Філатова Ольга Віталіївна

Доцент кафедри ботаніки, кандидат фармацевтичних наук

Науковий профіль:

ФІЛАТОВА Ольга Віталіївна (03.08.1956, с. Лісове Володимирського району Миколаївської обл.) – кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки НФаУ. Закінчила біологічний факультет Харківського державного університету ім. О. М. Горького (1979). Працювала старшим лаборантом кафедри лісівництва Харківського сільськогосподарського інституту (1979-1980), була аспірантом цієї ж кафедри (1980-1983), працювала старшим науковим співробітником відділу дендрології ботанічного саду Харківського державного університету ім. О.М. Горького (1984-1988), доцентом кафедри ботаніки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (1988-2015), з 1995 р. по 2014 р. – старшим науковим співробітником Науково-дослідного інституту екологічних проблем (за сумісництвом). З 2014 р. працює доцентом кафедри ботаніки НФаУ. Відповідала за виховну роботу, зараз відповідає за профорієнтаційну роботу на кафедрі ботаніки.

Підвищення кваліфікації. Цикл ПК «Лекторська майстерність викладача», 2016.

Навчально-методична робота. Співавтор 13 навчально-методичних видань. Брала участь у створенні 20 навчальних відеофільмів, частина яких з аудіо супроводом для дистанційних занять з фармацевтичної ботаніки. Брала участь у розробці курсу за вибором здобувачів вищої освіти «Цілющі рослини та гриби».

Організаційна робота. З 2010 р. бере участь в організації та проведенні ІІІ туру Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології (член журі та апеляційної комісії), у 2019 році – член журі ІY туру Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології. Працювала та працює у складі журі І та ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Ботаніка» 2019, 2020р. (Наказ НФаУ №553 від 17.12.2018р.). Проводить профорієнтаційну роботу у Чернігівському базовому медичному коледжі та спеціалізованій школі № 170 м. Харків. Бере участь у проведенні профорієнтаційного табору PHARM CAMP. Нагороджена Почесною грамотою НФаУ (2018р.) та Подяками НФаУ (2019, 2019р.).

Науково-дослідна робота. У 1984 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив екологічних і спадкових факторів на формування пагонів сосни звичайної у культурах південного лісостепу УРСР». Науковий напрямок – фіторізноманіття (рідкісних і лікарських видів рослин та рослинних угруповань) об’єктів природно-заповідного фонду та перспективних для заповідання територій. Брала участь у створенні понад 80 заповідних територій, кадастру заповідних територій та екологічної мережі Харківської області. Автор і співавтор понад 160 наукових і науково-методичних праць.

