Яременко Максим Сергійович

Аспірант кафедри ботаниіки

Яременко Максим Сергійович

Науковий профіль:

Яременко Максим Сергійович

Яременко Максим Сергійович

ЯРЕМЕНКО Максим Сергійович (18.12.1992 м. Буча), аспірант кафедри ботаніки. У 2011 році закінчив Житомирський фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича за спеціальністю «Фармація». У 2015 році отримав диплом спеціаліста за спеціальністю «Фармація» Національного фармацевтичного університету, після чого  у 2016 р. здобув кваліфікацію магістра фармації. У 2015-2016 рр. працював у Національному фармацевтичному університеті старшим лаборантом, з 2016 р. – аспірант кафедри ботаніки.
З 2019 року працює фахівцем Науково-навчально тренінгового центру хіміко-технологічних досліджень Навчально-наукового інституту прикладної фармації НФаУ.
Організаційна робота. Був членом організаційного комітету з проведеня II туру Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Ботаніка».
Науково-дослідна робота. Виконує кандидатську дисертацію на тему “Фармакогностичне вивчення кореневищ і листя лепехи звичайної та  отримання субстанцій різної біологічної дії” (керівник – проф. Гонтова Т. М.). Співавтор 25 наукових праць, серед них – 4 наукові статті, 21 тез науково-практичних конференцій.

Перелік наукових праць:

Патенти:

 1. Спосіб ідентифікації кореневищ лепехи звичайної з подальшим визначенням граничного вмісту азарону : пат.133674 України № u201805081; заявл. 05.08.2018; опубл. 25.04.2019, бюл. №8
 2. Заявка на патент на корисну модель u201906408 від 10.06.2019 «Спосіб одержання лікувально-профілактичного засобу на основі рослинної сировини з протизапальною дією»
 3. Заявка на патент на винахід a201906407 від 10.06.2019 «Спосіб одержання лікувально-профілактичного засобу на основі рослинної сировини з протизапальною дією»

Тези:

 1. Yaremenko M. S. Research of vitamin composition in leaves Acorus Calamus / M. S. Yaremenko, M. Gontova // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXIII International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 21, 2016). In 2 vol. Vol.1. – Kharkiv : Publishing Office NUPh, 2016. – 433 P.
 2. Маслій Ю.С Визначення антимікробної активності густих екстрактів кореневищ лепехи та бруньок сосни / Ю.С. Маслій, О.А.Рубан, Т.М.Гонтова, Н.І.Філімонова, М.С. Яременко // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної internet-конференції (м. Харків, 21-23 березня (2016 р.) / редкол. : Т. М. Гонтова, А. О. Мінаєва, Н. І. Ільїнська. – Х. : НФаУ, 2016. – 297 с. (Серія. «Наука»)
 3. Яременко М.С. Изучение аминокислотного состава корневищ аира болотного / Внедрение достижений медицинской науки в клиническую практику // Сборник материалов Х научно-практической конференции молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с международным участием. Душанбе, 2015 – С.371
 4. Яременко М.С., Гонтова Т.М. Порівняльний аналіз амінокислотного складу листя та кореневищ лепехи звичайної // Промислова фармація: Етапи становлення та майбутнє: збірник наукових праць. – X.: Вид-во НФаУ, 2017. – с. 137-140
 5. Яременко М.С., Гонтова Т.М. Контороль якості препаратів на основі лепехи звичайної // Матеріали Vнауково-практичної конференції Школи молодих науковців ПАТ «Фармак». Київ, 2017 – с. 49-51
 6. Yaremenko M. S. Research elemental composition of domestic raw acorus calamus rhizomes // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 20, 2017) in 2 vol., Vol.1. – Kh.: Publishing Office NUPh, 2017. – P. 144 – 145
 7. М.С. Яременко. Накопление тяжелых металлов в почках сосны обыкновенной в зависимости от места произрастания // Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации, Тошкент фармацевтика институти Илмий кенгашининг 2015 йил 13-октябрдаги 3-сон қарори билан чоп этишга тавсия этилган. – с. 98-100
 8. Development of method quantitative determination for phenylephrine hydrochloride in nasal drops / O. V. Kryvanych, M. S. Yaremenko, N. Yu. Bevz, V. V. Grinenko // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, April 23, 2015, Kharkiv. – Kh.: NUPh, 2015. – P. 132.
 9. Гонтова Т. М. Хвоя і бруньки сосни звичайної – перспективні види вітчизняної сировини для розробки фітосубстанцій на їх основі / Т. М. Гонтова, М. С. Яременко, А. В. Пристенська // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю (10–11 листоп. 2016 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – с. 38-39.
 10. Yaremenko M. S. Research labeling children’s disposable diapers / M. S. Yaremenko, T. V. Diadiun // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, April 23, 2015, Kharkiv. – Kh.: NUPh, 2015. – P. 559.
 11. Яременко М.С., Гонтовая Т.Н. Витаминный состав отечественного сырья корневищ аира обыкновенного // Сборник IV международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Наука и медицина: современный взгляд молодежи» Алматы, 20-21 апреля 2017 года. – С. 306-307
 12. Яременко М.С., Пристенская А.В., Гонтовая Т.Н. Витаминный состав отечественного сырья корневищ аира обыкновенного // Сборник IV международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Наука и медицина: современный взгляд молодежи» Алматы, 20-21 апреля 2017 года. – С. 306-307
 13. Яременко М.С., Гонтова Т. М., Сіра Л.М. Азарон. Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради та автор передмови В. П. Черних. URL.

