02.04.2020 участь у вебінарі “Засоби дистанційного начання Cisco WebEx”

02.04.2020 асистент кафедри ботаніки Гордєй К.Р. прийняла участь у вебінарі “Засоби дистанційного навчання Cisco WebEx та дистанційні курси” від мережної академії Cisco “Харківський політехнічний інститут” та від кафедри “Системи інформації ім. В. О. Кравця” НТУ “ХПІ”

02.04.2020 участь у вебінарі "Засоби дистанційного начання Cisco WebEx"