 1. Рідний край : посібник / під загальною ред. І.Ф. Прокопенка, 2-е видання – Харків: ХДПУ, 1999. – 817с.
 2. Климов, О.В. Природно-заповідний фонд Харківської області : довідник / О.В. Климов, О.Г. Вовк, В.М. Грамма. – Харків: Рейдер, 2005. – 304с.
 3. Сіверський Донець: водний та екологічний атлас / під загальною ред. О.Г. Васенка. – Харків: Видавничий дім „Райдер”, 2006. – 186с.
 4. Климов О.В. Екологічна мережа Харківської області : посібник / О.В. Климов, О.В. Філатова, Г.С. Надточий, О.Г. Вовк. – Харків, 2008. – 168с.
 5. Підготовка та оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт із спеціальностей «Біологія» та «Хімія» : методичні рекомендації / О.М. Микитюк, Л.П. Харченко, Ю.Д. Бойчук, О.В. Філатова – Х.: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2010. – 38с.
 6. Вовк, О.Г. Ботанічна характеристика запроектованого Національного природного парку “Гомільшанські ліси” / О.Г. Вовк, О.В. Філатова, О.В. Клімов, В.В. Тверетінова // Біологія та валеологія. Вип. 3. Харків; ХДПУ, 2000. – С.26-41.
 7. Філатова, О.В. Роль ентомологічних заказників в збереженні фіторізноманіття Харківщини / О.В. Філатова, О.Г. Вовк, О.В. Клімов // Заповідна справа в Україні, 2003. – Т. 9, вип. 2. – С. 6-10.
 8. Філатова, О.В. Репрезентативність раритетної фітобіоти на територіях природно-заповідного фонду Харківського району Харківської області / О.В. Філатова, О.Г. Вовк, В.В. Тверетінова // Біологія і валеологія. Вип. 7. – Харків: ХНПУ, 2005. – С. 124-133.
 9. Kiyokazu, Kawada Floristic Composition and Plant Biomass Production of Steppe Communities in the Vicinity of Kharkiv region, Ukraine / Kiyokazu Kawada, Alexandra G. Vovk, Masayuki Araki, Olga V. Filatova // Ecological studies on the steppe vegetation in Kharkiv /Graduate School of Life and Environmental Sciences, University of Tsukuba/ – Tsukuba, Japan, 2004. – P. 31-47.
 10. Вовк, О.Г. Збереження фіторізноманіття в мережі природно-заповідного фонду Куп’янського району Харківської області / О.Г. Вовк, О.В. Філатова, О.В. Климов // Заповідна справа в Україні. – 2008. – Т. 14, вип. 1 – С. 70-74.
 11. Філатова, О.В. Фітосозологічна цінність ценозів запроектованого Слобожанського національного природного парку / О.В. Філатова, О.В. Климов // Заповідна справа в Україні. – 2008. – Т. 14, вип. 2 – С. 50-54.
 12. Саидахметова Н. Б., Національний природний парк «Слобожанський» / Н. Б. Саидахметова, О.В. Філатова, О.В. Климов. // Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч. 2. Національні природні парки /колектив авторів під ред. В. А. Оніщенко, Т.Л. Андрієнко. – Київ: Фітососиоцетр, 2012. – .– С. 152-175.
 13. Філатова О. В. Національний природний парк «Слобожанський» / Н. Б. Саидахметова, О.В. Філатова, О.В. Климов. // Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч. 2. Національні природні парки /колектив авторів під ред. В. А. Оніщенко, Т.Л. Андрієнко. – Київ: Фітососиоцетр, 2012. – С. 486-495.
 14. Раритетне фіторізноманіття територій природо-заповідного фонду та перспективних для заповідання в Близнюківському районі (Харківська обл.) / О.В. Філатова // Біологія і валеологія. – Харків: ХНПУ, 2007. – С. 123-131.
 15. Філатова, О.В. Флоросозологічна цінність ентомологічних заказників Харківшини / О.В. Філатова // Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011-2020 роки : матер. всеукр. конф. – К.: Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного, 2012. – С. 149-151.
 16. Філатова, О.В. Флоросозологічна цінність малих за площею територій природно-заповідного фонду Харківщини / О.В. Філатова // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії збереження рослин : матер. міжнар. конф. – Львів, 2014. – С. 248-250.
 17. Філатова О. В. До питання вивченості поширення рідкісних видів рослин та угруповань в Шевченківському районі Харківської області / О.В. Філатова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія». Т. 28. – Харків: ХДУ, 2017. – С. 206-212.
 18. Клімов О. В. Зникаючи природні оселища існування Європи на північному сході України /О. В. Клімов, О. В. Філатова, Г. С. Надточий, Д.О. Клімов, І.М. Гайдріх //Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки. Зб. наук. праць. Вип. 40. – Харків, 2018. – С. 166-175.
 19. Гонтова Т. М. Фармацевтична ботаніка: структурна ботаніка та систематика рослин. Основи фітоекології : метод. рек. до викон. аудит. та позааудит. роботи для здобув. вищ. осв. 1 курсу спец. «Фармація, промислова фармація» освіт. програми «Фармація» (для молодших спеціалістів за напрямками «Медицина» і «Фармація») / Т. М. Гонтова, В. П. Руденко, О. В. Філатова. – Х. : НФаУ, 2019. – 122 с.
 20. Гонтовая Т. М. К вопросу об элективной дисциплине в фармацевтических вузах / Т. М. Гонтовая, О. В. Філатова, В. П. Руденко //Advances of science: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018 [Electronic resource] / Editors prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina. – Electron. txt. d. (1 файл 18,7 MB). – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2018. – P. 399-403.
 21. Філатова О. В. Знахідки рослин Червоної книги України у Степовій зоні Харківської області /О. В. Філатова, Г. С. Надточій, О. Г. Вовк //Знахідки рослин і грибів Червоної книги та Бернської конвенції (Резолюція 6). – Т. 1 / наук. ред. А. А. Куземко. – Київ – Чернівці : Друк Арт, 2019. – С. 384-390.
 22. Філатова О. В. Знахідки рослин Червоної книги України у Лісостеповій зоні Харківської області /О .В. Філатова, Г. С. Надточій, О. Г. Вовк //Знахідки рослин і грибів Червоної книги та Бернської конвенції (Резолюція 6). – Т. 1 / наук. ред. А. А. Куземко. – Київ – Чернівці : Друк Арт, 2019. – С. 391-416.
 23. Філатова О. В. Рідкісна фітобіота заповідних територій Дергачівського та Золочівского районів Харківської області // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія». вип. 32. – Харків: ХДУ, 2019. – С. 38-44.