Степанова Світлана Іванівна

Доцент кафедри ботаніки, кандидат фармацевтичних наук

Науковий профіль:

CТЕПАНОВА Світлана Іванівна (12.09.1968, м. Умань, Україна) – кандидат фармацевтичних наук (1995), доцент кафедри ботаніки НФаУ. Закінчила Харківський фармацевтичний інститут (1991), в якому працює: аспірант (1991-1994), асистент (1995-2001) та  доцент кафедри фармакогнозії (2002-2004), доцент кафедри хімії природних сполук  (2004-2012),  доцент кафедри клінічної фармакології та фітотерапії  ІПКСФ (2007-2011, за сумісництвом), доцент кафедри фундаментальної та мовної підготовки (2012-2015), доцент кафедри нутриціології та фармацевтичної броматології (2014-2015, за сумісництвом), доцент кафедри нутриціології та фармацевтичної броматології (2015-2019), доцент кафедри ботаніки з 2019 року.
Навчально-методична робота. Читає курс «Фармацевтична ботаніка». Співавтор більш ніж 30 навчально-методичних розробок: підручника «Фармакогнозія з основами біохімії рослин» (2000), навчальних посібників: «Тестові завдання для контролю знань випускників спеціальності “Фармація” (2000), «Ресурсоведение лекарственных растений. Лабораторный журнал» (2001),  «Практикум по фармакогнозии» (2003), «Carbohydrates, lipids, vitamins. Lectures on pharmacognosy for foreign students» (2003), «Terpents. Lectures on pharmacognosy for foreign students» (2003), «Laboratory note-book on pharmacognosy for foreign students» (2004), «Phenolic compounds. Lectures on pharmacognosy for foreign students» (2004), «Alkaloids. Lectures on pharmacognosy for foreign students» (2004), «Дисбиоз кишечника: биологическая сущность, диагностика и лечение: пособие для студентов, интернов, специалистов фармации, врачей» (2007), «Угревая болезнь: алгоритмы оптимальной терапии: Пособие для студентов, интернов, провизоров, врачей» (2007), «Ожирение: фармакотерапия, фитотерапия, физиотерапия и хирургические методы лечения. Пособие для студентов, интернов, специалистов фармации, врачей» (2007), «Углеводы, липиды, белки, витамины, гликозиды растений. Конспект лекций по фармакогнозии, перераб. и доп.» ( 2007), «Фармакогнозия: конспект лекций для подготовки к экзаменам» ( 2007), «Фенольные соединения. Конспект лекций, перераб. и доп.» (2007), «Дневник по учебной практике по фармакогнозии» (2007), «Системная фитотерапия» (2008),  «Medicinal Plants Resource Science: handbook for students of higher schools» (2012), «Общая биология: Рабочая тетрадь для иностранных студентов подготовительного факультета» (2013), «Биология. Анатомия и физиология человека. Часть I: Рабочая тетрадь для иностранных студентов подготовительного факультета» (2013), «Биология. Анатомия и физиология человека. Часть II: Рабочая тетрадь для иностранных студентов подготовительного факультета» (2013), «Общая биология: Рабочая тетрадь для иностранных студентов подготовительного факультета» (2014), «Общая биология: Пособие для иностранных студентов подготовительного факультета» (2014), «Пособие по научному стилю речи для студентов-иностранцев подготовительного факультета (медико-биологический профиль)» (2014), «Ресурсознавство лікарських рослин : навч. посіб. для студентів ВНЗ» (2015) «Фармацевтична броматологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл» (2017), «Нутриціологія: конспект лекцій» (2017), «Лабораторний журнал з нутриціології» ( 2017), «Лабораторний журнал з броматології» (2017), «Workbook for the laboratory works on Nutriciology» (2017), «Лабораторний журнал з фармакогнозії»  (2017).
Підвищення кваліфікації. Оксфордський курс англійської мови (Харківська філія Київських державних курсів «Interlingua», 2003). Підвищення кваліфікації за програмою «Інформаційні та комунікативні технології дистанційного навчання: e-Tutor (Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти (2017). Цикл підвищення кваліфікації «Методика викладання у вищій школі» (ІПКСФ НФаУ, 2018).
Організаційна робота. Куратор студентського гуртожитку (2001-2004), секретар Державної екзаменаційної комісії НФаУ (2005-2007), куратор студентської академічної групи (2016-2019).
Науково-дослідна робота. Здійснює науково-дослідну роботу за напрямом: фармакогностичне дослідження рослин родин бобові, селерові, портулакові та розробка на їх основі лікарських засобів гепатопротекторної, нефропротекторної дії та дієтичних добавок. Захистила у 1995 р. кандидатську дисертацію на тему «Вивчення БАР деяких рослин роду карагана та перспективи їх використання». Автор та співавтор понад 100 наукових та науково-методичних праць, серед них понад 40 статей, 7 патентів, 2 монографії, статті до «Фармацевтичної енциклопедії».
Громадська діяльність. Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» та Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR», член міжнародної асоціації Council for Nutritional and Environmental Medicine (CONEM), член Українського ботанічного товариства

