Гордєй Карина Романівна

Аспірант кафедри ботаніки

Гордєй Карина Романівна

Науковий профіль:

Гордєй Карина Романівна

Гордєй Карина Романівна

Гордєй Карина Романівна

ГОРДЄЙ Карина Романівна (28.09.1995, м. Харків) – аспірант кафедри ботаніки. Закінчила коледж Національного фармацевтичного університету (2013 р.), Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Фармація» (2017 р.). Працювала старшим лаборантом кафедри ботаніки (2017 – 2018 рр.). З 2019 р. працює асистентом кафедри ботаніки НФаУ.

Організаційна робота. Була членом організаційного комітету студентської конференції НФаУ (2017р., 2018р.), організаційного комітету з організації 20-річчя Дня фармацевтичного працівника України (2019р.), організаційного комітету ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Ботаніка» 2019 р. Була членом Вченої Ради НФаУ (2017-2019 рр.). Є членом Ради молодих вчених НФаУ.

Науково-дослідна робота. Виконує кандидатську дисертацію на тему «Фармакогностичне вивчення маруни дівочої та створення лікарських засобів на її основі» (керівник – проф. Гонтова Т. М.). За результатами науково-дослідної роботи має 30 наукових праць, серед них: 8 наукових статей, 20 матеріалів конференцій, 1 інформаційного листа, 1 патенту.

Перелік наукових праць:

Патенти:

  1. Засіб з протизапальною дією: пат. 140385 України №u201907427; заявл. 04.07.2019; опубл. 25.02.2020, бюл. № 4.

Інформаційні листи:

  1. Гордєй К.Р., Гонтова Т.М., Котова Е.Е., Мариненко Н.І. Терміни заготівлі трави маруни дівочої (Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip.): інформ. лист №252-2019/ НФаУ – К.:Укрмедпатентінформ, 2019 – 4 с.