http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/14192/azaron

 1. Яременко М.С. Використання фармакопейних методик при вивченні флавоноїдів в сировині лепехи звичайної / М.С. Яременко, Т.М. Гонтова, Е.Е. Котова // Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. З міжнар. участю, присвяченої 80-річчю з дня народження доктора фармацевтичних наук, професора О.М. Гайдукевича (12-13 квітня 2018 р.). – Х. : НФаУ, 2018. – с. 313-314
 2. Яременко М.С., Гонтова Т.М. Порівняльний аналіз елементного складу кореневищ та листя лепехи звичайної // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали VII наук.-практ. конф. з міжнар. участю (27-28 вересня 2018 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – с. 57-58
 3. Яременко М.С. Кількісне визначення суми поліфенолів у кореневищах та листі лепехи звичайної / М.С. Яременко, Т.М. Гонтова, Е.Е. Котова // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин: матеріали ІІІ Міжнар. наук.–практ. internet–конф., м. Харків, 26–28 листопада. 2018 р. Харків, 2018. – с.276-277
 4. Корган, Л. А. Питання безпеки спиртового екстракту листя лепехи звичайної / Л. А. Корган, М. С. Яременко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали X наук.-практ. конф., м. Харків, 21 трав. 2018 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – С. 44.
 5. Yaremenko M. S., Gontova T. M., Rudenko V. P. Quantitative analysis of water soluble polysaccharides in acorus calamus leaves. Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні проблеми фармакології, косметології та аромології». ОМІ МГУ, Одеса, 04.10.2019 р. – С. 74-80
 6. Яременко М.С., Гонтова Т.М., Котова Е.Е. Перспективи застосування денситометрії при визначенні кількісного вмісту азарону в кореневищах лепехи звичайної. Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 вересня 2019 р. : у 2 т. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2019. – Т. 1. – с. 281-282.
 7. Яременко М. С., Гонтова Т. М., Гапоненко В. П. Дослідження кількісного вмісту полісахаридних фракцій листя лепехи звичайної. Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : матеріа- ли наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Х. : НФаУ, 2019. – с. 341-347.
 8. Yaremenko, M. S. Perspective for using Acorus Calamus leaves in medicine / M. S. Yaremenko, T. M. Gontova, E. E. Kotova // Sciences and Pharmacy Practice 2018 : book of abstracts 9th International Conference dedicated to the 100-th anniversary of independent Lithuania’s pharmacy, Kaunas, November 9, 2018. – Kaunas, Lithuania, 2018. – P. 60.

Інформаційні листи:

 1. Яременко М.С., Гонтова Т.М., Котова Е.Е. Терміни заготівлі листя лепехи звичайної (Acorus Calamus L.) : інформ. лист N° 367-2018 / Український центр наукової медичної інформації та патентоліцензійної роботи ( Укрмедпатентінформ). Київ, 2018. Вип. 40. (Рішення ЕПК “Фармація” Протокол N° 104 від 24.10.2018 р.).