Наукові праці

Патенти

  1. Патент на винахід 20932, Україна Спосіб одержання фенольних сполук, які проявляють гепатозахисну властивість / В.В. Бойнік, В.М.Ковальов, С. І. Ускова, І.Л.Віхтинська О.О.Віхтинська Держатент України № А А61К 31/05, А61К 35/78 від 23.12.93 // Опубл.27.02.98. Бюл. № 1.
  2. Деклараційний патент на корисну модель А61К35/78 Лікувально-профілактичний засіб з урикозуричною дією / Товчига О.В., Штриголь С.Ю., Степанова С.І.. Заявл 04.01.2005; Опубл.15.08.2005.Бюл. № 8.
  3. Патент на винахід 76891 Україна, МПК А61К 36/23 (2006.01), 13/02 (2006.01), 19/06 (2006.01). Лікувально-профілактичний засіб з урикозуричною дією / Товчига О.В., Штриголь С.Ю., Степанова С.І.; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний ун-т.  – № а 2005 00108; заявл. 04.01.2005; опубл. 15.09.2006, Бюл. № 9.
  4. Патент на винахід 85892 Україна / Товчига О. В., Штриголь С.Ю., Степанова С.І.; Лікувально-профілактичний засіб з нефропротекторною дією, МПК  А61К 36/23 (2006.01), А61К 135/00 (2008.04), № а 2007 01563  заявл.14.02.2007, надрук.  03.2009, Бюл. № 5.
  5. Патент № 69047 на корисну модель / Товчига О.В., Штриголь С.Ю., Степанова С.І. Застосування 20% настойки яглиці звичайної на 70% спирті етиловому як засобу з гіпоглікемічною дією МПК A61K 36/23 (2006.01), A61K 135/00 (2006.01), A61P 3/10 (2006.01), заявл. 25.07.11; опубл. 25.04.12, Бюл. № 8.
  6. Патент на корисну модель №104448, С 2 (Україна), а 2011 09216 МПК А 61 К 36/23 (2006.01), А 61 К 135/00 (2006.01), А 61 Р 3/10 (2006.01). Застосування 20% настойки яглиці звичайної на 70% спирту етиловому як засобу з гіпоглікемічною дією / О. В. Товчига, С. Ю. Штриголь, С. І. Степанова. Заявл.: 25.07.2011р.; надрук.: 10.02.2014р. Бюл. № 3. – 6 с.
  7. Патент на винахід № 104448, С 2 (Україна), МПК А 61 К 36/23 (2006.01), А 61 К 135/00 (2006.01), А 61 Р 3/10 (2006.01). Застосування 20% настойки яглиці звичайної на 70% спирту етиловому як засобу з гіпоглікемічною дією / О. В. Товчига, С. Ю. Штриголь, С. І. Степанова; власник національний фармацевтичний університет. – № а 2011 09216; заявл. : 25.07.11; опублік. : 10.02.14, Бюл. № 3. – 6 с.

 

Монографії

  1. Лекарственные растения, почки и обмен мочевой кислоты: моногр. / С. Ю. Штрыголь, О. В. Товчига, О. О. Койро, С.И. Степанова. – Харьков: Титул, 2014. – 424 с.
  2. The possibilities of goutweed (Aegopodium podagraria L.) use in the composition of the functional foods for the prophylaxis of uric acid metabolism disorders / O.V. Tovchiga, V.V. Evlash, S.Yu. Shtrygol’, O.O.Koyro, S.I. Stepanova, V.G. Gorban’, T.K. Yudkevich // New technologies in food production: raw materials, additives, quality. The monograph / Eds. K. Svidlo, V. Evlash. – LAP LAMBERT Academic Publishing, Mauritius, 2018. – P. 194–211. (469 p.)