08.05.2020 р. Науково-практичний семінар студентського наукового гуртка кафедри ботаніки.

08.05.2020 р. Відбулось он-лайн засідання студентського наукового гуртка кафедри ботаніки на платформі Zoom. Головою засідання була завідуюча кафедрою ботаніки, д.фарм.н., проф. Гонтова Т.М. На засідання були присутні: зав. каф., проф. Гонтова Т.М., доц. Руденко В.П., доц. Гапоненко В.П., доц. Філатова О.В., доц. Мала О.С., доц. Проскуріна К.І., ас. Машталер В.В., ас. Романова С.В., ас. Козира С.А. , ас. Михайленко О.О.

Буду заслухано 5 доповідей:

  1. Можливості фітотерапії у корекції обміну сечової кислоти. Доповідач: Шкода А. Г., 2 курс 16 гр. та Давидов Е.М., 2 курс 16 гр. Наукові керівники: к.ф.н., доц. каф. ботаніки Степанова С. І.; д.ф.н., проф. каф. Фармакогнозії Ковальова А. М.
  1. Дослідження діагностичних мікроскопічних ознак генеративних органів Cichorium intybus L.  Доповідач: Саулевич О.Т. 2 курс “Клінічна фармація” 1 гр. Наукові керівники: зав.каф. ботаніки, проф. Гонтова Т.М., доц. каф. ботаніки Проскуріна К.І.
  1. Анатомічне вивчення надземних вегетативних органів Cichorium intybus L. Доповідач: Христосова Юлія, 2 курс “Клінічна фармація” 1 гр. Наукові керівники: зав.каф. ботаніки, проф. Гонтова Т.М., доц. каф. ботаніки Проскуріна К.І.
  1. Перспективи фітохімічного та фармакологічного дослідження сировини хамерію вузьколистого. Доповідач: Мішлакова Олена, 2 курс, 9 гр. Наукові керівники: к.фарм.н. каф.ботаніки Михайленко О.О., к.фарм.н. каф. фармакогнозії Волочай В.І.
  1. Контроль якості шафрану і оцінка його фальсифікації методом тонкошарової хроматографії. Доповідач: Леонова Ярослава, 2 курс, фармація, 9 гр. Науковий керівник: к.фарм.н. каф. ботаніки Михайленко О.О.
08.05.2020 р. Науково-практичний семінар студентського наукового гуртка кафедри ботаніки.
08.05.2020 р. Науково-практичний семінар студентського наукового гуртка кафедри ботаніки.
08.05.2020 р. Науково-практичний семінар студентського наукового гуртка кафедри ботаніки.
08.05.2020 р. Науково-практичний семінар студентського наукового гуртка кафедри ботаніки.
08.05.2020 р. Науково-практичний семінар студентського наукового гуртка кафедри ботаніки.
08.05.2020 р. Науково-практичний семінар студентського наукового гуртка кафедри ботаніки.