методичних видань. Брала участь у створенні 20 навчальних відеофільмів, частина яких з аудіо супроводом для дистанційних занять з фармацевтичної ботаніки. Брала участь у розробці курсу за вибором здобувачів вищої освіти «Цілющі рослини та гриби» і «Ветеринарна фармацевтична ботаніка».
Організаційна робота. З 2010 р. бере участь в організації та проведенні ІІІ туру Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології (член журі та апеляційної комісії), у 2019 році – член журі ІY туру Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології. Працювала та працює у складі журі І та ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Ботаніка» 2019, 2020р. (Наказ НФаУ №553 від 17.12.2018р.). Проводить профорієнтаційну роботу у Чернігівському базовому медичному коледжі та спеціалізованій школі № 170 м. Харків. Бере участь у проведенні профорієнтаційного табору PHARM CAMP. Нагороджена Почесною грамотою НФаУ (2018р.) та Подяками НФаУ (2019, 2019р.).
Науково-дослідна робота. У 1984 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив екологічних і спадкових факторів на формування пагонів сосни звичайної у культурах південного лісостепу УРСР». Науковий напрямок – фіторізноманіття (рідкісних і лікарських видів рослин та рослинних угруповань) об’єктів природно-заповідного фонду та перспективних для заповідання територій. Брала участь у створенні понад 80 заповідних територій, кадастру заповідних територій та екологічної мережі Харківської області. Автор і співавтор понад 170 наукових і науково-методичних праць.

  1. Рідний край : посібник / під загальною ред. І.Ф. Прокопенка, 2-е видання – Харків: ХДПУ, 1999. – 817с.
  2. Климов, О.В. Природно-заповідний фонд Харківської області : довідник / О.В. Климов, О.Г. Вовк, В.М. Грамма. – Харків: Рейдер, 2005. – 304с.
  3. Сіверський Донець: водний та екологічний атлас / під загальною ред. О.Г. Васенка. – Харків: Видавничий дім „Райдер”, 2006. – 186с.
  4. Климов О.В. Екологічна мережа Харківської області : посібник / О.В. Климов, О.В. Філатова, Г.С. Надточий, О.Г. Вовк. – Харків, 2008. – 168с.
  5. Підготовка та оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт із спеціальностей «Біологія» та «Хімія» : методичні рекомендації / О.М. Микитюк, Л.П. Харченко, Ю.Д. Бойчук, О.В. Філатова – Х.: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2010. – 38с.